_155_157

Psychiatr. Pol. 2017; 51(1): 155–157

DOI: https://doi.org/10.12740/PP/64244

Ewa Czerwińska-Jakimiuk

FREE POLISH FULLTEXT:
Recenzja. Grzegorz Iniewicz. Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Book review. Grzegorz Iniewicz. Minority stress in bisexual and homosexual persons. In search of risk factors and protective factors

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, stron 261, Wydanie I

no summary


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Inne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 0,884)

Medline/Index Medicus
MNiSW (15 pkt)
Scopus/SCImago
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO, DOAJ
Index Copernicus (18.59)
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

Psychiatria Polska
is an open access journal


We recommend:
Pharmacological Reports+48  518-330-994
kontakt z Biurem KRW PTP