Psychiatria Polska online firstPsychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 284: 1–19
Published ahead of print 21 June 2022
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/149514
Bartosz Grabski, Krzysztof Kasparek, Karolina Koziara, Zofia Kania, Magdalena Mijas
FREE POLISH FULLTEXT: Różnorodność relacyjna i przyjemność seksualna wśród polskich mężczyzn heteroseksualnych, homoseksualnych i biseksualnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The diverse joys of sex and relationships in straight, gay, and bisexual Polish men
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 283
(in preparation)

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 282
(in preparation)

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 281: 1–14
Published ahead of print 21 June 2022
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/147433
Magdalena Gawrych, Ewelina Cichoń, Andrzej Kiejna
FREE POLISH FULLTEXT: Wsparcie społeczne a przeciwdziałanie depresji w grupie młodych dorosłych w czasie pandemii COVID-19
FREE ENGLISH FULLTEXT: Social support against depression in young adults’ group during COVID-19 pandemic

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 280: 1–5
Published ahead of print 16 June 2022
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/143044
Patryk Rodek, Krzysztof Kucia
FREE POLISH FULLTEXT: Uporczywe zaburzenia urojeniowe o typie zubożenia – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Persistent delusional disorder with delusions of poverty – a case study

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 279: 1–15
Published ahead of print 20 May 2022
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/130264
Katarzyna Gibek, Tomasz Sacha
FREE POLISH FULLTEXT: Ocena czynników wpływających na stan psychiczny chorych na przewlekłą białaczkę szpikową leczonych inhibitorami kinaz tyrozynowych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Assessment of factors affecting the mental condition of patients with chronic myeloid leukemia treated with tyrosine kinase inhibitors

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 278: 1–14
Published ahead of print 25 May 2022
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/147733
Bogumiła Górczewska, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Predyktory jakości życia u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną
FREE ENGLISH FULLTEXT: Predictors of quality of life in women with postmenopausal osteoporosis
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 277: 1–21
Published ahead of print 23 May 2022
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/149707
Małgorzata Janas-Kozik, Dominika Dudek, Janusz Heitzman,
Barbara Remberk, Jerzy Samochowiec, Agnieszka Słopień, Adam Wichniak
FREE POLISH FULLTEXT: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w zakresie postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych ze schizofrenią o wczesnym początku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish Psychiatric Association diagnostic and therapeutic management guidelines for patients with early-onset schizophrenia

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 276: 1–20
Published ahead of print 20 May 2022
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/149321
Paweł Mierzejewski, Przemysław Bieńkowski, Andrzej Jakubczyk,
Jerzy Samochowiec, Andrzej Silczuk, Marcin Wojnar
FREE POLISH FULLTEXT: Farmakoterapia alkoholowych zespołów abstynencyjnych – zalecenia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami
FREE ENGLISH FULLTEXT: Pharmacotherapy of alcohol withdrawal syndromes – Recommendations of the Polish Psychiatric Association and the Pharmacotherapy Section of the Polish Society for Addiction Research

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 275: 1–18
Published ahead of print 10 May 2022
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/147199
Artur Jerzy Ostrzyżek, Piotr Gałecki, Sławomir Wolniak, Agata Orzechowska
FREE POLISH FULLTEXT: Specyfika oceny jakości życia u osób z zaburzeniami psychicznymi
FREE ENGLISH FULLTEXT: Specificity of quality of life assessment in people with mental disorders

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 274: 1–13
Published ahead of print 3 May 2022
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/144821
Zofia Kania, Magdalena Mijas, Bartosz Grabski,
Jacek Gąsiorowski, Mateusz Pliczko
FREE POLISH FULLTEXT: Profilaktyka przedekspozycyjna HIV (PrEP) dla osób transpłciowych i niebinarnych. Przegląd piśmiennictwa i wskazówki dla praktyków
FREE ENGLISH FULLTEXT: HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP) for transgender and nonbinary persons. Literature review and guidelines for professionals

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 273: 1–20
Published ahead of print 3 May 2022
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/146265
Anna B. Marcinkowska, Agnieszka Tarasewicz, Sergiusz Jóźwiak,
Alicja Dębska-Ślizień, Edyta Szurowska
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia neuropsychiatryczne związane ze stwardnieniem guzowatym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Tuberous sclerosis complex-associated neuropsychiatric disorders

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 272: 1–11
Published ahead of print 11 April 2022
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/145019
Anna Maria Kalenik, Justyna Górnik, Łukasz Konowałek, Urszula Szymańska
FREE POLISH FULLTEXT: Walidacja polskiej wersji skali FCV–19S oraz jej właściwości psychometryczne w populacji dzieci i młodzieży
FREE ENGLISH FULLTEXT: Validation and psychometric evaluation of the Polish version of the FCV-19S in children and adolescent

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 271: 1–15
Published ahead of print 15 April 2022
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/145884
Anna Więcek-Durańska, Maryla Malewicz-Sawicka
FREE POLISH FULLTEXT: Wymiar sprawiedliwości wobec osób z rozpoznaniem choroby psychicznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: The handling of individuals with a diagnosis of mental illness by the justice system

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 270: 1–14
Published ahead of print 11 April 2022
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/145912
Patryk Łakuta, Jan Cieciuch, Włodzimierz Strus, Joost Hutsebaut
FREE POLISH FULLTEXT: Krótka Skala Poziomu Funkcjonowania Osobowości – wersja 2.0 (LPFS-BF 2.0): Trafność i rzetelność polskiej adaptacji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Level of Personality Functioning Scale-Brief Form 2.0: Validity and reliability of the Polish adaptation

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 269: 1–9
Published ahead of print 18 March 2022
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/145891
Aleksandra Plewka, Dominik Haak
FREE POLISH FULLTEXT: Dyspareunia analna – biologiczne i psychospołeczne korelaty bolesnych kontaktów analnych w populacji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Anal dyspareunia – biological and psychosocial correlates of painful anal intercourses in population

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 268: 1–20
Published ahead of print 25 February 2022
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/140069
Joanna Rog, Karolina Skonieczna-Żydecka, Dariusz Juchnowicz,
Olga Padała, Igor Łoniewski, Barbara Budzyńska,
Hanna Karakula-Juchnowicz
FREE POLISH FULLTEXT: Mikrobiota jelitowa i markery związane z integralnością bariery jelitowej u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym: przegląd systematyczny
FREE ENGLISH FULLTEXT: Gut microbiota and intestinal barrier-related markers in patients with anorexia nervosa: Systematic review

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 267: 1–12
Published ahead of print 1 March 2022
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/145647
Bartłomiej Matejko, Małgorzata Morawska-Tota, Łukasz Tota,
Maria Flakus, Katarzyna Cyranka, Beata Kieć-Wilk,
Maxim Lushchyk, Maciej Tadeusz Małecki, Tomasz Klupa
FREE POLISH FULLTEXT: Korelacja krótko- i długoterminowych parametrów kontroli metabolicznej z cechami osobowości u dorosłych chorych na cukrzycę typu 1 leczonych za pomocą osobistych pomp insulinowych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Association of short- and long-term metabolic control parameters with personality traits in adult type 1 diabetes treated with personal insulin pumps
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 266: 1–20
Published ahead of print 25 February 2022
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/144050
Martyna Patrycja Bień, Klaudia Aleksandra Adamczewska,
Krzysztof Maria Wilczyński, Lena Cichoń, Ireneusz Jelonek,
Małgorzata Janas-Kozik
FREE POLISH FULLTEXT: Związek między zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi a chorobą afektywną dwubiegunową w populacji dzieci i młodzieży: przegląd systematyczny
FREE ENGLISH FULLTEXT: Correlation between attention deficit hyperactivity disorder and bipolar disorder in children and adolescents: Systematic review

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 265: 1–16
Published ahead of print 20 January 2022
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/140465
Anna Rudzińska, Ian Perera, Barbara Gryglewska, Jerzy Gąsowski, Karolina Piotrowicz
FREE POLISH FULTEXT: Czy dieta śródziemnomorska może zmniejszać ryzyko depresji u osób w starszym wieku – przegląd systematyczny piśmiennictwa
FREE ENGLISH FULTEXT: Can the Mediterranean diet decrease the risk of depression in older persons – a systematic review

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 264: 1–15
Published ahead of print 17 January 2022
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/143982
Katarzyna Wachowska, Katarzyna Bliźniewska-Kowalska,
Jarosław Sławek, Monika Adamczyk-Sowa, Agata Szulc,
Michael Maes, Su Kuan-Pin, Piotr Gałecki
FREE POLISH FULLTEXT: Wspólny patomechanizm migreny i depresji
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 263: 1–14
Published ahead of print 18 January 2022
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/142888
Patryk Łakuta, Jan Cieciuch, Włodzimierz Strus, Leslie C. Morey
FREE POLISH FULLTEXT: Właściwości psychometryczne polskiej adaptacji Samoopisowej skali poziomu funkcjonowania osobowości według DSM-5 (LPFS-SR)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychometric Evaluation of the Polish adaptation of a Self-Report Form of the DSM-5 Level of Personality Functioning Scale (LPFS-SR)

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 262: 1–14
Published ahead of print 16 December 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/142992
Dawid Kruk, Iga Plencler, Piotr Walecki, Artur Daren,
Przemysław Stankiewicz, Klaudia Proniewska, Agnieszka Nowak,
Andrzej Cechnicki, Marcin Siwek
FREE POLISH FULLTEXT: Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w formie filmów 360° do oceny nasilenia paranoi u pacjentów ze schizofrenią: badanie pilotażowe
FREE ENGLISH FULLTEXT: Application of 360° virtual reality videos in the assessment of paranoia in schizophrenia patients: a pilot study 

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 261: 1–14
Published ahead of print 14 December 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/142390
Sylwia Pyrtek, Arkadiusz Badziński, Monika Adamczyk-Sowa
FREE POLISH FULLTEXT: Wsparcie poznawcze i emocjonalne rodziny osoby ze zwyrodnieniem czołowo-skroniowym – ze szczególnym uwzględnieniem dziecka niepełnoletniego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cognitive and emotional support for the family of a person with frontotemporal degeneration – with particular consideration given to a minor

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 260: 1–10
Published ahead of print 25 November 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/142417
Łukasz Konowałek, Tomasz Srebnicki
FREE POLISH FULLTEXT: Zmiany w samoopisie problemów emocjonalnych i behawioralnych polskich nastolatków w 2000 i 2013 roku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Changes in self-reported emotional and behavioral problems of Polish adolescents in 2000 and 2013

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 259: 1–18
Published ahead of print 25 November 2021
Grzegorz Iniewicz, Anna Niebudek

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 258: 1–13
Published ahead of print 19 November 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/139019
Mateusz Grajek, Alicja Kempa, Joanna Kobza
FREE POLISH FULLTEXT: Samopoczucie i objawy depresyjne wśród pracowników korporacyjnych w trakcie pandemii COVID–19
FREE ENGLISH FULLTEXT: Well-being and depressive symptoms among corporate workers during the COVID–19 pandemic
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 257: 1–13
Published ahead of print 20 November 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/140127
Joanna Biczak, Grzegorz Iniewicz, Łukasz Cichocki
FREE POLISH FULLTEXT: Poczucie koherencji i wpływu na przebieg choroby u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii a ich jakość życia – badania pilotażowe
FREE ENGLISH FULLTEXT: Sense of coherence and perception of self-influence on the disease course among patients with schizophrenia including quality of life – pilot studies

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 256: 1–10
Published ahead of print 12 November 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/141960
Sławomir Czachowski
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia funkcjonalne – nowe propozycje definicji, klasyfikacji, etiologii i terapii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Functional disorders – new proposals for definition, classifications, etiology and therapies

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 255: 1–13
Published ahead of print 18 October 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/141563
Beata A. Basińska, Ewa Gruszczyńska, Wilmar B. Schaufeli
FREE POLISH FULLTEXT: Polska adaptacja Metody Oceny Wypalenia Zawodowego (BAT-PL) autorstwa Schaufeliego i współpracowników
FREE ENGLISH FULLTEXT: The Polish adaptation of the Burnout Assessment Tool (BAT-PL) by Schaufeli et al.

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 254: 1–13
Published ahead of print 18 October 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/140140
Karolina Koziara, Magdalena Ewa Mijas, Mateusz Piotr Pliczko,
Jowita Wycisk, Bartosz Grabski
FREE POLISH FULLTEXT: Ocena psychometryczna polskiego tłumaczenia kwestionariusza Transgender Positive Identity Measure (T–PIM)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychometric assessment of the Polish translation of the Transgender Positive Identity Measure (T–PIM)

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 253: 1–16
Published ahead of print 5 October 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/135139
Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański, Magdalena Konop,
Edyta Dembińska, Michał Mielimąka, Anna Citkowska-Kisielewska,
Patrycja Jęda, Magdalena Pelc, Krzysztof Rutkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Czego się boimy bojąc się o swoje zdrowie? Kontekst objawowy skarg hipochondrycznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: What are we afraid of when we fear for our health? The symptom context of hypochondriacal complaints
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 252: 1–18
Published ahead of print 4 October 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/139887
Krzysztof Kwapis, Jacek Prusak, Aleksandra Pohl, Agnieszka Krawczyk
FREE POLISH FULLTEXT: Postawy rodzicielskie a nasilenie cech osobowości borderline: mediacyjna rola samokontroli i integracji tożsamości
FREE ENGLISH FULLTEXT: Parental attitudes and severity of borderline personality traits: the mediational role of self-control and identity integration

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 251: 1–17
Published ahead of print 13 September 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/140141
Marta Dora, Bartłomiej Dobroczyński
FREE POLISH FULLTEXT: Kto ma problem z chemseksem? Tożsamość jako brakujące ogniwo usług pomocowych dla mężczyzn problemowo używających substancji psychoaktywnych w celach seksualnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Who has a problem with chemsex? Identity as a missing link in support services for men who engage in problematic use of psychoactive substances for sexual purposes
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 250: 1–9
Published ahead of print 13 September 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/139499
Andrzej Kiejna, Michał Stachów, Dominik Krzyżanowski
FREE POLISH FULLTEXT: Wyzwania dla psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla osób dorosłych na Dolnym Śląsku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Challenges for psychiatric health care for adults in Lower Silesia

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 249: 1–13
Published ahead of print 7 September 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/138867
Tomasz Chmiela, Paweł Dobrakowski, Beata Łabuz-Roszak, Agnieszka Gorzkowska
FREE POLISH FULLTEXT: Diagnostyka zaburzeń poznawczych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce
FREE ENGLISH FULLTEXT: Diagnosis of cognitive disorders in primary health care in Poland

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 248: 1–16
Published ahead of print 3 September 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/138995
Marta Hat, Aleksandra Arciszewska-Leszczuk, Andrzej Cechnicki
FREE POLISH FULLTEXT: Satysfakcja z opieki u pacjentów chorujących na schizofrenię w modelu pilotażowym i w modelach tradycyjnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Satisfaction with care in patients with schizophrenia treated in a pilot program model and traditional care models

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 247: 1–18
Published ahead of print 28 August 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/138563
Jan Cieciuch, Patryk Łakuta, Włodzimierz Strus,
Joshua R. Oltmanns, Thomas Widiger
FREE POLISH FULLTEXT: Pomiar zaburzeń osobowości w systemie diagnostycznym ICD-11: Polska adaptacja Inwentarza osobowości PiCD
FREE ENGLISH FULLTEXT: Assessment of personality disorder in the ICD-11 diagnostic system: Polish validation of the Personality Inventory for ICD-11

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 246: 1–13
Published ahead of print 7 August 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/136472
Paweł Gosek, Justyna Kotowska, Elżbieta Rowińska-Garbień,
Dariusz Bartczak, Aleksandra Plewka, Janusz Heitzman
FREE POLISH FULLTEXT: Wieloletnie detencje psychiatryczne – przegląd wybranego piśmiennictwa i analiza danych z oddziału psychiatrii sądowej o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Long-term forensic psychiatric inpatient treatment – review of the selected literature and the analysis of data from the medium secure forensic psychiatry unit

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 245: 1–15
Published ahead of print 21 July 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/136449
Bartosz Grabski, Mateusz Pliczko, Stanisław Żołądek,
Krzysztof Kasparek
FREE POLISH FULLTEXT: Charakterystyka i oczekiwania pacjentów szukających pomocy z powodu dysforii płciowej w jednej z poradni seksuologicznych w Polsce
FREE ENGLISH FULLTEXT: Characteristics and expectations of patients seeking help for gender dysphoria in one of the sexological outpatient clinics in Poland
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 244: 1–16
Published ahead of print 21 July 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/134330
Bartłomiej Pochwat
FREE POLISH FULLTEXT: Ketamina – długa droga od anestetyku do prototypowego leku przeciwdepresyjnego. Przegląd potencjalnych mechanizmów działania
FREE ENGLISH FULLTEXT: Ketamine – a long way from anesthetic to a prototype antidepressant. Review of potential mechanisms of action

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 243: 1–18
Published ahead of print 20 July 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/139596
Adam Stępień, Agnieszka Słowik, Izabela Domitrz,
Wojciech Kozubski, Konrad Rejdak, Jacek Rożniecki,
Jarosław Woroń, Katarzyna Wachowska, Piotr Gałecki
FREE POLISH FULLTEXT: Zalecenia ekspertów i konsultantów krajowych dotyczące postępowania u pacjentów leczonych z powodu migreny ze współwystępującą depresją. Diagnoza. Strategie terapeutyczne. Część 2
FREE ENGLISH FULLTEXT: Experts and national consultants’ recommendations regarding management of patients treated for migraine with comorbid depression. Diagnosis. Therapeutic strategies. Part 2

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 242: 1–17
Published ahead of print 19 July 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/135253
Natalia Kapuśniak, Magdalena Piegza
FREE POLISH FULLTEXT: Zespół przetrwałego pobudzenia genitalnego – aktualny stan wiedzy
FREE ENGLISH FULLTEXT: Persistent genital arousal disorder – the present knowledge

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 241: 1–19
Published ahead of print 19 July 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/136356
Ireneusz Chmiel
FREE POLISH FULLTEXT: Dieta ketogenna w terapii zaburzenia afektywnego dwubiegunowego – opis przypadku i przegląd literatury przedmiotu
FREE ENGLISH FULLTEXT: Ketogenic diet in therapy of bipolar affective disorder – case report and literature review

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 240: 1–16
Published ahead of print 14 July 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/134082
Marta Anczewska, Marek Balicki, Amelia Droździkowska,
Piotr Gorczyca, Jolanta Janus, Sylwia Paciorek, Robert Plisko,
Mariusz Zięba
FREE POLISH FULLTEXT: Praktyka preskrypcyjna w zakresie leków przeciwpsychotycznych w schizofrenii w latach 2013–2018 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia
FREE POLISH FULLTEXT: Practice of prescribing antipsychotics in schizophrenia during 2013-2018 based on data from the National Health Fund

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 239: 1–21
Published ahead of print 14 July 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/135095
Marta Anczewska, Marek Balicki, Amelia Droździkowska,
Piotr Gorczyca, Jolanta Janus, Sylwia Paciorek, Robert Plisko,
Mariusz Zięba
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza świadczeń psychiatrycznych dla pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii sprawozdanych do Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2009–2018
FREE ENGLISH FULLTEXT: Analysis of psychiatric services for patients diagnosed with schizophrenia, reported to the National Health Fund in the years 2009–2018

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 238: 1–10
Published ahead of print 12 July 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/134191
Karina Badura-Brzoza, Rafał Bułdak, Paweł Dębski,
Sławomir Kasperczyk, Elżbieta Woźniak-Grygiel, Adam Konka,
Ewa Gawrylak-Dryja, Renata Mond-Paszek, Marcin Markiel,
Daniel Gabryś, Zenon Brzoza
FREE POLISH FULLTEXT: Stres okresu pandemii wirusa SARS–CoV–2 a zachowania prozdrowotne wśród personelu medycznego – doniesienie wstępne
FREE ENGLISH FULLTEXT: The stress of the SARS-CoV-2 virus pandemic and pro-health behaviors among medical personnel – preliminary report

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 237: 1–14
Published ahead of print 14 July 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/136489
Adam Stępień, Izabela Domitrz, Wojciech Kozubski, Konrad Rejdak,
Jacek Rożniecki, Agnieszka Słowik, Jarosław Woroń,
Katarzyna Wachowska, Piotr Gałecki
FREE POLISH FULLTEXT: Zalecenia ekspertów i konsultantów krajowychdotyczące postępowania u pacjentów leczonych z powodu migreny ze współwystępującą depresją. Epidemiologia. Patomechanizm. Współchorobowość. Część 1
FREE ENGLISH FULLTEXT: Experts and national consultants’ recommendations regarding management of patients treated for migraine with comorbid depression. Epidemiology. Pathomechanism. Comorbidity. Part 1

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 236: 1–11
Published ahead of print 12 July 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/134748
Kamila Szynal, Michał Górski, Mateusz Grajek,
Karolina Ciechowska, Renata Polaniak
FREE POLISH FULLTEXT: Alkoreksja – obecny stan wiedzy
FREE ENGLISH FULLTEXT: Drunkorexia – knowledge review

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 235: 1–16
Published ahead of print 26 June 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/136102
Michał Błachut, Karina Badura-Brzoza, Piotr Ścisło,
Monika N. Bugdol, Krzysztof Świerzy, Magdalena Piegza,
Piotr Gorczyca
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia seksualne mężczyzn leczonych w oddziale psychiatrycznym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Sexual disorders in men treated in a psychiatric ward

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 234: 1–11
Published ahead of print 23 June 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/135902
Robert Pudlo, Szymon Florek, Michał Błachut, Aleksandra Leksowska,
Magdalena Piegza
FREE POLISH FULLTEXT: Niedokonane samobójstwo rozszerzone – rozważania na temat granic psychozy na podstawie opisu przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Uncompleted extended suicide – discussion on the boundaries of psychosis based on a case study

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 233: 1–17
Published ahead of print 8 June 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/134255
Anna Zielińska-Wieniawska, Maksymilian Bielecki,
Tomasz Wolańczyk, Urszula Coupland, Małgorzata Kruk,
Magdalena Marczyńska, Tomasz Srebnicki, Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia poznawcze u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV w Polsce
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cognitive impairments in Polish children and adolescents with perinatal HIV infection

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 232: 1–24
Published ahead of print 19 May 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/135527
Jerzy Samochowiec, Agata Szulc, Przemysław Bieńkowski,
Dominika Dudek, Piotr Gałecki, Janusz Heitzman, Marcin Wojnar,
Adam Wichniak
FREE POLISH FULLTEXT: Stanowisko grupy roboczej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na temat stosowania metod niefarmakologicznych w leczeniu objawów negatywnych schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish Psychiatric Association working group consensus statement on non-pharmacological methods in the treatment of negative symptoms of schizophrenia
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 231: 1–12
Published ahead of print 18 May 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/130484
Justyna Świerczyńska
FREE POLISH FULLTEXT: Obraz perfekcjonizmu u młodzieży o różnej strukturze i nasileniu gotowości anorektycznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: The image of perfectionism in youth with diverse structure and intensity of anorexia readiness

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 230: 1–22
Published ahead of print 18 May 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/134317
Gniewko Więckiewicz, Dariusz Danel, Magdalena Piegza,
Piotr Gorczyca, Robert Pudlo
FREE POLISH FULLTEXT: Charakterystyka demograficzna i zdrowotna użytkowników 3,4-metylenodioksymetamfetaminy (MDMA, Ecstasy)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Demographic and health characteristics of 3,4-methylenedioxymethamphetamine users (MDMA, ecstasy)

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 229: 1–12
Published ahead of print 4 May 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/126661
Przemysław Zakowicz, Joanna Pawlak
FREE POLISH FULLTEXT: Transportery glicynowe w schizofrenii. Nowa nadzieja czy szum informacyjny?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Glycine transporters in schizophrenia. A new hope or informational noise?

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 228: 1–14
Published ahead of print 4 May 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/133919
Sandra Szafoni, Gniewko Więckiewicz, Robert Pudlo,
Piotr Gorczyca, Magdalena Piegza
FREE POLISH FULLTEXT: Czy psychoterapia wspomagana metylenodioksymetaamfetaminą (MDMA) okaże się przełomowa w terapii opornego na leczenie zespołu stresu pourazowego? Krytyczny przegląd narracyjny.
FREE ENGLISH FULLTEXT: Will MDMA-assisted psychotherapy become a breakthrough in treatment-resistant post-traumatic stress disorder? A critical narrative review.

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 227: 1–14
Published ahead of print 23 April 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/133032
Anita Bryńska, Tomasz Wolak, Patrycja Naumczyk,
Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk
FREE POLISH FULLTEXT: Decyzje semantyczne u nastolatków z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – badanie czynnościowym rezonansem magnetycznym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Semantic decisions in adolescents with autism spectrum disorder – functional magnetic resonance imaging study

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 226: 1–13
Published ahead of print 22 April 2021
Karina Badura-Brzoza, Patryk Główczyński, Magdalena Piegza,
Michał Błachut, Katarzyna Nabrdalik, Janusz Gumprecht,
Piotr Gorczyca

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 225: 1–17
Published ahead of print 20 April 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/133636
Magdalena Konop, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa,
Edyta Dembińska, Michał Mielimąka, Anna Citkowska-Kisielewska,
Krzysztof Rutkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Profil objawów nerwicowych u pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych z historią urazów głowy
FREE ENGLISH FULLTEXT: Neurotic symptoms profile in a day hospital patients with an anamnesis of head injury in the past

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 224: 1–11
Published ahead of print 20 April 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/132704
Anita Bryńska, Tomasz Wolak, Patrycja Naumczyk,
Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk
FREE POLISH FULLTEXT: Badania morfometryczne oparte o pomiar voksela (voxel based morphometry) u nastolatków z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
FREE ENGLISH FULLTEXT: Voxel-based morphometry in adolescents with autism spectrum disorder

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 223: 1–13
Published ahead of print 22 March 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/131991
Magdalena Gawrych
FREE POLISH FULLTEXT: Zmiany klimatu a zdrowie psychiczne: przegląd aktualnej literatury
FREE ENGLISH FULLTEXT: Climate change and mental health: a review of current literature

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 222: 1–14
Published ahead of print 22 March 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/132962
Marcin Siwek, Adrian Andrzej Chrobak, Zbigniew Sołtys,
Dominika Dudek, Anna Julia Krupa, Janusz Kazimierz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Dołączenie wortioksetyny w terapii depresji w chorobie afektywnej dwubiegunowej – 24-tygodniowe, otwarte badanie naturalistyczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: A naturalistic, 24-week, open-label, add-on study of vortioxetine in bipolar depression

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 221: 1–13
Published ahead of print 12 March 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/131532
Mikolaj Przydacz, Tomasz Golabek, Michal Skalski,
Jerzy A. Sobanski, Dominik Choragwicki, Katarzyna Klasa,
Pawel Pyrkosz, Dominika Dudek, Piotr Chlosta
FREE POLISH FULLTEXT: Dolegliwości z dolnych dróg moczowych oraz funkcje seksualne u pacjentów z depresją
FREE ENGLISH FULLTEXT: Lower urinary tract symptoms and sexual functioning in patients with depression

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 220: 1–25
Published ahead of print 12 March 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/132496
Jerzy Samochowiec, Dominika Dudek, Jolanta Kucharska-Mazur,
Sławomir Murawiec, Joanna Rymaszewska, Wiesław Jerzy Cubała,
Janusz Heitzman, Agata Szulc, Małgorzata Bała, Piotr Gałecki
FREE POLISH FULLTEXT: Leczenie farmakologiczne epizodu depresji i zaburzeń depresyjnych nawracających – wytyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultanta krajowego ds. Psychiatrii Dorosłych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Pharmacological treatment of a depressive episode and recurrent depressive disorder – guidelines of the Polish Psychiatric Association and the National Consultant for Adult Psychiatry

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 219: 1–18
Published ahead of print 12 March 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/128156
Monika Kacela, Jakub Wojcieszak, Jolanta B. Zawilska
FREE POLISH FULLTEXT: Używanie fentanylu, butyrylofentanylu i furanylofentanylu w opinii użytkowników polskich forów internetowych poświęconych „dopalaczom”
FREE ENGLISH FULLTEXT: Use of fentanyl, butyrfentanyl and furanylfentanyl as discussed on Polish online forums devoted to ‘designer drugs’

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 218: 1–17
Published ahead of print 12 March 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/125782
Marta Makara-Studzińska, Maciej Załuski, Paweł Jagielski,
Adam Czabański, Katarzyna Cyranka
FREE POLISH FULLTEXT: Dynamika zmian częstotliwości samobójstw na kolei w Polsce – próba analizy epidemiologicznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Dynamics of suicidal frequency changes within the Poland rail system – an attempt of epidemiological analyzes

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 217: 1–13
Published ahead of print 8 March 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/133356
Katarzyna Cyranka, Bartłomiej Matejko, Tomasz Klupa,
Maciej T. Małecki, Beata Kieć-Wilk, Katarzyna Cyganek,
Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Cukrzyca typu 1 i COVID-19: poziom lęku, stresu i ogólnego stanu zdrowia psychicznego u pacjentów w porównaniu z grupą kontrolną
FREE ENGLISH FULLTEXT: Type 1 Diabetes and COVID-19: the level of anxiety, stress and the general mental health in comparison to healthy control

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 216: 1–16
Published ahead of print 26 February 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/130991
Justyna Kotowska, Katarzyna Olszewska-Turek, Robert Modrzyński,
Jolanta Celebucka, Barbara Bętkowska-Korpała
FREE POLISH FULLTEXT: Skala Picia Problemowego (SPP) – właściwości psychometryczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Problem Drinking Scale (PDS) – psychometric characteristics

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 215: 1–19
Published ahead of print 8 February 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/132213
Anna Antosik-Wójcińska, Monika Dominiak, Zuzanna Goetz,
Adam Gędek, Anna Braniecka, Łukasz Święcicki,
Paweł Mierzejewski
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza skuteczności i bezpieczeństwa zabiegów elektrowstrząsowych u pacjentów w wieku podeszłym: badanie retrospektywne w populacji polskiej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Analysis of the efficacy and safety of electroconvulsive therapy in elderly patients: a retrospective study in the Polish population

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 214: 1–12
Published ahead of print 17 February 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/127468
Magdalena Mijas
FREE POLISH FULLTEXT: Uwarunkowania zdrowia w grupie mężczyzn należących do subkultury Bears na tle populacji MSM. Przegląd piśmiennictwa
FREE ENGLISH FULLTEXT: Health determinants in men of the Bear subculture compared with the MSM population. Literature review

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 213: 1–8
Published ahead of print 17 February 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/127217
Magdalena Gawrych
FREE POLISH FULLTEXT: Zdrowie psychiczne pracowników medycznych w czasie pandemii COVID-19 – przegląd literatury
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mental health of medical workers during COVID-19 pandemic – literature review

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 212: 1–15
Published ahead of print 26 January 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/130366
Anna Kaźmierczak-Mytkowska, Agnieszka Butwicka,
Kamil Dante Lucci, Tomasz Wolańczyk, Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT: Przywiązanie u nastolatków z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i opozycyjno-buntowniczymi zaburzeniami zachowania
FREE ENGLISH FULLTEXT: Attachment in adolescents with attention deficit hyperactivity disorder and oppositional defiant disorder
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 211: 1–20
Published ahead of print 25 January 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/130280
Tomasz Prusiński
FREE POLISH FULLTEXT: Przymierze w działaniu a doraźne i trwałe rezultaty procesu terapii. Identyfikacja i analiza wpływu relacji terapeutycznej na jakość życia pacjentów
FREE ENGLISH FULLTEXT: The working alliance and the short-term and long-term effects of therapy: Identification and analysis of the effect of the therapeutic relationship on patients’ quality of life

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 210: 1–12
Published ahead of print 20 January 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/130158
Bogumiła Górczewska, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Czy akceptacja choroby oraz satysfakcja z życia kobiet z osteoporozą pomenopauzalną jest zależna od BMI?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Is acceptance of disease and life satisfaction of women with postmenopausal osteoporosis dependent on BMI?

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 209: 1–11
Published ahead of print 30 December 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/124273
Renata Modrzejewska, Jacek Bomba, Paulina Cofór, Agnieszka Pac
FREE POLISH FULLTEXT: Objawy depresyjne w okresie adolescencji a jakość życia po 17 latach – badanie katamnestyczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Depressive symptoms in adolescence and quality of life 17 years later – follow-up study

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 208: 1–12

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 207: 1–12
Published ahead of print 13 January 2021
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/128776
Agnieszka Żok, Joanna Zapała, Ewa Baum
FREE POLISH FULLETXT: Ćwiczenia oparte o techniki jogi w leczeniu psychiatrycznym w Polsce w aspekcie historycznym
FREE ENGLISH FULLETXT: Activities based on yoga techniques in psychiatric treatment in Poland in a historical context

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 206: 1–20
Published ahead of print 30 December 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/114838
Aleksandra Lewandowska-Walter, Agnieszka Trawicka,
Marta Bogdanowicz, Robert Sabiniewicz, Lidia Woźniak-Mielczarek
FREE POLISH FULLTEXT: Rodzina osoby z zespołem Marfana. Związki funkcjonowania systemu rodzinnego z jakością życia osoby chorej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Families of people with Marfan syndrome. The relationship between the functioning of the family system and the life quality of the affected persons

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 205: 1–18
Published ahead of print 30 December 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/130992
Krzysztof Maria Wilczyński, Katarzyna Chęcińska,
Krzysztof Kulczyk, Małgorzata Janas-Kozik
FREE POLISH FULLTEXT: Witamina D i objawy depresji: metaanaliza badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: Vitamin D deficiency and depressive symptoms: Meta-analysis of studies

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 204: 1–13
Published ahead of print 23 December 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/111789
Danuta Ochojska, Jacek Pasternak
FREE POLISH FULLTEXT: Błędy diagnostyczne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu i ich konsekwencje – opisy przypadków
FREE ENGLISH FULLTEXT: Diagnostic errors in autism spectrum disorder and their consequences – case studies

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 203: 1–14
Published ahead of print 16 December 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/128372
Anna Kaźmierczak-Mytkowska, Kamil Dante Lucci,
Agnieszka Butwicka, Tomasz Wolańczyk, Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT: Funkcjonowanie rodzin nastolatków z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i opozycyjno-buntowniczymi zaburzeniami zachowania
FREE POLISH FULLTEXT: The functioning of families of teens with attention deficit hyperactivity disorder and oppositional defiant disorder

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 202: 1–14
Published ahead of print 16 December 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/127144
Michał Górski, Jagoda Garbicz, Marta Buczkowska,
Grzegorz Marsik, Mateusz Grajek, Beata Całyniuk, Renata Polaniak
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia depresyjne wśród pensjonariuszy ośrodka opieki długoterminowej w obliczu izolacji spowodowanej pandemią COVID-19
FREE ENGLISH FULLTEXT: Depressive disorders among long-term care residents in the face of isolation due to COVID-19 pandemic

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 201: 1–13
Published ahead of print 15 November 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/111929
Piotr Kordel, Maciej Kokociński, Krzysztof Kordel,
Romuald Krajewski
FREE POLISH FULLTEXT: Przyczyny zdrowotne zawieszenia prawa wykonywania zawodu przez okręgowe rady lekarskie w latach 1990–2014
FREE ENGLISH FULLTEXT: Medical grounds for suspending the professional licence of physicians and dentists by Regional Medical Councils between 1990 and 2014

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 200: 1–11
Published ahead of print 15 November 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/127603
Dorota Chmyłko-Terlikowska, Kamil. Lucci, Agnieszka Pęska,
Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT: Czynniki wpływające na długość hospitalizacji u pacjentów z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego – przegląd badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: Factors affecting the length of hospitalization in people diagnosed with anorexia nervosa – study review

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 199: 1–18
Published ahead of print 15 November 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/121980
Anna Zielińska-Wieniawska, Maksymilian Bielecki,
Tomasz Wolańczyk, Urszula Coupland, Magdalena Marczyńska,
Tomasz Srebnicki, Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia psychiczne, behawioralne i emocjonalne u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV w Polsce
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychiatric, behavioral and emotional disorders in Polish children and adolescents with perinatal HIV infection

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 198: 1–13
Published ahead of print 15 November 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/120931
Agnieszka Bojda, Tomasz Srebnicki, Łukasz Konowałek, Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT: Słaba centralna koherencja – rozwój i koncepcja konstruktu, metody badania
FREE ENGLISH FULLTEXT: Weak central coherence – construct conception, development, research methods

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 197: 1–17
Published ahead of print 15 November 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/119778
Kamila Lenkiewicz, Łukasz Konowałek, Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT: Ocena trafności kryterialnej diagnozy zaburzeń osobowości u młodzieży oraz związków między stylem przywiązania a rozpoznaniem zaburzeń osobowości
FREE ENGLISH FULLTEXT: Assessment of criterion validity of personality disorder diagnosis in adolescents and relations between attachment style and personality disorder diagnosis

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 196 1–11
Published ahead of print 15 November 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/122350
Anna Dunalska, Marcin Rzeszutek, Zuzanna Dębowska,
Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT: Współwystępowanie choroby afektywnej dwubiegunowej i zaburzeń ze spektrum autyzmu – przegląd badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: Comorbidity of bipolar disorder and autism spectrum disorder – review paper
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 195: 1–13
Published ahead of print 15 November 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/112708
Katarzyna Szamburska-Lewandowska, Łukasz Konowałek,
Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT: Deficyty Teorii Umysłu w wybranych zaburzeniach psychicznych wieku rozwojowego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Theory of Mind deficits in childhood mental and neurodevelopmental disorders
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 194: 1–15
Published ahead of print 15 November 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/110686
Elżbieta Lipińska, Agnieszka Słopień, Natalia Pytlińska,
Radosław Słopień, Tomasz Wolańczyk, Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT:
Rola czynników związanych z przebiegiem ciąży i porodu w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
FREE ENGLISH FULLTEXT: The role of factors associated with the course of pregnancy and childbirth in attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 193: 1–20
Published ahead of print 15 November 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/127457
Patryk Konieczny, Lidia Cierpiałkowska
FREE POLISH FULLTEXT: Pozytywne i negatywne doświadczenia życiowe a zmiany wewnętrznych modeli przywiązania – badania porównawcze
FREE ENGLISH FULLTEXT: Positive and negative life experiences and changes in internal working models of attachment – a comparative study

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 192: 1–14
Published ahead of print 9 November 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/125054
Feliks Matusiak, Małgorzata Wolska, Romualda Ulasińska,
Peter Stratton, Barbara Józefik
FREE POLISH FULLTEXT: Ilościowa i jakościowa analiza zmian w przebiegu systemowej terapii rodzin: wyniki polskiej klinicznej wersji kwestionariusza SCORE-15
FREE ENGLISH FULLTEXT: A quantitative and qualitative analysis of changes during systemic family therapy: results of the Polish clinical version of the SCORE-15 questionnaire

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 191: 1–23
Published ahead of print 7 November 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/126595
Agnieszka Kobyłko, Julia E. Rymaszewska, Joanna Rymaszewska, Dorota Szcześniak
FREE POLISH FULLTEXT: Kompleksowość kliniczna – gdzie ją znaleźć i jak ją wykorzystywać
FREE ENGLISH FULLTEXT: Clinical complexity – where to find it and how to use it

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 190: 1–16
Published ahead of print 5 October 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/123883
Anna Więcek-Durańska
FREE POLISH FULLETXT: Przestępczość seksualna duchownych wobec osób małoletnich – analiza przypadków
FREE ENGLISH FULLETXT: Clergy-perpetrated sexual abuse of minors – case study

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 189: 1–11
Published ahead of print 20 October 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/124774
Ewelina Soroka, Maciej Słotwiński, Justyna Pawęzka, Anna Urbańska
FREE POLISH FULLTEXT: Pomiędzy self-stygmą a wolą zdrowienia. Trudności z akceptacją diagnozy psychiatrycznej – studium przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Between self-stigma and the will of recovery. Difficulties in accepting a psychiatric diagnosis – case study

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 188: 1–13
Published ahead of print 12 October 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/126230
Mateusz Babicki, Agnieszka Mastalerz-Migas
FREE POLISH FULLTEXT: Występowanie zaburzeń lękowych wśród Polaków w dobie pandemii COVID–19
FREE ENGLISH FULLTEXT: The occurrence of anxiety disorders among Poles during the COVID–19 pandemic

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 187: 1–8
Published ahead of print 4 September 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/125785
Bartosz Grabski, Dominik Rachoń, Wiesław Czernikiewicz,
Stanisław Dulko, Sławomir Jakima, Łukasz Müldner-Nieckowski,
Małgorzata Trofimiuk-Müldner, Dorota Baran, Marta Dora,
Grzegorz Iniewicz, Magdalena Mijas, Sylwia Stankiewicz,
Milena Adamczewska-Stachura, Anna Mazurczak
FREE POLISH FULLTEXT: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego dotyczące opieki nad zdrowiem dorosłych osób transpłciowych – stanowisko panelu ekspertów
FREE ENGLISH FULLTEXT: Recommendations of the Polish Sexological Society on medical care in transgender adults – position statement of the expert panel

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 186: 1–16
Published ahead of print 22 August 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/125744
Mariusz Ślosarczyk, Katarzyna Ślosarczyk, Mariusz Furgał
FREE POLISH FULLTEXT: 45-letnie badania katamnestyczne schizofrenii młodzieńczej. Część IV: stan kliniczny oraz poziom adaptacji społecznej 5 lat po pierwszej hospitalizacji a późniejszy przebieg choroby oraz długoterminowe funkcjonowanie społeczne pacjentów
FREE POLISH FULLTEXT: A 45-year follow-up study of adolescent schizophrenia. Part IV: Clinical status and level of social adaptation 5 years after the first hospitalization in the context of illness course and long-term social functioning of patients

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 185: 1–16
Published ahead of print 22 August 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/125745
Mariusz Ślosarczyk, Katarzyna Ślosarczyk, Mariusz Furgał
FREE POLISH FULLTEXT: 45-letnie badania katamnestyczne schizofrenii młodzieńczej. Część I: przedchorobowe wartości wskaźników psychologicznych i relacyjnych a późniejszy przebieg choroby oraz długofalowe funkcjonowanie społeczne pacjentów
FREE ENGLISH FULLTEXT: A 45-year follow-up study of adolescent schizophrenia. Part I: Premorbid values of psychological and relational indicators in the context of illness course and long-term social functioning of patients

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 184: 1–12
Published ahead of print 28 August 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/125573
Agnieszka Mydlikowska-Śmigórska, Krzysztof Śmigórski,
Dorota Szcześniak, Joanna Rymaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Czy trening węchowy może sprzyjać usprawnianiu funkcjonowania pamięciowego u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Can olfactory training support improvement of memory functioning in patients with cognitive disorders?

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 183: 1–8
Published ahead of print 27 August 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/124899
Anna Herman, Krzysztof Filip, Monika Wanke-Rytt, Tomasz Wolańczyk
FREE POLISH FULLTEXT: Wytyczne postępowania z pacjentami hospitalizowanymi w oddziale psychiatrii dla dzieci i młodzieży z podejrzeniem zachorowania lub z potwierdzonym zachorowaniem na COVID-19
FREE ENGLISH FULLTEXT: Practical guidelines for management of patients with suspected or confirmed COVID-19 hospitalized in a child and adolescent psychiatric ward

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 182: 1–8
Published ahead of print 27 August 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/118269
Katarzyna Weterle-Smolińska, Marcin Dziekiewicz, Anna Liber,
Marcin Banasiuk, Tomasz Wolańczyk, Urszula Szymańska, Aleksandra Banaszkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Częstość choroby refluksowej u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Frequency of gastroesophageal reflux disease in adolescent girls with anorexia nervosa

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 181: 1–16
Published ahead of print 31 July 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/122212
Anna Walenda, Krzysztof Bogusz, Maciej Kopera,
Andrzej Jakubczyk, Marcin Wojnar, Katarzyna Kucharska
FREE POLISH FULLTEXT: Regulacja emocji w zaburzeniu z napadami objadania się
FREE ENGLISH FULLTEXT: Emotion regulation in binge eating disorder

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 180: 1–12
Published ahead of print 15 June 2020
Marcin Rzeszutek, Maja Lis-Turlejska, Małgorzata Pięta,
Szymon Szumiał, Małgorzata Kabas, Izabela Kaźmierczak,
Iwona Drapała
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 179: 1–16
Published ahead of print 28 June 2020
Urszula Bielecka, Katarzyna Schier, Jochen Hardt
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 178: 1–13 
Published ahead of print 18 June 2020
Agata Orzechowska, Krzysztof Eichstaedt, Piotr Gałecki
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 177: 1–14
Published ahead of print 10 June 2020
Klaudia Suligowska, Magdalena Mikietyńska,
Anna Pakalska-Korcala, Tomasz Wolańczyk,
Maria Prośba-Mackiewicz, Tomasz Zdrojewski
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 176: 1–18
Published ahead of print 24 May 2020
Ewa Sygit-Kowalkowska
Published ahead of print 18 May 2020
Dawid Kruk, Dagmara Mętel, Łukasz Gawęda, Andrzej Cechnicki
FREE POLISH FULLTEXT: Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości (VR) w diagnostyce i terapii psychoz nieafektywnych

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 174: 1–15
Published ahead of print 18 May 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/115554
Andrzej Cechnicki, Anna Bielańska,
Aleksandra Arciszewska-Leszczuk, Aneta Kalisz, Piotr Błądziński,
Artur Daren, Dagmara Mętel, Dawid Kruk
FREE POLISH FULLTEXT: Relacje społeczne przed wybuchem choroby a przebieg schizofrenii przez okres 20 lat
FREE ENGLISH FULLTEXT: Premorbid social relationships and the course of schizophrenia in a 20-year follow-up study

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 173: 1–22
Published ahead of print 11 May 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/118054
Tomasz Saran, Anna Mazur, Jacek Łukasiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Znaczenie aktywności fizycznej w prewencji zaburzeń depresyjnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The significance of physical activity in the prevention of depressive disorders

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 172: 1–16
Published ahead of print 7 May 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/118840
Anna M. Wendołowska, Dorota Czyżowska, Marcin Siwek
FREE POLISH FULLTEXT: Model diadycznego radzenia sobie ze stresem pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową
FREE ENGLISH FULLTEXT: The dyadic coping model of bipolar disorder patients

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 171: 1–13
Published ahead of print 9 May 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/118601
Małgorzata Starzomska, Paulina Rosińska, Jan Bielecki
FREE POLISH FULLTEXT: Chronicznie chory pacjent z jadłowstrętem psychicznym i jego leczenie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Chronic anorexia nervosa: Patient characteristics and treatment approaches

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 169: 1–11
Published ahead of print 2 May 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/118139
Krzysztof Nowakowski, Katarzyna Wróbel
FREE POLISH FULLTEXT: Cechy psychopatyczne, prężność psychiczna i radzenie sobie ze stresem u młodzieży niedostosowanej społecznie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychopathic traits, psychological resilience and coping with stress in socially maladjusted youth

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 168: 1–12
Published ahead of print 10 April 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/116320
Tomasz Chmiela, Paweł Piekarz, Beata Łabuz-Roszak,
Anna Warchala, Ewa Krzystanek, Agnieszka Gorzkowska
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza konsultacji psychiatrycznych w oddziale neurologii i oddziale udarowym: rozpoznania i terapia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Analysis of psychiatric consultations in the department of neurology and stroke unit: diagnosis and therapy

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 167: 1–19
Published ahead of print 20 March 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/115556
Tomasz Wieczorek, Agnieszka Kobyłko, Filip Stramecki,
Karolina Fila-Witecka, Jan Aleksander Beszłej, Marta Jakubczyk,
Patryk Piotrowski, Adrianna Senczyszyn, Damian Siwicki,
Dorota Szcześniak, Joanna Rymaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) w terapii zaburzeń psychicznych – aktualny przegląd badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: Transcranial magnetic stimulation (TMS) in treatment of psychiatric disorders – review of current studies

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 166: 1–16
Published ahead of print 29 February 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/116579
Artur Daren, Przemysław Adamczyk, Piotr Błądziński,
Aleksandra Sułecka-Stelmach, Anna Starowicz-Filip,
Łukasz Gawęda, Aneta Kalisz, Andrzej Cechnicki
FREE POLISH FULLTEXT: Zatrudnienie chronione w schizofrenii jest związane z objawami dezorganizacji, szybkością przetwarzania i rozumieniem metafor
FREE ENGLIH FULLTEXT: Sheltered employment in schizophrenia is related to disorganization symptoms, processing speed and metaphor comprehension

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 165: 1–19
Published ahead of print 29 February 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/115170
Gniewko Więckiewicz, Joanna Smardz, Tomasz Wieczorek,
Joanna Rymaszewska, Natalia Grychowska, Dariusz Danel,
Mieszko Więckiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Wzory stosowania syntetycznych katynonów a objawy depresyjne i parafunkcyjne zachowania ustne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Patterns of synthetic cathinones use and their impact on depressive symptoms and parafunctional oral behaviors
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 164: 1–8
Published ahead of print 19 February 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/115218
Elżbieta Szczygieł-Pilut, Daniel Pilut
FREE POLISH FULLTEXT: Odwracalna afazja po leczeniu kwetiapiną – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: A case of reversible aphasia-type speech disorders after treatment with quetiapine

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 163: 1–16
Published ahead of print 10 February 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/114972
Anna Prokop-Dorner, Maria Flis
FREE POLISH FULLTEXT: Doświadczenie piętna przeniesionego wśród krewnych osób ze schizofrenią – badanie jakościowe
FREE ENGLISH FULLTEXT: Experience of courtesy stigma among relatives of individuals with schizophrenia – a qualitative study

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 162: 1–15
Published ahead of print 28 January 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/113009
Marta Dora, Bartosz Grabski, Bartłomiej Dobroczyński
FREE POLISH FULLTEXT: Dysforia płciowa, niezgodność płciowa i nonkonformizm płciowy w adolescencji – zmiany i wyzwania diagnostyczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Gender dysphoria, gender incongruence and gender nonconformity in adolescence – changes and challenges in diagnosis

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 161: 1–14
Published ahead of print 28 January 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/114121
Daria Pizuńska, Paulina Beata Golińska, Agnieszka Małek, Wioletta Radziwiłłowicz
FREE POLISH FULLTEXT: Dobrostan psychofizyczny wśród doktorantów
FREE ENGLISH FULLTEXT: Well-being among PhD candidates

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 160: 1-14
Published ahead of print 27 January 2020 
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/110478
Adam Nowicki, Karolina Korwin-Piotrowska, Krzysztof Woźniak,
Liliana Szyszka-Sommerfeld, Katarzyna Nowicka, Katarzyna Grocholewicz, Ewa Sobolewska
FREE POLISH FULLTEXT: Elektromiograficzna analiza czynności mięśni żwaczy i skroniowych u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Electromyographic activity analysis of temporal and masseter muscles in psychoactive substance addicts

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 159: 1–7
Published ahead of print 20 January 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/114122
Beata Łabuz-Roszak, Magdalena Torbus-Paluszczak,
Janusz Becelewski, Michał Becelewski, Paweł Dobrakowski, Krystyna Pierzchała
FREE POLISH FULLTEXT: Choroba Alzheimera o wczesnym początku – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Early onset Alzheimer’s disease – a case study

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 158: 1–15
Published ahead of print 30 December 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/115208
Piotr Gałecki, Katarzyna Bliźniewska-Kowalska
FREE POLISH FULLEXT: Depresja oporna na leczenie – zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii
FREE ENGLISH FULLEXT: Treatment-resistant depression – recommendations of the National Consultant in the field of psychiatry

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 157: 1–11
Published ahead of print 30 December 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/105213
Justyna Czekajewska, Marcin Moskalewicz, Jan Zamojski, Michał Musielak
FREE POLISH FULLEXT: Kazimierz Filip Wize (1873–1953) – psychiatra, biolog i filozof
FREE ENGLISH FULLEXT: Kazimierz Filip Wize (1873–1953) – a psychiatrist, a biologist and a philosopher

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 156: 1–13
Published ahead of print 30 December 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/113196
Magdalena Piegza, Dawid Wierzba, Jacek Piegza
FREE POLISH FULLTEXT: Kardiologiczny zespół X – aktualny stan wiedzy
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cardiac syndrome X – the present knowledge

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 155: 1–10
Published ahead of print 7 December 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/112404
Mateusz Łuc, Marcin Pawłowski, Monika Kantorska-Janiec, Joanna Rymaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Rozlany uraz aksonalny – problem interdyscyplinarny. Stan wiedzy i opis dwóch przypadków klinicznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Diffuse axonal injury – an interdisciplinary problem. Current knowledge and two case reports

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 154: 117
Published ahead of print 2 December 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/112215
Krzysztof Jan Bobrowski, Krzysztof Ostaszewski, Agnieszka Pisarska
FREE POLISH FULLTEXT: Zdrowie psychiczne warszawskich gimnazjalistów. Badania mokotowskie 2004–2016
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mental health of Warsaw middle school students. Mokotow Study 2004–2016

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 153: 118 
Published ahead of print 25 November 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/111622
Anna Więcek-Durańska
FREE POLISH FULLTEXT: Kobiety jako sprawczynie zgwałceń ze szczególnym okrucieństwem
FREE ENGLISH FULLTEXT: Female perpetrators of rape with particular cruelty

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 152: 1–7
Published ahead of print 24 November 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/110915
Marta Nesteruk, Tomasz Nesteruk, Marzena Ułamek-Kozioł,
Anna Holak-Puczyńska, Małgorzata Dorobek
FREE POLISH FULLTEXT: Choroba Creutzfeldta-Jakoba o początkowym przebiegu naśladującym otępienie z ciałami Lewy’ego – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Creutzfeldt-Jakob disease mimicking Lewy body dementia – a case report

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 151: 1–12
Published ahead of print 9 November 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/112004
Robert Pudlo, Magdalena Piegza, Urszula Marcinkowska,
Gniewko Więckiewicz, Izabela Jaworska
FREE POLISH FULLTEXT: Znaczenie długotrwałej psychoedukacji w ograniczeniu przyrostu masy ciała chorych przyjmujących atypowe leki przeciwpsychotyczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Long-term psychoeducation in limiting body mass gain in patients treated with atypical antipsychotics

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 150: 1-13
Published ahead of print 8 November 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/112442
Tomasz Jakubowski
FREE POLISH FULLTEXT: Transseksualizm czy zaburzenia psychotyczne? Opis przypadku
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 149: 1–17
Published ahead of print 2 November 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/111852
Marta Anczewska, Daria Biechowska, Piotr Gałecki,
Małgorzata Janas-Kozik, Beata Koń,
Blanka Skrzypkowska-Brancewicz, Anna Śremska, Filip Urbański,
Barbara Więckowska, Mariusz Zięba, Katarzyna Kucharska
FREE POLISH FULLTEXT: Jednostki organizacyjne psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dorosłych – analiza na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia z lat 2010–2016
FREE ENGLISH FULLTEXT: Organizational units providing psychiatric services for adults – an analysis based on the National Health Fund data for 2010–2016

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 148: 1–17
Published ahead of print 2 November 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/111932
Łukasz Kunert, Jacek Gawrychowski,
Jarosław Sobiś, Grzegorz Buła, Robert Pudlo
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia depresyjne i lękowe u chorych z pierwotną nadczynnością przytarczyc
FREE ENGLISH FULLTEXT: Depressive and anxiety disorders in patients with primary hyperparathyroidism

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 147: 1–11
Published ahead of print 12 October 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/111576
Małgorzata Skórska, Marta Makara-Studzińska
FREE POLISH FULLTEXT: Pacjentka ze schizofrenią w ciąży – dylematy leczenia i opieki. Problem nadal nie tylko dla lekarza psychiatry
FREE ENGLISH FULLTEXT: A pregnant patient with schizophrenia – dilemmas of treatment and care. A problem still not only for psychiatrists
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 146: 1–14
Published ahead of print 13 September 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/110142
Julia Wyszomirska, Ewa Martyniak, Monika Bąk-Sosnowska
FREE POLISH FULLTEXT: Tu nie ma żartów. Język metaforyczny i poczucie humoru w schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: It is no joke. Metaphorical language and sense of humor in schizophrenia

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 145: 1–16
Published ahead of print 13 September 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/110472
Aleksander Turek, Karolina Machalska, Adrian Andrzej Chrobak,
Marcin Siwek, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Impulsywność i cechy cyklotymiczne temperamentu afektywnego jako predyktory ryzykownych zachowań hazardowych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Impulsiveness and cyclothymic traits of affective temperament as predictors of risky gambling behavior

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 144: 1–19
Published ahead of print 10 September 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/110030
Blanka Skrzypkowska-Brancewicz, Małgorzata Janas-Kozik,
Marta Anczewska, Katarzyna Kucharska, Daria Biechowska,
Mariusz Zięba, Beata Koń, Barbara Więckowska
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza świadczeń psychiatrycznych udzielonych populacji rozwojowej w latach 2010–2016 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Analysis of psychiatric services provided to children and youth in 2010–2016 based on the National Health Fund data
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 143: 1–14
Published ahead of print 11 August 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/109823
Klaudia Tabała, Magdalena Agnieszka Wrzesińska, Patryk Stecz,
Grzegorz Mąkosa, Józef Kocur
FREE POLISH FULLTEXT: Profil osobowości, poziom lęku i style radzenia sobie ze stresem a liczba hospitalizacji i konsultacji specjalistycznych u osób z chorobami obturacyjnymi płuc
FREE ENGLISH FULLTEXT: Correlates of respiratory admissions frequency in patients with obstructive lung diseases: coping styles, personality and anxiety

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 142: 1–13
Published ahead of print 29 July 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/109129
Tomasz Hadryś, Joanna Rymaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Amisulpryd – lek taki sam jak wszystkie czy inny? Aktualizacja
FREE ENGLISH FULLTEXT: Amisulpride – is it as all other medicines or is it different? An update

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 141: 1–17
Published ahead of print 24 July 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/108503
Emil Bartosz Rozenek, Wiktor Orlof, Zuzanna Maria Nowicka,
Karolina Wilczyńska, Napoleon Waszkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Mutyzm wybiórczy – opis zaburzenia i etiologia: czy wybiórczy brak mowy jest zaledwie wierzchołkiem góry lodowej?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Selective mutism – an overview of the condition and etiology: is the absence of speech just the tip of the iceberg?

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 140: 1–14
Published ahead of print 7 July 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/103352
Michał Błachut, Piotr Ścisło, Magdalena Jarząb, Magdalena Zając,
Magdalena Piegza, Karina Badura-Brzoza, Piotr Gorczyca
FREE POLISH FULLTEXT: Wpływ podwójnej diagnozy u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii i zaburzeń afektywnych hospitalizowanych psychiatrycznie na przebieg choroby i wyniki leczenia – doniesienie wstępne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Impact of dual diagnosis in patients with schizophrenia and affective disorders during hospital treatment on the course of illness and outcomes of treatment – a preliminary report

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 139: 1–14
Published ahead of print 7 July 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/109070
Justyna Świerczyńska
FREE POLISH FULLTEXT: Współwystępowanie cech perfekcjonizmu i gotowości anorektycznej u młodzieży szkolnej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Coexistence of the features of perfectionism and anorexia readiness in school youth

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 138: 1–17
Published ahead of print 30 May 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/108491
Renata Markiewicz, Agnieszka Markiewicz-Gospodarek,
Małgorzata Kozioł, Beata Szulecka, Marcin Olajossy, Tomasz Plech
FREE POLISH FULLTEXT:
Ocena skuteczności rehabilitacji osób z rozpoznaniem schizofrenii z wykorzystaniem narzędzi klinicznych, testów psychologicznych, QEEG i neurotropowego czynnika BDNF
FREE ENGLISH FULLTEXT: Evaluation of the effectiveness of rehabilitation of people diagnosed with schizophrenia using clinical tools, psychological tests, QEEG, and the brain-derived neurotrophic factor (BDNF)

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 137: 1–14
Published ahead of print 02 May 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/103801
Jacek Hübner, Ilona Hübner, Sławomir Kroczka
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia nastroju oraz funkcji poznawczych w przebiegu narastającej niepełnosprawności u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mood disorders and cognitive impairment in the course of increasing disability in patients suffering from amyotrophic lateral sclerosis

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 136: 1–14
Published ahead of print 20 April 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/105415
Agnieszka Czerwińska, Tomasz Pawłowski
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia funkcji poznawczych w depresji – znaczenie, charakterystyka oraz możliwości leczenia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cognitive dysfunctions in depression – significance, description and treatment prospects

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 135: 1–18
Published ahead of print 19 April 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/103090
Jan Aleksander Beszłej, Tomasz Wieczorek, Agnieszka Kobyłko,
Patryk Piotrowski, Damian Siwicki, Artur Weiser,
Karolina Fila-Witecka, Joanna Rymaszewska, Paweł Tabakow
FREE POLISH FULLTEXT: Głęboka stymulacja mózgu (Deep Brain Stimulation) – nowe możliwości leczenia zaburzeń psychicznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Deep brain stimulation: new possibilities for the treatment of mental disorders

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 134: 1–19
Published ahead of print 15 April 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/105229
Adrian Andrzej Chrobak, Janusz Kazimierz Rybakowski,
Maria Abramowicz, Maciej Perdziak, Wojciech Gryncewicz,
Anna Tereszko, Marta Włodarczyk, Sebastian Dziuda,
Magdalena Fafrowicz, Paweł Czarnecki, Zbigniew Soltys,
Marcin Siwek, Jan Krzysztof Ober, Tadeusz Marek, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Ruchy wergencyjne w chorobie afektywnej dwubiegunowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Vergence eye movements in bipolar disorder

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 133: 1–11
Published ahead of print 25 March 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/104445
Adrian Andrzej Chrobak, Bartosz Bohaterewicz, Anna Tereszko,
Anna Krupa, Anna Sobczak, Anna Ceglarek, Magdalena Wielgus,
Magdalena Fafrowicz, Marcin Siwek, Amira Bryll, Tadeusz Marek,
Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia połączeń funkcjonalnych między czołowymi polami okoruchowymi, wzgórzem a móżdżkiem w chorobie afektywnej dwubiegunowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Altered functional connectivity among frontal eye fields, thalamus and cerebellum in bipolar disorder

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 132: 1–13
Published ahead of print 18 March 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/102622
Renata Markiewicz, Jolanta Masiak
FREE POLISH FULLTEXT: Ocena deficytów poznawczych w schizofrenii z zastosowaniem potencjałów wywołanych zależnych od zdarzenia i oddziaływania rehabilitacyjnego z użyciem EEG Biofeedback u osób z rozpoznaniem schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Evaluation of cognitive deficits in schizophrenia using event-related potentials and rehabilitation influences using EEG Biofeedback in patients diagnosed with schizophrenia

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 131: 1–18
Published ahead of print 24 February 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/99849
Paweł Brudek, Stanisława Steuden, Grzegorz Ciuła
FREE POLISH FULLTEXT: Mediacyjna rola stylów radzenia sobie ze stresem w związkach temperamentu i wypalenia zawodowego. Badania pielęgniarek psychiatrycznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The mediating role of types of coping styles in the relations between temperamental traits and staff burnout among psychiatric nurses

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 130: 1–12
Published ahead of print 2 February 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/93105
Daniel Rodriguez-Paris, Agnieszka Remlinger-Molenda,
Rafał Kurzawa, Aleksandra Głowińska, Robert Spaczyński,
Filip Rybakowski, Leszek Pawelczyk, Beata Banaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Występowanie zaburzeń psychicznych u kobiet z zespołem policystycznych jajników
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychiatric disorders in women with polycystic ovary syndrome

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 129: 1–16
Published ahead of print 28 January 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/100697
Agata Szulc, Dominika Dudek, Jerzy Samochowiec,
Marcin Wojnar, Janusz Heitzman, Piotr Gałecki
FREE POLISH FULTEXT: Rekomendacje dotyczące leczenia schizofrenii z objawami negatywnymi. Standardy farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, część 2
FREE ENGLISH FULTEXT: Recommendations for the treatment of schizophrenia with negative symptoms. Standards of pharmacotherapy by the Polish Psychiatric Association (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), part 2

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 128: 1–28
Published ahead of print 28 January 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/100698
Agata Szulc, Jerzy Samochowiec, Piotr Gałecki,
Marcin Wojnar, Janusz Heitzman, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Rekomendacje dotyczące leczenia schizofrenii z objawami negatywnymi. Standardy farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, część 1
FREE ENGLISH FULLTEXT: Recommendations for the treatment of schizophrenia with negative symptoms. Standards of pharmacotherapy by the Polish Psychiatric Association (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), part 1

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 127: 1–11
Published ahead of print 10 January 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/99164
Artur Kotwas, Katarzyna Karakiewicz-Krawczyk, Paulina Zabielska,
Anna Jurczak, Marta Bażydło, Beata Karakiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Występowanie zaburzeń odżywiania wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The incidence of eating disorders among upper secondary school female students

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 126: 1–11
Published ahead of print 7 January 2019
Kinga Szymona, Ewa Dudzińska, Hanna Karakuła-Juchnowicz,
Paulina Gil-Kulik, Piotr Chomik, Małgorzata Świstowska,
Joanna Gałaszkiewicz, Janusz Kocki

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 125: 1–19
Published ahead of print 20 December 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/96286
Jarosław Woroń, Marcin Siwek, Aleksandra Gorostowicz
FREE POLISH FULLTEXT: Niepożądane efekty interakcji leków psychotropowych z produktami leczniczymi stosowanymi w chorobach układu sercowo-naczyniowego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Adverse effects of interactions between antidepressants and medications used in treatment of cardiovascular disorders

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 124: 1–10
Published ahead of print 24 December 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/85408
Katarzyna Weronika Binder, Magdalena Agnieszka Wrzesińska, Józef Kocur
FREE POLISH FULLTEXT: Lęk u osób z dysfunkcją wzroku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Anxiety in persons with visual impairment

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 123: 1–14
Published ahead of print 20 December 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/94471
Agnieszka Małek, Paulina Golińska
FREE POLISH FULLTEXT: Depresja w przebiegu zespołu Tourette’a
FREE ENGLISH FULLTEXT: Depression in Tourette Syndrome

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 122: 1–15
Published ahead of print 12 December 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/95123
Aneta Tylec, Maciej Skałecki, Piotr Ziemecki,
Agnieszka Brzozowska, Halina Dubas-Ślemp, Katarzyna Kucharska
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w populacji osób leczonych z powodu schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Assessment of cardiovascular disease risk factors in patients treated for schizophrenia

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 121: 1–11
Published ahead of print 10 December 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/93492
Jan Chodkiewicz, Ewa Gruszczyńska
FREE POLISH FULLTEXT: Polska adaptacja Zrewidowanego Kwestionariusza Zachowań Samobójczych A. Osmana i współpracowników
FREE ENGLISH FULLTEXT: The Polish adaptation of the Suicide Behaviors Questionnaire-Revised by A. Osman et al.
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 120: 1–11
Published ahead of print 30 November 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/91686
Marta Makara-Studzińska, Agata Madej, Katarzyna Cyranka,
Konstanty Szułdrzyński, Maria Nowina-Konopka, Aneta Tylec
FREE POLISH FULLTEXT: Psychiatrzy a zespół wypalenia zawodowego – zjawisko, problem, zagrożenie?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychiatrists and occupational burnout syndrome – a phenomenon, a problem, a threat?

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 119: 1–9
Published ahead of print 23 November 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/91490
Paweł Wójciak, Krystyna Górna, Klaudia Domowicz, Krystyna Jaracz,
Katarzyna Gołębiewska, Michał Michalak, Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Polska wersja Krótkiej Skali Objawów Negatywnych (Brief Negative Symptom Scale – BNSS)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish version of the Brief Negative Symptom Scale (BNSS)

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 118: 1–9
Published ahead of print 23 November 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/97352
Paweł Wójciak, Krystyna Górna, Klaudia Domowicz, Krystyna Jaracz,
Renata Szpalik, Michał Michalak, Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Polska wersja Skali Samooceny Objawów Negatywnych (Self-evaluation of Negative Symptoms – SNS)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish version of the Self-evaluation of Negative Symptoms (SNS)

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 117: 1–13
Published ahead of print 10 November 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/90687
Anna Emilia Urban, Wiesław Jerzy Cubała
FREE POLISH FULLTEXT: Rola eugeroików w leczeniu zaburzeń afektywnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The role of eugeroics in the treatment of affective disorders


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl