Psychiatria Polska online firstPsychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 159: 1–7
Published ahead of print 20 January 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/114122
Beata Łabuz-Roszak, Magdalena Torbus-Paluszczak,
Janusz Becelewski, Michał Becelewski, Paweł Dobrakowski, Krystyna Pierzchała
FREE POLISH FULLTEXT: Choroba Alzheimera o wczesnym początku – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Early onset Alzheimer’s disease – a case study

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 158: 1–15
Published ahead of print 30 December 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/115208
Piotr Gałecki, Katarzyna Bliźniewska-Kowalska
FREE POLISH FULLEXT: Depresja oporna na leczenie – zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii
FREE ENGLISH FULLEXT: Treatment-resistant depression – recommendations of the National Consultant in the field of psychiatry

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 157: 1–11
Published ahead of print 30 December 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/105213
Justyna Czekajewska, Marcin Moskalewicz, Jan Zamojski, Michał Musielak
FREE POLISH FULLEXT: Kazimierz Filip Wize (1873–1953) – psychiatra, biolog i filozof
FREE ENGLISH FULLEXT: Kazimierz Filip Wize (1873–1953) – a psychiatrist, a biologist and a philosopher

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 156: 1–13
Published ahead of print 30 December 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/113196
Magdalena Piegza, Dawid Wierzba, Jacek Piegza
FREE POLISH FULLTEXT: Kardiologiczny zespół X – aktualny stan wiedzy
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cardiac syndrome X – the present knowledge

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 155: 1–10
Published ahead of print 7 December 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/112404
Mateusz Łuc, Marcin Pawłowski, Monika Kantorska-Janiec, Joanna Rymaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Rozlany uraz aksonalny – problem interdyscyplinarny. Stan wiedzy i opis dwóch przypadków klinicznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Diffuse axonal injury – an interdisciplinary problem. Current knowledge and two case reports

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 154: 117
Published ahead of print 2 December 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/112215
Krzysztof Jan Bobrowski, Krzysztof Ostaszewski, Agnieszka Pisarska
FREE POLISH FULLTEXT: Zdrowie psychiczne warszawskich gimnazjalistów. Badania mokotowskie 2004–2016
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mental health of Warsaw middle school students. Mokotow Study 2004–2016

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 153: 118 
Published ahead of print 25 November 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/111622
Anna Więcek-Durańska
FREE POLISH FULLTEXT: Kobiety jako sprawczynie zgwałceń ze szczególnym okrucieństwem
FREE ENGLISH FULLTEXT: Female perpetrators of rape with particular cruelty

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 152: 1–7
Published ahead of print 24 November 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/110915
Marta Nesteruk, Tomasz Nesteruk, Marzena Ułamek-Kozioł,
Anna Holak-Puczyńska, Małgorzata Dorobek
FREE POLISH FULLTEXT: Choroba Creutzfeldta-Jakoba o początkowym przebiegu naśladującym otępienie z ciałami Lewy’ego – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Creutzfeldt-Jakob disease mimicking Lewy body dementia – a case report

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 151: 1–12
Published ahead of print 9 November 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/112004
Robert Pudlo, Magdalena Piegza, Urszula Marcinkowska,
Gniewko Więckiewicz, Izabela Jaworska
FREE POLISH FULLTEXT: Znaczenie długotrwałej psychoedukacji w ograniczeniu przyrostu masy ciała chorych przyjmujących atypowe leki przeciwpsychotyczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Long-term psychoeducation in limiting body mass gain in patients treated with atypical antipsychotics

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 150: 1-13
Published ahead of print 8 November 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/112442
Tomasz Jakubowski
FREE POLISH FULLTEXT: Transseksualizm czy zaburzenia psychotyczne? Opis przypadku
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 149: 1–17
Published ahead of print 2 November 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/111852
Marta Anczewska, Daria Biechowska, Piotr Gałecki,
Małgorzata Janas-Kozik, Beata Koń,
Blanka Skrzypkowska-Brancewicz, Anna Śremska, Filip Urbański,
Barbara Więckowska, Mariusz Zięba, Katarzyna Kucharska
FREE POLISH FULLTEXT: Jednostki organizacyjne psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dorosłych – analiza na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia z lat 2010–2016
FREE ENGLISH FULLTEXT: Organizational units providing psychiatric services for adults – an analysis based on the National Health Fund data for 2010–2016

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 148: 1–17
Published ahead of print 2 November 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/111932
Łukasz Kunert, Jacek Gawrychowski,
Jarosław Sobiś, Grzegorz Buła, Robert Pudlo
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia depresyjne i lękowe u chorych z pierwotną nadczynnością przytarczyc
FREE ENGLISH FULLTEXT: Depressive and anxiety disorders in patients with primary hyperparathyroidism

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 147: 1–11
Published ahead of print 12 October 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/111576
Małgorzata Skórska, Marta Makara-Studzińska
FREE POLISH FULLTEXT: Pacjentka ze schizofrenią w ciąży – dylematy leczenia i opieki. Problem nadal nie tylko dla lekarza psychiatry
FREE ENGLISH FULLTEXT: A pregnant patient with schizophrenia – dilemmas of treatment and care. A problem still not only for psychiatrists
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 146: 1–14
Published ahead of print 13 September 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/110142
Julia Wyszomirska, Ewa Martyniak, Monika Bąk-Sosnowska
FREE POLISH FULLTEXT: Tu nie ma żartów. Język metaforyczny i poczucie humoru w schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: It is no joke. Metaphorical language and sense of humor in schizophrenia

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 145: 1–16
Published ahead of print 13 September 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/110472
Aleksander Turek, Karolina Machalska, Adrian Andrzej Chrobak,
Marcin Siwek, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Impulsywność i cechy cyklotymiczne temperamentu afektywnego jako predyktory ryzykownych zachowań hazardowych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Impulsiveness and cyclothymic traits of affective temperament as predictors of risky gambling behavior

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 144: 1–19
Published ahead of print 10 September 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/110030
Blanka Skrzypkowska-Brancewicz, Małgorzata Janas-Kozik,
Marta Anczewska, Katarzyna Kucharska, Daria Biechowska,
Mariusz Zięba, Beata Koń, Barbara Więckowska
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza świadczeń psychiatrycznych udzielonych populacji rozwojowej w latach 2010–2016 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Analysis of psychiatric services provided to children and youth in 2010–2016 based on the National Health Fund data
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 143: 1–14
Published ahead of print 11 August 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/109823
Klaudia Tabała, Magdalena Agnieszka Wrzesińska, Patryk Stecz,
Grzegorz Mąkosa, Józef Kocur
FREE POLISH FULLTEXT: Profil osobowości, poziom lęku i style radzenia sobie ze stresem a liczba hospitalizacji i konsultacji specjalistycznych u osób z chorobami obturacyjnymi płuc
FREE ENGLISH FULLTEXT: Correlates of respiratory admissions frequency in patients with obstructive lung diseases: coping styles, personality and anxiety

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 142: 1–13
Published ahead of print 29 July 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/109129
Tomasz Hadryś, Joanna Rymaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Amisulpryd – lek taki sam jak wszystkie czy inny? Aktualizacja
FREE ENGLISH FULLTEXT: Amisulpride – is it as all other medicines or is it different? An update

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 141: 1–17
Published ahead of print 24 July 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/108503
Emil Bartosz Rozenek, Wiktor Orlof, Zuzanna Maria Nowicka,
Karolina Wilczyńska, Napoleon Waszkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Mutyzm wybiórczy – opis zaburzenia i etiologia: czy wybiórczy brak mowy jest zaledwie wierzchołkiem góry lodowej?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Selective mutism – an overview of the condition and etiology: is the absence of speech just the tip of the iceberg?

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 140: 1–14
Published ahead of print 7 July 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/103352
Michał Błachut, Piotr Ścisło, Magdalena Jarząb, Magdalena Zając,
Magdalena Piegza, Karina Badura-Brzoza, Piotr Gorczyca
FREE POLISH FULLTEXT: Wpływ podwójnej diagnozy u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii i zaburzeń afektywnych hospitalizowanych psychiatrycznie na przebieg choroby i wyniki leczenia – doniesienie wstępne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Impact of dual diagnosis in patients with schizophrenia and affective disorders during hospital treatment on the course of illness and outcomes of treatment – a preliminary report

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 139: 1–14
Published ahead of print 7 July 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/109070
Justyna Świerczyńska
FREE POLISH FULLTEXT: Współwystępowanie cech perfekcjonizmu i gotowości anorektycznej u młodzieży szkolnej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Coexistence of the features of perfectionism and anorexia readiness in school youth

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 138: 1–17
Published ahead of print 30 May 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/108491
Renata Markiewicz, Agnieszka Markiewicz-Gospodarek,
Małgorzata Kozioł, Beata Szulecka, Marcin Olajossy, Tomasz Plech
FREE POLISH FULLTEXT:
Ocena skuteczności rehabilitacji osób z rozpoznaniem schizofrenii z wykorzystaniem narzędzi klinicznych, testów psychologicznych, QEEG i neurotropowego czynnika BDNF
FREE ENGLISH FULLTEXT: Evaluation of the effectiveness of rehabilitation of people diagnosed with schizophrenia using clinical tools, psychological tests, QEEG, and the brain-derived neurotrophic factor (BDNF)

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 137: 1–14
Published ahead of print 02 May 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/103801
Jacek Hübner, Ilona Hübner, Sławomir Kroczka
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia nastroju oraz funkcji poznawczych w przebiegu narastającej niepełnosprawności u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mood disorders and cognitive impairment in the course of increasing disability in patients suffering from amyotrophic lateral sclerosis

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 136: 1–14
Published ahead of print 20 April 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/105415
Agnieszka Czerwińska, Tomasz Pawłowski
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia funkcji poznawczych w depresji – znaczenie, charakterystyka oraz możliwości leczenia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cognitive dysfunctions in depression – significance, description and treatment prospects

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 135: 1–18
Published ahead of print 19 April 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/103090
Jan Aleksander Beszłej, Tomasz Wieczorek, Agnieszka Kobyłko,
Patryk Piotrowski, Damian Siwicki, Artur Weiser,
Karolina Fila-Witecka, Joanna Rymaszewska, Paweł Tabakow
FREE POLISH FULLTEXT: Głęboka stymulacja mózgu (Deep Brain Stimulation) – nowe możliwości leczenia zaburzeń psychicznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Deep brain stimulation: new possibilities for the treatment of mental disorders

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 134: 1–19
Published ahead of print 15 April 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/105229
Adrian Andrzej Chrobak, Janusz Kazimierz Rybakowski,
Maria Abramowicz, Maciej Perdziak, Wojciech Gryncewicz,
Anna Tereszko, Marta Włodarczyk, Sebastian Dziuda,
Magdalena Fafrowicz, Paweł Czarnecki, Zbigniew Soltys,
Marcin Siwek, Jan Krzysztof Ober, Tadeusz Marek, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Ruchy wergencyjne w chorobie afektywnej dwubiegunowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Vergence eye movements in bipolar disorder

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 133: 1–11
Published ahead of print 25 March 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/104445
Adrian Andrzej Chrobak, Bartosz Bohaterewicz, Anna Tereszko,
Anna Krupa, Anna Sobczak, Anna Ceglarek, Magdalena Wielgus,
Magdalena Fafrowicz, Marcin Siwek, Amira Bryll, Tadeusz Marek,
Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia połączeń funkcjonalnych między czołowymi polami okoruchowymi, wzgórzem a móżdżkiem w chorobie afektywnej dwubiegunowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Altered functional connectivity among frontal eye fields, thalamus and cerebellum in bipolar disorder

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 132: 1–13
Published ahead of print 18 March 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/102622
Renata Markiewicz, Jolanta Masiak
FREE POLISH FULLTEXT: Ocena deficytów poznawczych w schizofrenii z zastosowaniem potencjałów wywołanych zależnych od zdarzenia i oddziaływania rehabilitacyjnego z użyciem EEG Biofeedback u osób z rozpoznaniem schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Evaluation of cognitive deficits in schizophrenia using event-related potentials and rehabilitation influences using EEG Biofeedback in patients diagnosed with schizophrenia

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 131: 1–18
Published ahead of print 24 February 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/99849
Paweł Brudek, Stanisława Steuden, Grzegorz Ciuła
FREE POLISH FULLTEXT: Mediacyjna rola stylów radzenia sobie ze stresem w związkach temperamentu i wypalenia zawodowego. Badania pielęgniarek psychiatrycznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The mediating role of types of coping styles in the relations between temperamental traits and staff burnout among psychiatric nurses

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 130: 1–12
Published ahead of print 2 February 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/93105
Daniel Rodriguez-Paris, Agnieszka Remlinger-Molenda,
Rafał Kurzawa, Aleksandra Głowińska, Robert Spaczyński,
Filip Rybakowski, Leszek Pawelczyk, Beata Banaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Występowanie zaburzeń psychicznych u kobiet z zespołem policystycznych jajników
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychiatric disorders in women with polycystic ovary syndrome

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 129: 1–16
Published ahead of print 28 January 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/100697
Agata Szulc, Dominika Dudek, Jerzy Samochowiec,
Marcin Wojnar, Janusz Heitzman, Piotr Gałecki
FREE POLISH FULTEXT: Rekomendacje dotyczące leczenia schizofrenii z objawami negatywnymi. Standardy farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, część 2
FREE ENGLISH FULTEXT: Recommendations for the treatment of schizophrenia with negative symptoms. Standards of pharmacotherapy by the Polish Psychiatric Association (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), part 2

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 128: 1–28
Published ahead of print 28 January 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/100698
Agata Szulc, Jerzy Samochowiec, Piotr Gałecki,
Marcin Wojnar, Janusz Heitzman, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Rekomendacje dotyczące leczenia schizofrenii z objawami negatywnymi. Standardy farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, część 1
FREE ENGLISH FULLTEXT: Recommendations for the treatment of schizophrenia with negative symptoms. Standards of pharmacotherapy by the Polish Psychiatric Association (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), part 1

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 127: 1–11
Published ahead of print 10 January 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/99164
Artur Kotwas, Katarzyna Karakiewicz-Krawczyk, Paulina Zabielska,
Anna Jurczak, Marta Bażydło, Beata Karakiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Występowanie zaburzeń odżywiania wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The incidence of eating disorders among upper secondary school female students

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 126: 1–11
Published ahead of print 7 January 2019
Kinga Szymona, Ewa Dudzińska, Hanna Karakuła-Juchnowicz,
Paulina Gil-Kulik, Piotr Chomik, Małgorzata Świstowska,
Joanna Gałaszkiewicz, Janusz Kocki

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 125: 1–19
Published ahead of print 20 December 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/96286
Jarosław Woroń, Marcin Siwek, Aleksandra Gorostowicz
FREE POLISH FULLTEXT: Niepożądane efekty interakcji leków psychotropowych z produktami leczniczymi stosowanymi w chorobach układu sercowo-naczyniowego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Adverse effects of interactions between antidepressants and medications used in treatment of cardiovascular disorders

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 124: 1–10
Published ahead of print 24 December 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/85408
Katarzyna Weronika Binder, Magdalena Agnieszka Wrzesińska, Józef Kocur
FREE POLISH FULLTEXT: Lęk u osób z dysfunkcją wzroku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Anxiety in persons with visual impairment

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 123: 1–14
Published ahead of print 20 December 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/94471
Agnieszka Małek, Paulina Golińska
FREE POLISH FULLTEXT: Depresja w przebiegu zespołu Tourette’a
FREE ENGLISH FULLTEXT: Depression in Tourette Syndrome

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 122: 1–15
Published ahead of print 12 December 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/95123
Aneta Tylec, Maciej Skałecki, Piotr Ziemecki,
Agnieszka Brzozowska, Halina Dubas-Ślemp, Katarzyna Kucharska
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w populacji osób leczonych z powodu schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Assessment of cardiovascular disease risk factors in patients treated for schizophrenia

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 121: 1–11
Published ahead of print 10 December 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/93492
Jan Chodkiewicz, Ewa Gruszczyńska
FREE POLISH FULLTEXT: Polska adaptacja Zrewidowanego Kwestionariusza Zachowań Samobójczych A. Osmana i współpracowników
FREE ENGLISH FULLTEXT: The Polish adaptation of the Suicide Behaviors Questionnaire-Revised by A. Osman et al.
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 120: 1–11
Published ahead of print 30 November 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/91686
Marta Makara-Studzińska, Agata Madej, Katarzyna Cyranka,
Konstanty Szułdrzyński, Maria Nowina-Konopka, Aneta Tylec
FREE POLISH FULLTEXT: Psychiatrzy a zespół wypalenia zawodowego – zjawisko, problem, zagrożenie?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychiatrists and occupational burnout syndrome – a phenomenon, a problem, a threat?

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 119: 1–9
Published ahead of print 23 November 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/91490
Paweł Wójciak, Krystyna Górna, Klaudia Domowicz, Krystyna Jaracz,
Katarzyna Gołębiewska, Michał Michalak, Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Polska wersja Krótkiej Skali Objawów Negatywnych (Brief Negative Symptom Scale – BNSS)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish version of the Brief Negative Symptom Scale (BNSS)

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 118: 1–9
Published ahead of print 23 November 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/97352
Paweł Wójciak, Krystyna Górna, Klaudia Domowicz, Krystyna Jaracz,
Renata Szpalik, Michał Michalak, Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Polska wersja Skali Samooceny Objawów Negatywnych (Self-evaluation of Negative Symptoms – SNS)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish version of the Self-evaluation of Negative Symptoms (SNS)

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 117: 1–13
Published ahead of print 10 November 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/90687
Anna Emilia Urban, Wiesław Jerzy Cubała
FREE POLISH FULLTEXT: Rola eugeroików w leczeniu zaburzeń afektywnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The role of eugeroics in the treatment of affective disorders

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 116: 1–16
Published ahead of print 26 November 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/95098
Agnieszka Rynkiewicz, Małgorzata Janas-Kozik, Agnieszka Słopień
FREE POLISH FULLTEXT: Dziewczęta i kobiety z autyzmem
FREE ENGLISH FULLTEXT: Girls and women with autism

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 115: 1–20
Published ahead of print 1 November 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/97374
Jerzy W. Aleksandrowicz
FREE POLISH FULLTEXT: „Zaburzenia” czy „zaburzenie” nerwicowe?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Neurotic “disorders” or “disorder”?

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 114: 1–15
Published ahead of print 31 October 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/94704
Michał Skalski, Mikolaj Przydacz, Jerzy A. Sobański,
Katarzyna Cyranka, Katarzyna Klasa, Wojciech Datka,
Tomasz Golabek, Piotr Chlosta, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Współwystępowanie objawów z dolnego odcinka dróg moczowych z objawami depresyjnymi u pacjentów leczonych psychiatrycznie z powodu zaburzeń depresyjnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Coexistence of lower urinary tract symptoms (LUTS) with depressive symptoms in patients suffering from depressive disorders

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 113: 1–16
Published ahead of print 30 October 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/92740
Lena Cichoń, Małgorzata Janas-Kozik, Andrzej Siwiec, Janusz K. Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Obraz kliniczny i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej u dzieci i młodzieży
FREE ENGLISH FULLTEXT: Clinical picture and treatment of bipolar affective disorder in children and adolescents

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 112: 1–13
Published ahead of print 21 October 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/89924
Przemysław Cynkier
FREE POLISH FULLTEXT: Psychiczne przeszkody w zawarciu małżeństwa
– opiniowanie sądowo-psychiatryczne. Część II

FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychological impediments to marriage
– forensic and psychiatric opinions. Part II.


Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 111: 1–11
Published ahead of print 30 September 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/79835
Adrian Andrzej Chrobak, Szymon Jeziorko, Anna Tereszko,
Weronika Janeczko, Aleksandra Arciszewska, Katarzyna Siuda-Krzywicka,
Anna Starowicz-Filip, Marcin Siwek, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT:
Test rotacji mentalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mental rotation task in bipolar disorder

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 110: 1–11
Published ahead of print 30 September 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/90275
Anna Skowrońska, Klaudia Sójta, Dominik Strzelecki
FREE POLISH FULLTEXT: Zespół realimentacyjny jako powikłanie leczenia jadłowstrętu psychicznego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Refeeding syndrome as treatment complication of anorexia nervosa

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 109: 1–16
Published ahead of print 30 September 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/92219
Marta Anczewska, Daria Biechowska, Piotr Gałecki, Małgorzata Janas-Kozik,
Beata Koń, Blanka Skrzypkowska-Brancewicz, Anna Śremska,
Filip Urbański, Barbara Więckowska, Mariusz Zięba, Katarzyna Kucharska
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza świadczeń psychiatrycznych udzielonych osobom dorosłym w latach 2010–2014 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Analysis of psychiatric services provided to adults in 2010–2014 based on the National Health Fund data

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 108: 1–14
Published ahead of print 20 August 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/91731
Radosław Stupak, Bartłomiej Dobroczyński
FREE POLISH FULLTEXT: Projekt Soteria: zwiastun „trzeciej drogi” w psychiatrii?
FREE ENGLISH FULLTEXT: The Soteria Project: A forerunner of “a third way” in psychiatry?

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 107: 1–13
Published ahead of print 20 August 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/91556
Aleksandra Jastrzębowska, Łukasz Balwicki,
Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Marzena Zarzeczna-Baran
FREE POLISH FULLTEXT: Ocena gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Assessment of the municipal mental health program

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 106: 1–10
Published ahead of print 20 August 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/78166
Marta Dora, Magdalena Mijas, Bartłomiej Dobroczyński
FREE POLISH FULLTEXT: Kryteria zaburzeń parafilnych w DSM-5 wobec asfiksji autoerotycznej i pozaseksualnej formy ograniczania dopływu tlenu
FREE ENGLISH FULLTEXT: DSM-5 paraphilic disorders criteria in the light of autoerotic asphyxiophilia and non-sexual form of oxygen restriction

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 105: 1–13
Published ahead of print 31 July 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/81182
Marzena Sekuła, Iwona Boniecka, Krzysztof Paśnik
FREE POLISH FULLTEXT: Ocena zachowań zdrowotnych, żywieniowych i poczucia własnej skuteczności chorych z otyłością olbrzymią
FREE ENGLISH FULLTEXT: Assessment of health behaviors, nutritional behaviors, and self-efficacy in patients with morbid obesity
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 104: 1–15
Published ahead of print 31 July 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/81092
Maria Kaźmierczak, Justyna Michałek-Kwiecień, Bogumiła Kiełbratowska, Karol Karasiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Osobowość rodziców i doświadczenia matek w opiece nad dzieckiem jako predyktory depresji poporodowej u par w okresie przejścia do rodzicielstwa
FREE ENGLISH FULLTEXT: Parents’ personality and maternal experiences in childcare as predictors of postpartum depression in couples in transition to parenthood

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 103: 1–10
Published ahead of print 30 June 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/89996
Przemysław Cynkier
FREE POLISH FULLTEXT: Psychiczne przeszkody w zawarciu małżeństwa – opiniowanie sądowo-psychiatryczne. Część I
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychological impediments to marriage – forensic and psychiatric opinions. Part I.

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 102: 1–16
Published ahead of print 28 June 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/90633
Izabela Łucka, Patryk Domarecki, Dorota Janikowska-Hołoweńko,
Teresa Plenikowska-Ślusarz, Małgorzata Domarecka
FREE POLISH FULLTEXT: Rozpowszechnienie i czynniki ryzyka ortoreksji wśród uczącej się młodzieży województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
FREE ENGLISH FULLTEXT: The prevalence and risk factors of orthorexia nervosa among school-age youth of Pomeranian and Warmian-Masurian voivodeships

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 101: 1–14
Published ahead of print 8 June 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/89744
Marta Bażydło, Marta Giezek, Paulina Zabielska,
Kinga Flaga-Gieruszyńska, Beata Karakiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Osamotnienie pacjenta psychiatrycznej opieki zdrowotnej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Patient isolation in psychiatric healthcare

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 100: 1–15
Published ahead of print 30 May 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/91298
Joanna Rymaszewska, Katarzyna Urbańska, Dorota Szcześniak, Tomasz Pawłowski,
Karolina Pieniawska-Śmiech, Izabela Kokot, Lilla Pawlik-Sobecka, Sylwia Płaczkowska,
Agnieszka Zabłocka, Bartłomiej Stańczykiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Krioterapia ogólnoustrojowa – obiecująca forma potencjalizacji leczenia zaburzeń depresyjnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Whole-body cryotherapy, promising add-on treatment of depressive disorder

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 99: 1–26
Published ahead of print 21 May 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/86478
Tomasz Rowiński, Monika Kowalska-Dąbrowska, Włodzimierz Strus,
Jan Cieciuch, Iwona Czuma, Cezary Żechowski, Kristian E. Markon,
Robert F. Krueger
FREE POLISH FULLTEXT: Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część II – wyniki empiryczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Measurement of pathological personality traits according to the DSM-5: A Polish adaptation of the PID-5. Part II – empirical results

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 98: 1–16
Published ahead of print 20 May 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/86477
Tomasz Rowiński, Monika Kowalska-Dąbrowska, Włodzimierz Strus,
Jan Cieciuch, Iwona Czuma, Cezary Żechowski, Kristian E. Markon,
Robert F. Krueger
FREE POLISH FULLTEXT: Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część I – podstawy teoretyczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Measurement of pathological personality traits according to the DSM-5: A Polish adaptation of the PID-5. Part I – theoretical foundations

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 97: 1–12
Published ahead of print 30 April 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/85729
Izabela Łucka, Dorota Janikowska-Hołoweńko, Patryk Domarecki,
Teresa Plenikowska-Ślusarz, Małgorzata Domarecka
FREE POLISH FULLTEXT: Ortoreksja – oddzielna jednostka chorobowa, spektrum zaburzeń odżywiania czy wariant zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Orthorexia nervosa – a separate clinical entity, a part of eating disorder spectrum or another manifestation of obsessive-compulsive disorder?

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 96: 1–13
Published ahead of print 29 April 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/85192
Dorota Kalka
FREE POLISH FULLTEXT: Objawy depresji i satysfakcja seksualna a zadowolenie ze związku u osób z cukrzycą typu 2 z dysfunkcjami seksualnymi
FREE ENGLISH FULLTEXT: Depressive symptoms, sexual satisfaction and satisfaction with a relationship in individuals with type 2 diabetes and sexual dysfunctions

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 95: 1–15
Published ahead of print 28 April 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/85936
Ewa Małgorzata Szepietowska, Anna Kuzaka
FREE POLISH FULLTEXT: Subiektywna ocena funkcji wykonawczych a lateralizacja patologii mózgowej: co pokazuje profil DEX-S?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Self-assessment of executive function and lateralization of brain pathology: What does the DEX-S profile show?

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 94: 1–11
Published ahead of print 27 April 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/84797
Przemysław Cynkier
FREE POLISH FULLTEXT: Obawa rychłej śmierci – wykorzystanie materiału dowodowego w ekspertyzie sądowo-psychiatrycznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Fear of imminent death – use of evidence in forensic-psychiatric expertise

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 93: 1–12
Published ahead of print 9 March 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/81754
Aleksandra Kielan, Ilona Cieślak, Joanna Skonieczna,
Dominik Olejniczak, Karolina Jabłkowska-Górecka,
Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib, Bożena Walewska-Zielecka
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza opinii młodzieży na temat profilaktyki samobójstw
FREE ENGLISH FULLTEXT: Analysis of adolescents’ opinions on suicide prevention

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 92: 1–15
Published ahead of print 6 February 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/80998
Jarosław Woroń, Marcin Siwek
FREE POLISH FULLTEXT: Niepożądane efekty interakcji leków psychotropowych z produktami leczniczymi i suplementami diety zawierającymi wyciągi roślinne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Unwanted effects of psychotropic drug interactions with medicinal products and diet supplements containing plant extracts

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 91: 1–17
Published ahead of print 31 January 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/81103
Ewelina Gulas, Grzegorz Wysiadecki, Dominik Strzelecki,
Oliwia Gawlik-Kotelnicka, Michał Polguj
FREE POLISH FULLTEXT: Jak mikrobiologia może wpływać na psychiatrię? Powiązania między florą bakteryjną jelit a zaburzeniami psychicznymi
FREE ENGLISH FULLTEXT: Can microbiology affect psychiatry? A link between gut microbiota and psychiatric disorders

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 90: 1–13
Published ahead of print 29 December 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/78703
Dorota Łojko, Marta Stelmach-Mardas, Aleksandra Suwalska
FREE POLISH FULLTEXT: Czy dieta w chorobie dwubiegunowej ma znaczenie?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Is diet important in bipolar disorder?

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 89
Published ahead of print 29 December 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/76823
Krzysztof Gąsior
FREE POLISH FULLTEXT: Związki stresu pourazowego, wzorów przywiązaniowych i jakości życia u kobiet inkarcerowanych oraz uzależnionych. Rola prężności
FREE ENGLISH FULLTEXT: The links between post-traumatic stress, attachment patterns and quality of life in incarcerated and addicted women. The role of resilience

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 88: 1–14
Published ahead of print 28 December 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/80418
Przemysław Cynkier
FREE POLISH FULLTEXT: Czyny zabronione na tle zazdrości erotycznej u osób zdrowych psychicznie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Offenses motivated by erotic jealousy committed by mentally healthy people

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 87: 1–12
Published ahead of print 22 December 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/79840
Przemysław Cynkier
FREE POLISH FULLTEXT: Zazdrość patologiczna z perspektywy sądowo-psychiatrycznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Pathological jealousy from forensic psychiatric perspective

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 86: 1–9
Published ahead of print 15 December 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/78257
Aleksandra Kielan, Ilona Cieślak, Joanna Skonieczna,
Dominik Olejniczak, Karolina Jabłkowska-Górecka,
Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib, Bożena Walewska-Zielecka
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza opinii młodzieży na temat czynników ryzyka popełnienia samobójstwa
FREE ENGLISH FULLTEXT: Analysis of the opinions of adolescents on the risk factors of suicide

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 85: 1–9
Published ahead of print 15 December 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/80069
Krzysztof Styczeń, Magdalena Sowa-Kućma, Dominika Dudek,
Marcin Siwek, Witold Reczyński, Bernadeta Szewczyk, Paulina Misztak,
Roman Topór-Mądry, Włodzimierz Opoka, Gabriel Nowak
FREE POLISH FULLTEXT: Stężenie cynku i miedzi nie różnicuje choroby afektywnej dwubiegunowej i jednobiegunowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Zinc and copper concentration do not differentiate bipolar disorder from major depressive disorder

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 84: 1–15
Published ahead of print 15 December 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/75122
Beata Rybojad, Anna Aftyka
FREE POLISH FULLTEXT: Trafność, rzetelność i analiza czynnikowa polskiej wersji Skali Dystresu Okołotraumatycznego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Validity, reliability and factor analysis of the Polish version of the Peritraumatic Distress Inventory

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 83: 1–11
Published ahead of print 27 November 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/80710
Błażej Misiak, Przemysław Bieńkowski, Jerzy Samochowiec
FREE POLISH FULLTEXT: Kariprazyna – nowy lek przeciwpsychotyczny i jego miejsce w leczeniu schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cariprazine – a novel antipsychotic drug and its place in the treatment of schizophrenia

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 82: 1-12
Published ahead of print 30 September 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/76541
Justyna Oettingen, Jan Chodkiewicz, Dorota Mącik, Ewa Gruszczyńska
FREE POLISH FULLTEXT: Polska adaptacja i walidacja krótkiej wersji Kwestionariusza Schematów Younga (YSQ-S3-PL)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish adaptation of the The Young Schema Questionnaire 3 Short Form (YSQ-S3-PL)

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 81: 1-14
Published ahead of print 25 September 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/75666
Beata Karakiewicz, Beata Rozmarynowska, Monika Paszkiewicz, Paulina Zabielska
FREE POLISH FULLTEXT: Aspekty psychologiczno-społeczne uczestnictwa żołnierzy Wojska Polskiego w misjach bojowych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychosocial aspects of participation of the Polish Armed Forces on combat missions

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 80: 1-16
Published ahead of print 25 September 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/76040
Renata Markiewicz, Małgorzata Kozioł, Marcin Olajossy, Jolanta Masiak
FREE POLISH FULLTEXT: Czy czynnik neurotropowy BDNF może być wskaźnikiem skutecznych oddziaływań rehabilitacyjnych w schizofrenii?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Can the neurotrophic factor BDNF be an indicator of effective rehabilitation influences in schizophrenia?

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 79: 1–13
Published ahead of print 25 September 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/69289
Magdalena Kostyła, Patryk Stecz, Magdalena Wrzesińska
(źródło finansowania badań: grant MNiSW nr 502-03/7-128-03/502-54-093)
FREE POLISH FULLTEXT: Lokalizacja zmian skórnych a nasilenie objawów psychopatologicznych u pacjentów z chorobami skóry
FREE ENGLISH FULLTEXT: Location of lesions versus intensity of psychopathological symptoms in patients with skin diseases

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 78: 1–12
Published ahead of print 25 September 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/75338
Małgorzata Starzomska, Ewelina Wilkos, Katarzyna Kucharska
FREE POLISH FULLTEXT: Współczesne kierunki w leczeniu osób chorujących na jadłowstręt psychiczny. „Trzecia fala” terapii poznawczo-behawioralnej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Modern approaches to the treatment of anorexia nervosa. "The third wave" of cognitive behavioral therapy

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 77: 1–10
Published ahead of print 25 September 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/73733
Małgorzata Starzomska, Ewelina Wilkos, Katarzyna Kucharska
FREE POLISH FULLTEXT: Współczesne oddziaływania psychoterapeutyczne wobec pacjentów z jadłowstrętem psychicznym – przegląd badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: Contemporary psychotherapeutic interventions in patients with anorexia nervosa – A review

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 76: 1–21
Published ahead of print 10 September 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/70462
Agnieszka Szymańska, Lidia Grzesiuk, Hubert Suszek,
Kamila Dobrenko, Małgorzata Rutkowska, Krzysztof Krawczyk
FREE POLISH FULLTEXT: Badania polskich psychoterapeutów – z jakimi pacjentami pracują i jakie stosują metody psychoterapii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Research on Polish psychotherapists – what types of patients they work with and what methods of psychotherapy they use

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 75 1–11
Published ahead of print 14 August 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/69422
Fakher Rahim, Mehdi Sayyah
FREE POLISH FULLTEXT: Wpływ atorwastatyny na leczenie lekoopornych zaburzeń obsesyjno kompulsyjnych: badanie przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją
FREE ENGLISH FULLTEXT: Effects of atorvastatin on treatment-resistant obsessive-compulsive disorder: A double-blind randomized trial

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 74
Published ahead of print 14 August 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/75109
Bartosz Grabski, Marta Dora, Grzegorz Iniewicz, Magdalena Mijas, Łukasz Müldner-Nieckowski
FREE POLISH FULLTEXT: Specyfika funkcjonowania seksualnego kobiet utrzymujących kontakty seksualne z kobietami
FREE ENGLISH FULLTEXT: The character of sexual function of women who have sex with women

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 73 1–10
Published ahead of print 29 June 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/69697
Bogumiła Witkowska-Łuć
FREE POLISH FULLTEXT: Schizofrenia i poczucie koherencji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Schizophrenia and sense of coherence

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 72 1-10
Published ahead of print 29 June 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/69101
Anna Mosiołek, Jacek Gierus, Tytus Koweszko, Ada Nowakowska, Agata Szulc
FREE POLISH FULLTEXT: Przesiewowa Skala Funkcji Poznawczych w Schizofrenii (CSSS) –     Część 2: Trafność diagnostyczna metody
FREE ENGLISH FULLTEXT: The Cognitive Screening Scale for Schizophrenia (CSSS) – Part 2: Validity of the Scale

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 71 1–14
Published ahead of print 10 June 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/64194
Grażyna Gebuza, Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska, Małgorzata Gierszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Wsparcie społeczne jako determinant zadowolenia z życia u kobiet w okresie ciąży i po cięciu cesarskim
FREE ENGLISH FULLTEXT: Social support as a determinant of life satisfaction in pregnant women and women after surgical delivery

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 70 1–10
Published ahead of print 08 May 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/68856
Karolina Krzysztofik, Wojciech Otrębski
FREE POLISH FULLTEXT: Narzędzia pomiaru nasilenia syndromu autyzmu i wybranych procesów neuropoznawczych u osób z ASD
FREE ENGLISH FULLTEXT: Measurement tools of autism syndrome severity and selected neurocognitive processes in individuals with ASD

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 69 1–11
Published ahead of print 04 May 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/69394
Urszula Tokarska, Dorota Ryżanowska
FREE POLISH FULLTEXT: Listy do anoreksji. Narracyjne narzędzia pracy z pacjentami anorektycznymi w kontekście teorii Dialogowego Ja
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letters to anorexia. Narrative tools for working with anorectic patients in a Dialogical Self context

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 68 1-15
Published ahead of print 4 May 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/68744
Michalina Zimoń, Edyta Matusik, Bartosz Kapustka,
Jacek Durmała, Iwona Doroniewicz, Bartosz Wnuk
FREE POLISH FULLTEXT: Poziom stresu u dzieci i młodzieży leczonych z powodu skoliozy idiopatycznej w zależności od sposobu leczenia zachowawczego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Conservative management strategies and stress level in children and adolescents with  idiopathic scoliosis

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 67 1–12
Published ahead of print 28 April 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/69218
Marcin Rzeszutek, Maja Lis-Turlejska, Hanna Palich, Szymon Szumiał
FREE POLISH FULLTEXT: Polska adaptacja narzędzia pomiaru ekspozycji na traumatyczne zdarzenia według definicji DSM-5: Life Events Checklist for DSM-5 (LEC-5)
FREE ENGLISH FULLTEXT: The Polish adaptation of the Life Events Checklist (LEC-5) for PTSD criteria from DSM-5

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 66 1–13
Published ahead of print 14 April 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/68768
Wojciech Kosmowski
FREE POLISH FULLTEXT: Elementy logiki, retoryki i erystyki dla biegłych wydających ustną opinię na rozprawie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Elements of logic, rhetoric and eristic for expert witnesses giving oral opinions at court hearings

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 65 1–11
Published ahead of print 19 March 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/65729
Barbara Masna, Marta Giezek, Jacek Ciechowicz, Paulina Zabielska³, Marta Bażydło³, Joanna Tomczak,
Monika Paszkiewicz, Krzysztof Safranow, Beata Karakiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza zjawiska przemocy u osób leczonych psychiatrycznie
FREE ENGLISH FULLTEXT: The analysis of the phenomenon of violence in psychiatric patients

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 64 1–14
Published ahead of print 10 March 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/64893
Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska
FREE POLISH FULLTEXT: Dr Karol de Beaurain – sylwetka psychiatry. Część 2
FREE ENGLISH FULLTEXT: Dr. Karol de Beaurain – a psychiatrist’s profile. Part 2

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 63 1–13
Published ahead of print 10 February 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/64831
Anna Mosiołek, Jacek Gierus, Tytus Koweszko,
Alina Borkowska, Marta Janus, Agata Szulc
FREE POLISH FULLTEXT: Przesiewowa Skala Funkcji Poznawczych w Schizofrenii (CSSS). Część 1. Konstrukcja i struktura skali
FREE ENGLISH FULLTEXT: The Cognitive Screening Scale for Schizophrenia (CSSS). Part 1. Design and structure of the scale

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 62 1–11
Published ahead of print 10 February 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/67373
Julia Suwalska, Aleksandra Suwalska, Marta Szczygieł, Dorota Łojko
FREE POLISH FULLTEXT: Studenci medycyny a stygmatyzacja z powodu depresji. Część II. Autostygmatyzacja
FREE ENGLISH FULLTEXT: Medical students and stigma of depression. Part 2. Self-stigma

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 61 1–22
Published ahead of print 20 January 2017
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/66810
Adam Wichniak, Konrad S. Jankowski, Michał Skalski,
Krystyna Skwarło-Sońta, Jolanta B. Zawilska, Marcin Żarowski,
Ewa Poradowska, Wojciech Jernajczyk
FREE POLISH FULLTEXT: Standardy leczenia zaburzeń rytmu okołodobowego snu i czuwania opracowane przez Polskie Towarzystwo Badań nad Snem i Sekcję Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Część I. Fizjologia, metody oceny i oddziaływania terapeutyczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Treatment guidelines for Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders of the Polish Sleep Research Society and the Section of Biological Psychiatry of the Polish Psychiatric Association. Part I. Physiology, assessment and therapeutic methods

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 60  1–13
Published ahead of print 30 December 2016
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/65750
Lidia Cierpiałkowska, Jarosław Groth, Paweł Kleka
FREE POLISH FULLTEXT: Poziom integracji osobowości w psychopatii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Level of personality integration in psychopathy

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 59 1–16
Published ahead of print 27 December 2016
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/66229
Małgorzata Klimek, Magdalena Nitecka,
Grażyna Dutkowska, Maja Gilarska, Przemko Kwinta
FREE POLISH FULLTEXT: Cechy temperamentalne u czteroletnich dzieci urodzonych przedwcześnie – czy mogą sugerować zagrożenie w funkcjonowaniu psychicznym?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Temperament traits in 4-year-old children born prematurely – may they suggest a threat for mental functioning?

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 58 1–15
Published ahead of print 20 December 2016
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/67027
Marta Gawłowska-Sawosz, Agnieszka Pawełczyk, Piotr Gębski,
Tomasz Pawełczyk, Dominik Strzelecki, Jolanta Rabe-Jabłońska
FREE POLISH FULLTEXT: Ocena zaburzeń struktury istoty białej ocenianych w badaniach traktograficznych i zaburzeń pamięci operacyjnej u chorych na schizofrenię o wczesnym początku i ich krewnych pierwszego stopnia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Evaluation of white matter structure changes, as assessed in tractography, and cognitive dysfunctions in patients with early onset schizophrenia and their first-degree relatives

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 57 1–13
Published ahead of print 4 November 2016
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/65250
Marcin Siwek, Krzysztof Styczeń, Magdalena Sowa-Kućma,
Dominika Dudek, Witold Reczyński, Bernadeta Szewczyk,
Paulina Misztak, Włodzimierz Opoka, Roman Topór-Mądry,
Gabriel Nowak, Janusz K. Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Stężenie miedzi w surowicy w chorobie afektywnej dwubiegunowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: The serum concentration of copper in bipolar disorder

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 56
Published ahead of print 8 October 2016
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/63787
Agnieszka J. Słowik, Marcin J. Jabłoński,
Anna M. Michałowska-Kaczmarczyk, Robert Jach
FREE POLISH FULLTEXT: Badanie jakości życia kobiet z rakiem piersi, ze szczególnym uwzględnieniem satysfakcji seksualnej i perspektyw na przyszłość oraz obrazu ciała w zależności od zastosowanej metody leczenia operacyjnego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Evaluation of quality of life in women with breast cancer, with particular emphasis on sexual satisfaction, future perspectives and body image, depending on the method of surgery

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 55
Published ahead of print 21 September, 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62657
Anna Mosiołek, Jacek Gierus, Tytus Koweszko, Agata Szulc
FREE POLISH FULLTEXT: Ocena zależności pomiędzy funkcjonowaniem poznawczym osób z osobowością chwiejną emocjonalnie typu borderline a ich ogólnym poziomem funkcjonowania
FREE ENGLISH FULLTEXT: Evaluation of the relationship between cognitive functioning in patients with borderline personality disorder and their general functioning

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 54
Published ahead of print 15 September, 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/63514
Justyna Morylowska-Topolska, Rafał Ziemiński, Agnieszka Molas,
Jacek Gajewski, Marta Flis, Ewa Stelmach, Hanna Karakuła-Juchnowicz
FREE POLISH FULLTEXT: Schizofrenia i jadłowstręt psychiczny – wzajemne powiązania. Przegląd literatury
FREE ENGLISH FULLTEXT: Schizophrenia and anorexia nervosa – reciprocal relationships. A literature review

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 53
Published ahead of print 5 September, 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/63765
Anna Rajtar-Zembaty, Andrzej Sałakowski, Jakub Rajtar-Zembaty, Anna Starowicz-Filip
FREE POLISH FULLTEXT: Dysfunkcje wykonawcze w depresji wieku podeszłego
FREE ENGLISH VERSION: Executive dysfunction in late-life depression

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 52
Published ahead of print 27 August, 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62804
Emilia J. Sitek, Dariusz Wieczorek, Agnieszka Konkel, Magda Dąbrowska, Jarosław Sławek
FREE POLISH FULLTEXT: Specyfika uczenia się materiału słownego, wzrokowo-przestrzennego oraz proceduralnego  wariancie Richardsona postępującego porażenia ponadjądrowego w porównaniu z chorobą Parkinsona
FREE ENGLISH FULLTEXT: The pattern of verbal, visuospatial and procedural learning in Richardson variant of progressive supranuclear palsy in comparison to Parkinson’s disease

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 51
Published ahead of print 27 August, 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/63207
Hanna Karakuła-Juchnowicz, Mariola Stecka
FREE POLISH FULLTEXT: Polski Test Czytania Słów Dla Dorosłych (PART) – konstrukcja polskiego testu do pomiaru poziomu inteligencji przedchorobowej w schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish Adult Reading Test (PART) – construction of Polish test for estimation the level of premorbid intelligence in schizophrenia

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 50
Published ahead of print 19 August, 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/63473
Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska
FREE POLISH FULLTEXT: Dr Karol de Beaurain – sylwetka psychiatry. Część 1
FREE ENGLISH FULLTEXT: Dr Karol de Beaurain – a psychiatrist’s profile. Part 1

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 49
Published ahead of print 6 August, 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62824
Monika Bąk-Sosnowska
FREE POLISH FULLTEXT: Kryteria różnicowe zaburzenia z napadami objadania się i uzależnienia od pożywienia w kontekście przyczyn otyłości oraz jej leczenia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Differential criteria for binge eating disorder and food addiction in the context of causes and treatment of obesity

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 48
Published ahead of print 3 August, 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/63515
Julia Suwalska, Aleksandra Suwalska, Agnieszka Neumann-Podczaska, Dorota Łojko
FREE POLISH FULLTEXT: Studenci medycyny a stygmatyzacja z powodu depresji. Część I. Stygmatyzacja pacjentów
FREE ENGLISH FULLTEXT: Medical students and stigma of depression. Part I. Stigmatization of patients

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 47
Published ahead of print 18 July, 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62617
Ewa Sygit-Kowalkowska, Justyna Szrajda, Magdalena Weber-Rajek,
Krzysztof Porażyński, Marcin Ziółkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Prężność jako predyktor zdrowia psychicznego kobiet odbywających karę pozbawienia wolności
FREE ENGLISH FULLTEXT: Resilience as a predicator of mental health of incarcerated women

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 46
Published ahead of print 18 July, 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62014
Małgorzata Klecka, Małgorzata Janas-Kozik,
Ireneusz Jelonek,  Andrzej Siwiec,  Janusz K. Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Walidacja polskiej wersji Kwestionariusza Waszyngtońskiego do oceny spektrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Validation of the Polish Version of the Washington 4-Digit Code for the Assessment of Fetal Alcohol Spectrum Disorders

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 45
Published ahead of print 16 July, 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/61109
Jerzy A. Sobański, Michał Skalski, Tomasz Gołąbek, Agata Świerkosz,
Mikołaj Przydacz, Katarzyna Klasa, Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska,
Michał Mielimąka, Katarzyna Cyranka, Piotr L. Chłosta, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Występowanie wybranych objawów z dolnego odcinka układu moczowego u pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych
FREE POLISH FULLTEXT: Occurrence of selected lower urinary tract symptoms in patients of a day hospital for neurotic disorders

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 44
Published ahead of print 27 June, 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62394
Ludmiła Zając-Lamparska, Monika Wiłkość, Anita Markowska,
Ilona Laskowska-Levy, Marek Wróbel, Bogdan Małkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Fluencja słowna w badaniach techniką PET w warunkach przedłużonej aktywizacji poznawczej z zastosowaniem znacznika 18F-fluorodeoksyglukozy (FDG)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Verbal fluency in research conducted with PET technique under conditions of extended cognitive activation with the use of 18F-fluorodeoxyglucose (FDG) tracer

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 43
Published ahead of print 22 June, 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62144
Edyta Dembińska, Krzysztof Rutkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Sanatorium doktora Jekelsa w Bystrej koło Bielska – pierwszy polski zakład leczniczy posługujący się psychoanalizą
FREE ENGLISH FULLTEXT: Dr Jekels’ health resort in Bystra near Bielsko: the first treatment centre which adopted psychoanalysis in Poland

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 42
Published ahead of print 30 May, 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/61352
Magdalena Wrzesińska, Joanna Kapias, Katarzyna Nowakowska-Domagała, Józef Kocur
FREE POLISH FULLTEXT: Niepełnosprawność wzrokowa a obecność cech autystycznych u dzieci
FREE ENGLISH FULLTEXT: Visual impairment and traits of autism in children

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 41
Published ahead of print 15 March, 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/61414
Mateusz Gola, Maciej Skorko, Ewelina Kowalewska,
Aleksandra Kołodziej, Małgorzata Sikora,
Mateusz Wodyk, Zuzanna Wodyk, Paweł Dobrowolski
FREE POLISH FULLTEXT: Sexual Addiction Screening Test - Polska adaptacja
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish adaptation of Sexual Addiction Screening Test - Revised

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 40
Published ahead of print 23 February, 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/59448
Jan Chodkiewicz, Joanna Miniszewska, Dorota Strzelczyk, Krzysztof Gąsior
FREE POLISH FULLTEXT: Polska adaptacja Skali Bólu Psychicznego Ronalda Holdena i współpracowników
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish adaptation of the Psychache Scale by Ronald Holden and co-workers

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 39
Published ahead of print 23 February, 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/40548
Jan Chodkiewicz, Marcin Ziółkowski, Damian Czarnecki,
Krzysztof Gąsior, Artur Juczyński, Agata Biedrzycka,
Katarzyna Nowakowska-Domagała
FREE POLISH FULLTEXT: Walidacja polskiej wersji Skali Głodu Alkoholu Penn (Penn Alcohol Craving Scale – PACS)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Validation of the Polish version of the Penn Alcohol Craving Scale (PACS)

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 38
Published ahead of print 30 January, 2016
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2016; 50(5): 923–934
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/60171
Maja Lis-Turlejska, Aleksandra Łuszczyńska, Szymon Szumiał
FREE POLISH FULLTEXT: Rozpowszechnienie PTSD wśród osób, które przeżyły II wojnę światową w Polsce
FREE ENGLISH FULLTEXT: PTSD prevalence among Polish World War II survivors

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 37
Published ahead of print 25 January, 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/61131
Izabela Dymon, Justyna Tabaka-Pradela,
Katarzyna Knast, Dominika Dudek, Monika Rudzińska
FREE POLISH FULLTEXT: Objawy neurologiczne i neuropsychologiczne w przewlekłej postaci choroby Whipple’a – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Neurological and neuropsychological complications in the course of chronic
Whipple’s disease - case report


Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 36
Published ahead of print 20 December, 2015
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/60537
Michał Mielimąka, Krzysztof Rutkowski, Katarzyna Cyranka,
Jerzy A. Sobański, Edyta Dembińska, Łukasz Müldner-Nieckowski
FREE POLISH FULLTEXT: Lęk-cecha i lęk-stan u pacjentów leczonych intensywną, krótkoterminową psychoterapią grupową z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości
FREE ENGLISH FULLTEXT: Trait and state anxiety in patients treated with intensive short-term group psychotherapy for neurotic and personality disorders

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 35
Published ahead of print 30 November, 2015
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/39750
Bernadetta Janusz, Martyna Chwal-Błasińska,
Karina Michałowska, Mariusz Furgał, Jakub Bobrzyński,
Bogdan de Barbaro, Marcin Siwek, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Czy rodzina „potrzebuje” depresji? Badania pilotażowe konsultacji rodzinnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Does the family „need” depression? A pilot study of family consultations

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 34
Published ahead of print 10 November, 2015
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/43145
Ewa Lenart-Domka, Marzena Pelc-Dymon
FREE POLISH FULLTEXT: Wieloprofilowe postępowanie w konwersyjnych zaburzeniach ruchu u dzieci – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Multi-profile procedures for motor conversion disorders in children – a case report

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 33
Published ahead of print 10 November, 2015
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 521–531
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/58933
Elżbieta Paszyńska, Agnieszka Słopień, Agata Osińska,
Monika Dmitrzak-Węglarz, Andrzej Rajewski, Anna Surdacka
FREE POLISH FULLTEXT: Zmiany w jamie ustnej w przebiegu intensywnych wymiotów u pacjentki z zaburzeniem wegetatywnym występującym pod postacią somatyczną – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Changes in oral cavity during period of intensive vomiting in patient with somatoform autonomic dysfunction – description of the case

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 32
Published ahead of print 15 October, 2015
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2016; 50(2): 417–430
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/59162
Tomasz Gołąbek, Michał Skalski, Mikołaj Przydacz, Agata Świerkosz, Marcin Siwek,
Katarzyna Gołąbek, Klaudia Stangel-Wójcikiewicz, Dominika Dudek, Piotr L. Chłosta
FREE POLISH FULLTEXT: Objawy z dolnego odcinka dróg moczowych, nokturia oraz nadaktywność pęcherza moczowego u chorych z lękiem i depresją
FREE ENGLISH FULLTEXT: Lower urinary tract symptoms, nocturia and overactive bladder in patients with depression and anxiety

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 31
Published ahead of print 27 September, 2015
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/58837
Agnieszka Rynkiewicz, Izabela Łucka
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) u dziewcząt. Współwystępujące zespoły
psychopatologiczne. Różnice międzypłciowe w obrazie klinicznym.

FREE ENGLISH FULLTEXT: Autism spectrum disorder (ASD) in girls. Co-occurring psychopathology.
Sex differences in clinical manifestation


Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 30
Published ahead of print 2 September, 2015
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/44732
Urszula Religioni, Aleksandra Czerw, Andrzej Deptała
FREE POLISH FULLTEXT: Przystosowanie psychiczne pacjentów do wybranych chorób nowotworowych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Patient mental adjustment to selected types of cancer

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 29
E-pub ahead of print 10 September, 2015
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2016; 50(5): 1027–1038
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/45318
Katarzyna Barczak, Monika Szmidt, Jadwiga Buczkowska-Radlińska
FREE POLISH FULLTEXT: Funkcjonalność narządu żucia a poczucie depresji u pacjentów po 55 roku życia zamieszkałych w środowisku rodzinnym i w domach pomocy społecznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: The functionality of masticatory apparatus and the sense of depression in patients over 55 years of age living in a family environment and social care centres.

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 28
E-pub ahead of print 30 July, 2015
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/45053
Hanna Karakuła-Juchnowicz, Michał Dzikowski,
Agnieszka Pelczarska, Izabela Dzikowska, Dariusz Juchnowicz
FREE POLISH FULLTEXT: Znaczenie zaburzenia osi jelitowo-mózgowej i nadwrażliwości na antygeny pokarmowe w etiopatogenezie schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: The brain-gut axis dysfunctions and hypersensitivity to food antigens in the etiopathogenesis of schizophrenia

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 27
E-pub ahead of print 30 July, 2015
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/44946
Edyta Dembińska, Krzysztof Rutkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Ludwika Karpińska: „polska pani filozof” – zapomniana prekursorka polskiej psychoanalizy
FREE ENGLISH FULLTEXT: Ludwika Karpińska, “Polish Lady Philosopher” – a forgotten forerunner of Polish psychoanalysis
*w wersji pierwotnej niniejszego artykułu z winy redakcji wystąpiły błędy w pisowni cytowań niemieckojęzycznych

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 26
E-pub ahead of print 30 June, 2015
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1277–1287
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/42047
Marcin Siwek, Krzysztof Styczeń, Magdalena Sowa-Kućma,
Dominika Dudek, Witold Reczyński, Bernadeta Szewczyk,
Paulina Misztak, Włodzimierz Opoka, Roman Topór-Mądry, Gabriel Nowak
FREE POLISH FULLTEXT: Stężenie magnezu w surowicy jako potencjalny marker stanu u pacjentów z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: The serum concentration of magnesium as a potential state marker in patients with diagnosis of bipolar disorder

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 25
E-pub ahead of print 30 July, 2015
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 597–606
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/38904
Karolina Dejko, Bernadetta Janusz, Bartosz Treger
FREE POLISH FULLTEXT:
Charakterystyka wzorców mentalizacyjnych u rodziców dzieci z trudnościamiw realizowaniu zadań rozwojowych okresu latencji – wyniki analizy jakościowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Characteristics of mentalization patterns in parents of children with difficulties in realizing developmental objectives of the latency stage - qualitative analysis results

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 24
E-pub ahead of print 30 June, 2015
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 607–619
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/42894
Barbara Józefik, Feliks Matusiak, Małgorzata Wolska, Romualda Ulasińska
FREE POLISH FULLTEXT: Badanie przebiegu terapii rodzin – prace nad polską wersją narzędzia SCORE-15
FREE ENGLISH FULLTEXT: Family therapy process − works on the Polish version of SCORE-15 tool

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 23
E-pub ahead of print 30 June, 2015
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 533–542
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/33485
Beata Kasperek-Zimowska, Janusz Zimowski,
Katarzyna Biernacka, Katarzyna Kucharska, Filip Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia procesów społecznego poznania w zespole Aspergera i jadłowstręcie psychicznym. W poszukiwaniu endofenotypów społecznego poznania
FREE ENGLISH FULLTEXT: Impaired social cognition processes in Asperger Syndrome and Anorexia Nervosa. In search for endophenotypes of social cognition

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 22
E-pub ahead of print 20 June, 2015
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2016; 50(5): 945–958
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/43659
Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska
FREE POLISH FULLTEXT: Powojenne badania stresu pourazowego w Krakowie. Część II. Badania po 1989 roku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Post-War Research on Post-Traumatic Stress Disorder. Part II – 1989 onwards

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 21
E-pub ahead of print 20 June, 2015
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2016; 50(5): 935-944
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/41232
Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska
FREE POLISH FULLTEXT: Powojenne badania stresu pourazowego w Krakowie. Część I. Badania do 1989 roku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Post-War Research on Post-Traumatic Stress Disorder. Part I. Research before 1989

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 20.
E-pub ahead of print 20 June, 2015
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 247–259
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/39950
Edyta Dembińska, Krzysztof Rutkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Rozwój psychoterapii jako metody leczenia zaburzeń psychicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Krakowie do wybuchu I wojny światowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Development of psychotherapy as a method of mental disorders treatment at the Jagiellonian University and in Kraków before World War I
*w wersji pierwotnej niniejszego artykułu z winy redakcji wystąpiły błędy w pisowni cytowań niemieckojęzycznych

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 19.
E-pub ahead of print 15 June, 2015
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2016; 50(2): 407-415
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/42352
Piotr Dziemidok, Mariusz Dąbrowski, Marta Makara-Studzińska
FREE POLISH FULLTEXT:
Związek neuropatii cukrzycowej z występowaniem depresji wśród chorych na cukrzycę
FREE ENGLISH FULLTEXT:
Relationship between diabetic neuropathy and occurrence of depression among diabetic patients

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 18.
Epub ahead of print 5 June 2015
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2016; 50(2): 457–472
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/43141
Dorota Szcześniak, Joanna Rymaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Przydatność testu SLUMS w diagnostyce łagodnych zaburzeń poznawczych i otępień
FREE ENGLISH FULLTEXT: The usefulness of the SLUMS test for diagnosis of mild cognitive impairment and dementia

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 17.
Epub ahead of print 3 June 2015
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1265–1276
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/44137
Krzysztof Styczeń, Marcin Siwek, Magdalena Sowa-Kućma, Dominika Dudek, Witold Reczyński,
Bernadeta Szewczyk, Paulina Misztak, Roman Topór-Mądry, Włodzimierz Opoka, Gabriel Nowak
FREE POLISH FULLTEXT: Stężenie magnezu w surowicy jako potencjalny marker stanu u chorych na depresję jednobiegunową
FREE ENGLISH FULLTEXT: The serum magnesium concentration as a potential state marker in patients with unipolar affective disorder

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 16.
Epub ahead of print 30 March 2015
PRINT VERSION:
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/40020
Katarzyna Cyranka, Krzysztof Rutkowski, Michał Mielimąka,
Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Łukasz Müldner-Nieckowski,
Edyta Dembińska, Bogna Smiatek-Mazgaj, Paweł Rodziński
FREE POLISH FULLTEXT: Zmiany w zakresie siły ego u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi
i zaburzeniami osobowości leczonych krótkoterminową kompleksową psychoterapią psychodynamiczną

FREE ENGLISH FULLTEXT: Changes in ego strength in patients with neurotic and personality disorders
treated with a short-term comprehensive psychodynamic psychotherapy


Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 15.
Epub ahead of print 25 March 2015
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 105–126
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/38438
Katarzyna Cyranka, Krzysztof Rutkowski, Michał Mielimąka,
Jerzy A. Sobański, Bogna Smiatek-Mazgaj, Katarzyna Klasa,
Edyta Dembińska, Łukasz Müldner-Nieckowski, Paweł Rodziński
FREE POLISH FULLTEXT: Zmiany w zakresie funkcjonowania osobowości w wyniku psychoterapii grupowej z elementami psychoterapii indywidualnej u osób u zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości – MMPI-2
FREE ENGLISH FULLTEXT: Changes in personality functioning as a result of group psychotherapy with elements of individual psychotherapy in persons with neurotic and personality disorders – MMPI-2

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 14.
Epub ahead of print 25 March 2015
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1323–1341
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/37308
Paweł Rodziński, Krzysztof Rutkowski, Jerzy A. Sobański, Michał Mielimąka,
Agnieszka Murzyn, Katarzyna Cyranka, Edyta Dembińska, Karolina Grządziel,
Katarzyna Klasa, Łukasz Müldner-Nieckowski, Bogna Smiatek-Mazgaj
FREE POLISH FULLTEXT: Zmiany w profilu osobowości nerwicowej wiążące się z redukcją myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Changes in neurotic personality profile associated with reduction of suicidal ideation in patients who underwent psychotherapy in the day hospital for the treatment of neurotic and behavioral disorders

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 13.
Epub ahead of print 25 March 2015
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1303–1321
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/34108
Paweł Rodziński, Krzysztof Rutkowski, Jerzy A. Sobański, Agnieszka Murzyn,
Michał Mielimąka, Bogna Smiatek-Mazgaj, Katarzyna Cyranka, Edyta Dembińska,
Karolina Grządziel, Katarzyna Klasa4, Łukasz Müldner-Nieckowski
FREE POLISH FULLTEXT: Redukcja myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych a występujące u nich przed rozpoczęciem hospitalizacji cechy osobowości nerwicowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Reduction of suicidal ideation in patients undergoing psychotherapy in the day hospital for the treatment of neurotic and behavioral disorders and their neurotic personality traits measured before the hospitalization

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 12.
Epub ahead of print 25 March 2015
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/36294
Paweł Rodziński, Krzysztof Rutkowski, Agnieszka Murzyn, Jerzy A. Sobański,
Katarzyna Cyranka, Edyta Dembińska, Karolina Grządziel, Katarzyna Klasa,
Michał Mielimąka, Łukasz Müldner-Nieckowski, Bogna Smiatek-Mazgaj
FREE POLISH FULLTEXT: Zmiany w nasileniu objawów nerwicowych wiążące się z redukcją myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Changes in intensity of neurotic symptoms associated with reduction
of suicidal ideation in patients who underwent psychotherapy in the day hospital for the treatment of neurotic
and behavioral disorders


Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 11.
Epub ahead of print 25 March 2015
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 847–864
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/32223
Paweł Rodziński, Krzysztof Rutkowski, Jerzy A. Sobański, Agnieszka Murzyn,
Katarzyna Cyranka, Karolina Grządziel, Bogna Smiatek-Mazgaj, Katarzyna Klasa,
Łukasz Müldner-Nieckowski, Edyta Dembińska, Michał Mielimąka
FREE POLISH FULLTEXT: Redukcja myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych a zgłaszane przez nich przed rozpoczęciem hospitalizacji objawy nerwicowe
FREE ENGLISH FULLTEXT: Reduction of suicidal ideation in patients undergoing psychotherapy in the day hospital for the treatment of neurotic and behavioral disorders and neurotic symptoms reported by them before the hospitalization

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 10.
Epub ahead of print 25 March 2015
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1289–1302
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/32177
Aleksandra Arciszewska, Marcin Siwek, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Poczucie obciążenia oraz poziom dystresu psychicznego wśród małżonków pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową – analiza porównawcza typu I i II
FREE ENGLISH FULLTEXT: Caregiving burden and psychological distress among spouses of bipolar patients – comparative analysis of subtype I and II

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 9.
Epub ahead of print 25 March 2015
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 993–1004
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/32937
Marcin Siwek, Dominika Dudek, Rafał Jaeschke, Aldona Dembińska-Kieć,
Leszek Witkowski, Aleksandra Arciszewska, Ferdynand Hebal,
Maciej Matłok, Małgorzata Malczewska-Malec, Dominika Wnęk,
Maciej W. Pilecki, Piotr Major, Roksana Epa, Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Cechy spektrum zaburzeń dwubiegunowych u osób otyłych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Bipolar spectrum features in obese individuals

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 8.
Epub ahead of print 25 March 2015
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 77–93
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/36296

Bogna Smiatek-Mazgaj, Jerzy A. Sobański, Krzysztof Rutkowski,
Katarzyna Klasa, Edyta Dembińska, Łukasz Müldner-Nieckowski,
Katarzyna Cyranka, Michał Mielimąka
FREE POLISH FULLTEXT: Objawy dysocjacji czucia bólu i dotyku, derealizacji i depersonalizacji u kobiet a wydarzenia urazowe z okresu dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości
FREE ENGLISH FULLTEXT: Pain and tactile dissociation, derealization and depersonalization symptoms in women and recalled traumatic events in childhood, adolescence and early adulthood


Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 7.
Epub ahead of print 15 February 2015
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 545–954
DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/35269

Teresa Szupiany, Jolanta Pytko-Polończyk, Krzysztof Rutkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Potrzeby stomatologiczne pacjenta psychiatrycznego z zaburzeniami w odżywianiu
FREE ENGLISH FULLTEXT: Dental needs of psychiatric patient with eating disorders


Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 6.
Epub ahead of print 31 December 2014
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1025–1041
DOI: 10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/6

Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Katarzyna Cyranka,
Michał Mielimąka, Edyta Dembińska, Łukasz Müldner-Nieckowski,
Bogna Smiatek-Mazgaj, Krzysztof Rutkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Skuteczność intensywnej psychoterapii na oddziale dziennym oceniana
za pomocą Kwestionariusza Osobowości Nerwicowej KON-2006

FREE ENGLISH FULLTEXT: Effectiveness of intensive psychotherapy in a day hospital evaluated
with Neurotic Personality Inventory KON-2006


Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 5.
Epub ahead of print 31 December 2014
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1343–1358
DOI: 10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/5
Jerzy A. Sobański, Katarzyna Cyranka, Paweł Rodziński,
Katarzyna Klasa, Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska,
Michał Mielimąka, Łukasz Müldner-Nieckowski, Bogna Smiatek-Mazgaj
FREE POLISH FULLTEXT: Czy cechy osobowości i nasilenie objawów nerwicowych wiążą się ze sprawozdawaniem myśli samobójczych u pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Are neurotic personality traits and neurotic symptoms intensity associated
with suicidal thoughts reported by patients of a day hospital for neurotic disorders?


Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 4.
Epub ahead of print 24 December 2014
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2015; 49(4): 801–810
DOI: 10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/4
Anna Binkiewicz-Glińska, Stanisław Bakuła, Hanna Tomczak,
Jerzy Landowski, Katarzyna Ruckemann-Dziurdzińska,
Katarzyna Zaborowska-Sapeta, Ireneusz Kowalski, Wojciech Kiebzak
FREE POLISH FULLTEXT: Fibromialgia – multidyscyplinarne podejście
FREE ENGLISH FULLTEXT: Fibromyalgia Syndrome – a multidisciplinary approach


Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 3.
Epub ahead of print 24 December 2014
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2015; 49(4): 765–778
DOI: 10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/3
Halina Kądziela-Olech, Gabriel Żak, Barbara Kalinowska,
Anna Wągrocka, Grzegorz Perestret, Michał Bielawski
FREE POLISH FULLTEXT: Częstość zamierzonych samookaleczeń bez intencji samobójczych
– Nonsuicidal Self-Injury (NSSI) wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w odniesieniu do wieku i płci

FREE ENGLISH FULLTEXT: The prevalence of Nonsuisidal Self-Injury (NSSI) among high school students
in relation to age and sex.


Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 2.
Epub ahead of print 15 November 2014
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 543–557
DOI: 10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/2
Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński, Marta Tsirigotis-Maniecka
FREE POLISH FULLTEXT: Autodestruktywność pośrednia u osób homoseksualnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Indirect self-destructiveness in homosexual individuals

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 1.
Epub ahead of print 15 November 2014
PRINT VERSION: Psychiatr. Pol. 2015; 49(3): 529–547
DOI: 10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/1
Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński, Marta Tsirigotis-Maniecka
FREE POLISH FULLTEXT: Zróżnicowanie autodestruktywności pośredniej ze względu na płeć u osób po próbach samobójczych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Differentiation of indirect self-destructiveness due to sex (gender) in individuals after suicide attempts

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,311)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (40 pkt)
Scopus/SCImago
(SJR 0,345; H index 18 pkt)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus (159 pkt)
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury:  518-330-994 lub biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl