Online First Nr109

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 109
 
Published ahead of print 30 September 2018
 
 
Marta Anczewska, Daria Biechowska, Piotr Gałecki, Małgorzata Janas-Kozik,
Beata Koń, Blanka Skrzypkowska-Brancewicz, Anna Śremska,
Filip Urbański, Barbara Więckowska, Mariusz Zięba, Katarzyna Kucharska

FREE POLISH FULLTEXT:
Analiza świadczeń psychiatrycznych udzielonych osobom dorosłym w latach 2010–2014 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Analysis of psychiatric services provided to adults in 2010–2014 based on the National Health Fund data
 
 
 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,196)

Medline/Index Medicus
MNiSW (15 pkt)
Scopus/SCImago
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO, DOAJ
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


+48  518-330-994
kontakt z Biurem KRW PTP