Psychiatria Polska online first

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 190: 1–16
Published ahead of print 5 October 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/123883
Anna Więcek-Durańska
FREE POLISH FULLETXT: Przestępczość seksualna duchownych wobec osób małoletnich – analiza przypadków
FREE ENGLISH FULLETXT: Clergy-perpetrated sexual abuse of minors – case studyPsychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 187: 1–8
Published ahead of print 4 September 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/125785
Bartosz Grabski, Dominik Rachoń, Wiesław Czernikiewicz,
Stanisław Dulko, Sławomir Jakima, Łukasz Müldner-Nieckowski,
Małgorzata Trofimiuk-Müldner, Dorota Baran, Marta Dora,
Grzegorz Iniewicz, Magdalena Mijas, Sylwia Stankiewicz,
Milena Adamczewska-Stachura, Anna Mazurczak
FREE POLISH FULLTEXT: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego dotyczące opieki nad zdrowiem dorosłych osób transpłciowych – stanowisko panelu ekspertów
FREE ENGLISH FULLTEXT: Recommendations of the Polish Sexological Society on medical care in transgender adults – position statement of the expert panel

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 186: 1–16
Published ahead of print 22 August 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/125744
Mariusz Ślosarczyk, Katarzyna Ślosarczyk, Mariusz Furgał
FREE POLISH FULLTEXT: 45-letnie badania katamnestyczne schizofrenii młodzieńczej. Część IV: stan kliniczny oraz poziom adaptacji społecznej 5 lat po pierwszej hospitalizacji a późniejszy przebieg choroby oraz długoterminowe funkcjonowanie społeczne pacjentów
FREE POLISH FULLTEXT: A 45-year follow-up study of adolescent schizophrenia. Part IV: Clinical status and level of social adaptation 5 years after the first hospitalization in the context of illness course and long-term social functioning of patients

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 185: 1–16
Published ahead of print 22 August 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/125745
Mariusz Ślosarczyk, Katarzyna Ślosarczyk, Mariusz Furgał
FREE POLISH FULLTEXT: 45-letnie badania katamnestyczne schizofrenii młodzieńczej. Część I: przedchorobowe wartości wskaźników psychologicznych i relacyjnych a późniejszy przebieg choroby oraz długofalowe funkcjonowanie społeczne pacjentów
FREE ENGLISH FULLTEXT: A 45-year follow-up study of adolescent schizophrenia. Part I: Premorbid values of psychological and relational indicators in the context of illness course and long-term social functioning of patients

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 184: 1–12
Published ahead of print 28 August 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/125573
Agnieszka Mydlikowska-Śmigórska, Krzysztof Śmigórski,
Dorota Szcześniak, Joanna Rymaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Czy trening węchowy może sprzyjać usprawnianiu funkcjonowania pamięciowego u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Can olfactory training support improvement of memory functioning in patients with cognitive disorders?

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 183: 1–8
Published ahead of print 27 August 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/124899
Anna Herman, Krzysztof Filip, Monika Wanke-Rytt, Tomasz Wolańczyk
FREE POLISH FULLTEXT: Wytyczne postępowania z pacjentami hospitalizowanymi w oddziale psychiatrii dla dzieci i młodzieży z podejrzeniem zachorowania lub z potwierdzonym zachorowaniem na COVID-19
FREE ENGLISH FULLTEXT: Practical guidelines for management of patients with suspected or confirmed COVID-19 hospitalized in a child and adolescent psychiatric ward

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 182: 1–8
Published ahead of print 27 August 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/118269
Katarzyna Weterle-Smolińska, Marcin Dziekiewicz, Anna Liber,
Marcin Banasiuk, Tomasz Wolańczyk, Urszula Szymańska, Aleksandra Banaszkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Częstość choroby refluksowej u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Frequency of gastroesophageal reflux disease in adolescent girls with anorexia nervosa

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 181: 1–16
Published ahead of print 31 July 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/122212
Anna Walenda, Krzysztof Bogusz, Maciej Kopera,
Andrzej Jakubczyk, Marcin Wojnar, Katarzyna Kucharska
FREE POLISH FULLTEXT: Regulacja emocji w zaburzeniu z napadami objadania się
FREE ENGLISH FULLTEXT: Emotion regulation in binge eating disorder

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 180: 1–12
Published ahead of print 15 June 2020
Marcin Rzeszutek, Maja Lis-Turlejska, Małgorzata Pięta,
Szymon Szumiał, Małgorzata Kabas, Izabela Kaźmierczak,
Iwona Drapała
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 179: 1–16
Published ahead of print 28 June 2020
Urszula Bielecka, Katarzyna Schier, Jochen Hardt
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 178: 1–13 
Published ahead of print 18 June 2020
Agata Orzechowska, Krzysztof Eichstaedt, Piotr Gałecki
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 177: 1–14
Published ahead of print 10 June 2020
Klaudia Suligowska, Magdalena Mikietyńska,
Anna Pakalska-Korcala, Tomasz Wolańczyk,
Maria Prośba-Mackiewicz, Tomasz Zdrojewski
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 176: 1–18
Published ahead of print 24 May 2020
Ewa Sygit-Kowalkowska
Published ahead of print 18 May 2020
Dawid Kruk, Dagmara Mętel, Łukasz Gawęda, Andrzej Cechnicki
FREE POLISH FULLTEXT: Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości (VR) w diagnostyce i terapii psychoz nieafektywnych

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 174: 1–15
Published ahead of print 18 May 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/115554
Andrzej Cechnicki, Anna Bielańska,
Aleksandra Arciszewska-Leszczuk, Aneta Kalisz, Piotr Błądziński,
Artur Daren, Dagmara Mętel, Dawid Kruk
FREE POLISH FULLTEXT: Relacje społeczne przed wybuchem choroby a przebieg schizofrenii przez okres 20 lat
FREE ENGLISH FULLTEXT: Premorbid social relationships and the course of schizophrenia in a 20-year follow-up study

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 173: 1–22
Published ahead of print 11 May 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/118054
Tomasz Saran, Anna Mazur, Jacek Łukasiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Znaczenie aktywności fizycznej w prewencji zaburzeń depresyjnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The significance of physical activity in the prevention of depressive disorders

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 172: 1–16
Published ahead of print 7 May 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/118840
Anna M. Wendołowska, Dorota Czyżowska, Marcin Siwek
FREE POLISH FULLTEXT: Model diadycznego radzenia sobie ze stresem pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową
FREE ENGLISH FULLTEXT: The dyadic coping model of bipolar disorder patients

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 171: 1–13
Published ahead of print 9 May 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/118601
Małgorzata Starzomska, Paulina Rosińska, Jan Bielecki
FREE POLISH FULLTEXT: Chronicznie chory pacjent z jadłowstrętem psychicznym i jego leczenie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Chronic anorexia nervosa: Patient characteristics and treatment approaches

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 169: 1–11
Published ahead of print 2 May 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/118139
Krzysztof Nowakowski, Katarzyna Wróbel
FREE POLISH FULLTEXT: Cechy psychopatyczne, prężność psychiczna i radzenie sobie ze stresem u młodzieży niedostosowanej społecznie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychopathic traits, psychological resilience and coping with stress in socially maladjusted youth

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 168: 1–12
Published ahead of print 10 April 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/116320
Tomasz Chmiela, Paweł Piekarz, Beata Łabuz-Roszak,
Anna Warchala, Ewa Krzystanek, Agnieszka Gorzkowska
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza konsultacji psychiatrycznych w oddziale neurologii i oddziale udarowym: rozpoznania i terapia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Analysis of psychiatric consultations in the department of neurology and stroke unit: diagnosis and therapy

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 167: 1–19
Published ahead of print 20 March 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/115556
Tomasz Wieczorek, Agnieszka Kobyłko, Filip Stramecki,
Karolina Fila-Witecka, Jan Aleksander Beszłej, Marta Jakubczyk,
Patryk Piotrowski, Adrianna Senczyszyn, Damian Siwicki,
Dorota Szcześniak, Joanna Rymaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) w terapii zaburzeń psychicznych – aktualny przegląd badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: Transcranial magnetic stimulation (TMS) in treatment of psychiatric disorders – review of current studies

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 166: 1–16
Published ahead of print 29 February 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/116579
Artur Daren, Przemysław Adamczyk, Piotr Błądziński,
Aleksandra Sułecka-Stelmach, Anna Starowicz-Filip,
Łukasz Gawęda, Aneta Kalisz, Andrzej Cechnicki
FREE POLISH FULLTEXT: Zatrudnienie chronione w schizofrenii jest związane z objawami dezorganizacji, szybkością przetwarzania i rozumieniem metafor
FREE ENGLIH FULLTEXT: Sheltered employment in schizophrenia is related to disorganization symptoms, processing speed and metaphor comprehension

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 165: 1–19
Published ahead of print 29 February 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/115170
Gniewko Więckiewicz, Joanna Smardz, Tomasz Wieczorek,
Joanna Rymaszewska, Natalia Grychowska, Dariusz Danel,
Mieszko Więckiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Wzory stosowania syntetycznych katynonów a objawy depresyjne i parafunkcyjne zachowania ustne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Patterns of synthetic cathinones use and their impact on depressive symptoms and parafunctional oral behaviors
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 164: 1–8
Published ahead of print 19 February 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/115218
Elżbieta Szczygieł-Pilut, Daniel Pilut
FREE POLISH FULLTEXT: Odwracalna afazja po leczeniu kwetiapiną – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: A case of reversible aphasia-type speech disorders after treatment with quetiapine

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 163: 1–16
Published ahead of print 10 February 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/114972
Anna Prokop-Dorner, Maria Flis
FREE POLISH FULLTEXT: Doświadczenie piętna przeniesionego wśród krewnych osób ze schizofrenią – badanie jakościowe
FREE ENGLISH FULLTEXT: Experience of courtesy stigma among relatives of individuals with schizophrenia – a qualitative study

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 162: 1–15
Published ahead of print 28 January 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/113009
Marta Dora, Bartosz Grabski, Bartłomiej Dobroczyński
FREE POLISH FULLTEXT: Dysforia płciowa, niezgodność płciowa i nonkonformizm płciowy w adolescencji – zmiany i wyzwania diagnostyczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Gender dysphoria, gender incongruence and gender nonconformity in adolescence – changes and challenges in diagnosis

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 161: 1–14
Published ahead of print 28 January 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/114121
Daria Pizuńska, Paulina Beata Golińska, Agnieszka Małek, Wioletta Radziwiłłowicz
FREE POLISH FULLTEXT: Dobrostan psychofizyczny wśród doktorantów
FREE ENGLISH FULLTEXT: Well-being among PhD candidates

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 160: 1-14
Published ahead of print 27 January 2020 
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/110478
Adam Nowicki, Karolina Korwin-Piotrowska, Krzysztof Woźniak,
Liliana Szyszka-Sommerfeld, Katarzyna Nowicka, Katarzyna Grocholewicz, Ewa Sobolewska
FREE POLISH FULLTEXT: Elektromiograficzna analiza czynności mięśni żwaczy i skroniowych u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Electromyographic activity analysis of temporal and masseter muscles in psychoactive substance addicts

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 159: 1–7
Published ahead of print 20 January 2020
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/114122
Beata Łabuz-Roszak, Magdalena Torbus-Paluszczak,
Janusz Becelewski, Michał Becelewski, Paweł Dobrakowski, Krystyna Pierzchała
FREE POLISH FULLTEXT: Choroba Alzheimera o wczesnym początku – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Early onset Alzheimer’s disease – a case study

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 158: 1–15
Published ahead of print 30 December 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/115208
Piotr Gałecki, Katarzyna Bliźniewska-Kowalska
FREE POLISH FULLEXT: Depresja oporna na leczenie – zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii
FREE ENGLISH FULLEXT: Treatment-resistant depression – recommendations of the National Consultant in the field of psychiatry

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 157: 1–11
Published ahead of print 30 December 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/105213
Justyna Czekajewska, Marcin Moskalewicz, Jan Zamojski, Michał Musielak
FREE POLISH FULLEXT: Kazimierz Filip Wize (1873–1953) – psychiatra, biolog i filozof
FREE ENGLISH FULLEXT: Kazimierz Filip Wize (1873–1953) – a psychiatrist, a biologist and a philosopher

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 156: 1–13
Published ahead of print 30 December 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/113196
Magdalena Piegza, Dawid Wierzba, Jacek Piegza
FREE POLISH FULLTEXT: Kardiologiczny zespół X – aktualny stan wiedzy
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cardiac syndrome X – the present knowledge

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 155: 1–10
Published ahead of print 7 December 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/112404
Mateusz Łuc, Marcin Pawłowski, Monika Kantorska-Janiec, Joanna Rymaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Rozlany uraz aksonalny – problem interdyscyplinarny. Stan wiedzy i opis dwóch przypadków klinicznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Diffuse axonal injury – an interdisciplinary problem. Current knowledge and two case reports

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 154: 117
Published ahead of print 2 December 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/112215
Krzysztof Jan Bobrowski, Krzysztof Ostaszewski, Agnieszka Pisarska
FREE POLISH FULLTEXT: Zdrowie psychiczne warszawskich gimnazjalistów. Badania mokotowskie 2004–2016
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mental health of Warsaw middle school students. Mokotow Study 2004–2016

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 153: 118 
Published ahead of print 25 November 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/111622
Anna Więcek-Durańska
FREE POLISH FULLTEXT: Kobiety jako sprawczynie zgwałceń ze szczególnym okrucieństwem
FREE ENGLISH FULLTEXT: Female perpetrators of rape with particular cruelty

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 152: 1–7
Published ahead of print 24 November 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/110915
Marta Nesteruk, Tomasz Nesteruk, Marzena Ułamek-Kozioł,
Anna Holak-Puczyńska, Małgorzata Dorobek
FREE POLISH FULLTEXT: Choroba Creutzfeldta-Jakoba o początkowym przebiegu naśladującym otępienie z ciałami Lewy’ego – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Creutzfeldt-Jakob disease mimicking Lewy body dementia – a case report

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 151: 1–12
Published ahead of print 9 November 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/112004
Robert Pudlo, Magdalena Piegza, Urszula Marcinkowska,
Gniewko Więckiewicz, Izabela Jaworska
FREE POLISH FULLTEXT: Znaczenie długotrwałej psychoedukacji w ograniczeniu przyrostu masy ciała chorych przyjmujących atypowe leki przeciwpsychotyczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Long-term psychoeducation in limiting body mass gain in patients treated with atypical antipsychotics

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 150: 1-13
Published ahead of print 8 November 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/112442
Tomasz Jakubowski
FREE POLISH FULLTEXT: Transseksualizm czy zaburzenia psychotyczne? Opis przypadku
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 149: 1–17
Published ahead of print 2 November 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/111852
Marta Anczewska, Daria Biechowska, Piotr Gałecki,
Małgorzata Janas-Kozik, Beata Koń,
Blanka Skrzypkowska-Brancewicz, Anna Śremska, Filip Urbański,
Barbara Więckowska, Mariusz Zięba, Katarzyna Kucharska
FREE POLISH FULLTEXT: Jednostki organizacyjne psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dorosłych – analiza na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia z lat 2010–2016
FREE ENGLISH FULLTEXT: Organizational units providing psychiatric services for adults – an analysis based on the National Health Fund data for 2010–2016

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 148: 1–17
Published ahead of print 2 November 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/111932
Łukasz Kunert, Jacek Gawrychowski,
Jarosław Sobiś, Grzegorz Buła, Robert Pudlo
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia depresyjne i lękowe u chorych z pierwotną nadczynnością przytarczyc
FREE ENGLISH FULLTEXT: Depressive and anxiety disorders in patients with primary hyperparathyroidism

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 147: 1–11
Published ahead of print 12 October 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/111576
Małgorzata Skórska, Marta Makara-Studzińska
FREE POLISH FULLTEXT: Pacjentka ze schizofrenią w ciąży – dylematy leczenia i opieki. Problem nadal nie tylko dla lekarza psychiatry
FREE ENGLISH FULLTEXT: A pregnant patient with schizophrenia – dilemmas of treatment and care. A problem still not only for psychiatrists
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 146: 1–14
Published ahead of print 13 September 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/110142
Julia Wyszomirska, Ewa Martyniak, Monika Bąk-Sosnowska
FREE POLISH FULLTEXT: Tu nie ma żartów. Język metaforyczny i poczucie humoru w schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: It is no joke. Metaphorical language and sense of humor in schizophrenia

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 145: 1–16
Published ahead of print 13 September 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/110472
Aleksander Turek, Karolina Machalska, Adrian Andrzej Chrobak,
Marcin Siwek, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Impulsywność i cechy cyklotymiczne temperamentu afektywnego jako predyktory ryzykownych zachowań hazardowych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Impulsiveness and cyclothymic traits of affective temperament as predictors of risky gambling behavior

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 144: 1–19
Published ahead of print 10 September 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/110030
Blanka Skrzypkowska-Brancewicz, Małgorzata Janas-Kozik,
Marta Anczewska, Katarzyna Kucharska, Daria Biechowska,
Mariusz Zięba, Beata Koń, Barbara Więckowska
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza świadczeń psychiatrycznych udzielonych populacji rozwojowej w latach 2010–2016 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Analysis of psychiatric services provided to children and youth in 2010–2016 based on the National Health Fund data
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 143: 1–14
Published ahead of print 11 August 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/109823
Klaudia Tabała, Magdalena Agnieszka Wrzesińska, Patryk Stecz,
Grzegorz Mąkosa, Józef Kocur
FREE POLISH FULLTEXT: Profil osobowości, poziom lęku i style radzenia sobie ze stresem a liczba hospitalizacji i konsultacji specjalistycznych u osób z chorobami obturacyjnymi płuc
FREE ENGLISH FULLTEXT: Correlates of respiratory admissions frequency in patients with obstructive lung diseases: coping styles, personality and anxiety

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 142: 1–13
Published ahead of print 29 July 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/109129
Tomasz Hadryś, Joanna Rymaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Amisulpryd – lek taki sam jak wszystkie czy inny? Aktualizacja
FREE ENGLISH FULLTEXT: Amisulpride – is it as all other medicines or is it different? An update

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 141: 1–17
Published ahead of print 24 July 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/108503
Emil Bartosz Rozenek, Wiktor Orlof, Zuzanna Maria Nowicka,
Karolina Wilczyńska, Napoleon Waszkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Mutyzm wybiórczy – opis zaburzenia i etiologia: czy wybiórczy brak mowy jest zaledwie wierzchołkiem góry lodowej?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Selective mutism – an overview of the condition and etiology: is the absence of speech just the tip of the iceberg?

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 140: 1–14
Published ahead of print 7 July 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/103352
Michał Błachut, Piotr Ścisło, Magdalena Jarząb, Magdalena Zając,
Magdalena Piegza, Karina Badura-Brzoza, Piotr Gorczyca
FREE POLISH FULLTEXT: Wpływ podwójnej diagnozy u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii i zaburzeń afektywnych hospitalizowanych psychiatrycznie na przebieg choroby i wyniki leczenia – doniesienie wstępne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Impact of dual diagnosis in patients with schizophrenia and affective disorders during hospital treatment on the course of illness and outcomes of treatment – a preliminary report

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 139: 1–14
Published ahead of print 7 July 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/109070
Justyna Świerczyńska
FREE POLISH FULLTEXT: Współwystępowanie cech perfekcjonizmu i gotowości anorektycznej u młodzieży szkolnej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Coexistence of the features of perfectionism and anorexia readiness in school youth

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 138: 1–17
Published ahead of print 30 May 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/108491
Renata Markiewicz, Agnieszka Markiewicz-Gospodarek,
Małgorzata Kozioł, Beata Szulecka, Marcin Olajossy, Tomasz Plech
FREE POLISH FULLTEXT:
Ocena skuteczności rehabilitacji osób z rozpoznaniem schizofrenii z wykorzystaniem narzędzi klinicznych, testów psychologicznych, QEEG i neurotropowego czynnika BDNF
FREE ENGLISH FULLTEXT: Evaluation of the effectiveness of rehabilitation of people diagnosed with schizophrenia using clinical tools, psychological tests, QEEG, and the brain-derived neurotrophic factor (BDNF)

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 137: 1–14
Published ahead of print 02 May 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/103801
Jacek Hübner, Ilona Hübner, Sławomir Kroczka
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia nastroju oraz funkcji poznawczych w przebiegu narastającej niepełnosprawności u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mood disorders and cognitive impairment in the course of increasing disability in patients suffering from amyotrophic lateral sclerosis

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 136: 1–14
Published ahead of print 20 April 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/105415
Agnieszka Czerwińska, Tomasz Pawłowski
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia funkcji poznawczych w depresji – znaczenie, charakterystyka oraz możliwości leczenia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cognitive dysfunctions in depression – significance, description and treatment prospects

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 135: 1–18
Published ahead of print 19 April 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/103090
Jan Aleksander Beszłej, Tomasz Wieczorek, Agnieszka Kobyłko,
Patryk Piotrowski, Damian Siwicki, Artur Weiser,
Karolina Fila-Witecka, Joanna Rymaszewska, Paweł Tabakow
FREE POLISH FULLTEXT: Głęboka stymulacja mózgu (Deep Brain Stimulation) – nowe możliwości leczenia zaburzeń psychicznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Deep brain stimulation: new possibilities for the treatment of mental disorders

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 134: 1–19
Published ahead of print 15 April 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/105229
Adrian Andrzej Chrobak, Janusz Kazimierz Rybakowski,
Maria Abramowicz, Maciej Perdziak, Wojciech Gryncewicz,
Anna Tereszko, Marta Włodarczyk, Sebastian Dziuda,
Magdalena Fafrowicz, Paweł Czarnecki, Zbigniew Soltys,
Marcin Siwek, Jan Krzysztof Ober, Tadeusz Marek, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Ruchy wergencyjne w chorobie afektywnej dwubiegunowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Vergence eye movements in bipolar disorder

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 133: 1–11
Published ahead of print 25 March 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/104445
Adrian Andrzej Chrobak, Bartosz Bohaterewicz, Anna Tereszko,
Anna Krupa, Anna Sobczak, Anna Ceglarek, Magdalena Wielgus,
Magdalena Fafrowicz, Marcin Siwek, Amira Bryll, Tadeusz Marek,
Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia połączeń funkcjonalnych między czołowymi polami okoruchowymi, wzgórzem a móżdżkiem w chorobie afektywnej dwubiegunowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Altered functional connectivity among frontal eye fields, thalamus and cerebellum in bipolar disorder

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 132: 1–13
Published ahead of print 18 March 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/102622
Renata Markiewicz, Jolanta Masiak
FREE POLISH FULLTEXT: Ocena deficytów poznawczych w schizofrenii z zastosowaniem potencjałów wywołanych zależnych od zdarzenia i oddziaływania rehabilitacyjnego z użyciem EEG Biofeedback u osób z rozpoznaniem schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Evaluation of cognitive deficits in schizophrenia using event-related potentials and rehabilitation influences using EEG Biofeedback in patients diagnosed with schizophrenia

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 131: 1–18
Published ahead of print 24 February 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/99849
Paweł Brudek, Stanisława Steuden, Grzegorz Ciuła
FREE POLISH FULLTEXT: Mediacyjna rola stylów radzenia sobie ze stresem w związkach temperamentu i wypalenia zawodowego. Badania pielęgniarek psychiatrycznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The mediating role of types of coping styles in the relations between temperamental traits and staff burnout among psychiatric nurses

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 130: 1–12
Published ahead of print 2 February 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/93105
Daniel Rodriguez-Paris, Agnieszka Remlinger-Molenda,
Rafał Kurzawa, Aleksandra Głowińska, Robert Spaczyński,
Filip Rybakowski, Leszek Pawelczyk, Beata Banaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Występowanie zaburzeń psychicznych u kobiet z zespołem policystycznych jajników
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychiatric disorders in women with polycystic ovary syndrome

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 129: 1–16
Published ahead of print 28 January 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/100697
Agata Szulc, Dominika Dudek, Jerzy Samochowiec,
Marcin Wojnar, Janusz Heitzman, Piotr Gałecki
FREE POLISH FULTEXT: Rekomendacje dotyczące leczenia schizofrenii z objawami negatywnymi. Standardy farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, część 2
FREE ENGLISH FULTEXT: Recommendations for the treatment of schizophrenia with negative symptoms. Standards of pharmacotherapy by the Polish Psychiatric Association (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), part 2

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 128: 1–28
Published ahead of print 28 January 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/100698
Agata Szulc, Jerzy Samochowiec, Piotr Gałecki,
Marcin Wojnar, Janusz Heitzman, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Rekomendacje dotyczące leczenia schizofrenii z objawami negatywnymi. Standardy farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, część 1
FREE ENGLISH FULLTEXT: Recommendations for the treatment of schizophrenia with negative symptoms. Standards of pharmacotherapy by the Polish Psychiatric Association (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), part 1

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 127: 1–11
Published ahead of print 10 January 2019
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/99164
Artur Kotwas, Katarzyna Karakiewicz-Krawczyk, Paulina Zabielska,
Anna Jurczak, Marta Bażydło, Beata Karakiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Występowanie zaburzeń odżywiania wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The incidence of eating disorders among upper secondary school female students

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 126: 1–11
Published ahead of print 7 January 2019
Kinga Szymona, Ewa Dudzińska, Hanna Karakuła-Juchnowicz,
Paulina Gil-Kulik, Piotr Chomik, Małgorzata Świstowska,
Joanna Gałaszkiewicz, Janusz Kocki

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 125: 1–19
Published ahead of print 20 December 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/96286
Jarosław Woroń, Marcin Siwek, Aleksandra Gorostowicz
FREE POLISH FULLTEXT: Niepożądane efekty interakcji leków psychotropowych z produktami leczniczymi stosowanymi w chorobach układu sercowo-naczyniowego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Adverse effects of interactions between antidepressants and medications used in treatment of cardiovascular disorders

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 124: 1–10
Published ahead of print 24 December 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/85408
Katarzyna Weronika Binder, Magdalena Agnieszka Wrzesińska, Józef Kocur
FREE POLISH FULLTEXT: Lęk u osób z dysfunkcją wzroku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Anxiety in persons with visual impairment

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 123: 1–14
Published ahead of print 20 December 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/94471
Agnieszka Małek, Paulina Golińska
FREE POLISH FULLTEXT: Depresja w przebiegu zespołu Tourette’a
FREE ENGLISH FULLTEXT: Depression in Tourette Syndrome

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 122: 1–15
Published ahead of print 12 December 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/95123
Aneta Tylec, Maciej Skałecki, Piotr Ziemecki,
Agnieszka Brzozowska, Halina Dubas-Ślemp, Katarzyna Kucharska
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w populacji osób leczonych z powodu schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Assessment of cardiovascular disease risk factors in patients treated for schizophrenia

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 121: 1–11
Published ahead of print 10 December 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/93492
Jan Chodkiewicz, Ewa Gruszczyńska
FREE POLISH FULLTEXT: Polska adaptacja Zrewidowanego Kwestionariusza Zachowań Samobójczych A. Osmana i współpracowników
FREE ENGLISH FULLTEXT: The Polish adaptation of the Suicide Behaviors Questionnaire-Revised by A. Osman et al.
 
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 120: 1–11
Published ahead of print 30 November 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/91686
Marta Makara-Studzińska, Agata Madej, Katarzyna Cyranka,
Konstanty Szułdrzyński, Maria Nowina-Konopka, Aneta Tylec
FREE POLISH FULLTEXT: Psychiatrzy a zespół wypalenia zawodowego – zjawisko, problem, zagrożenie?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychiatrists and occupational burnout syndrome – a phenomenon, a problem, a threat?

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 119: 1–9
Published ahead of print 23 November 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/91490
Paweł Wójciak, Krystyna Górna, Klaudia Domowicz, Krystyna Jaracz,
Katarzyna Gołębiewska, Michał Michalak, Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Polska wersja Krótkiej Skali Objawów Negatywnych (Brief Negative Symptom Scale – BNSS)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish version of the Brief Negative Symptom Scale (BNSS)

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 118: 1–9
Published ahead of print 23 November 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/97352
Paweł Wójciak, Krystyna Górna, Klaudia Domowicz, Krystyna Jaracz,
Renata Szpalik, Michał Michalak, Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Polska wersja Skali Samooceny Objawów Negatywnych (Self-evaluation of Negative Symptoms – SNS)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish version of the Self-evaluation of Negative Symptoms (SNS)

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 117: 1–13
Published ahead of print 10 November 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/90687
Anna Emilia Urban, Wiesław Jerzy Cubała
FREE POLISH FULLTEXT: Rola eugeroików w leczeniu zaburzeń afektywnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The role of eugeroics in the treatment of affective disorders


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 roku
Inne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,190)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (40 pkt)
Scopus/SCImago
(SJR 0,381; SNIP 0,587)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury:  518-330-994 lub biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl