Redakcja (Editors)

 

KOLEGIUM REDAKCYJNE „PSYCHIATRII POLSKIEJ”

„PSYCHIATRIA POLSKA” EDITORIAL BOARDRedaktor naczelny (Editor-in-Charge):
prof. dr hab. Dominika Dudek, Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM

Zastępca red. naczelnego (vice Editor-in-Charge):
dr n. med. Jerzy A. Sobański, Zakład Psychoterapii Katedry Psychoterapii UJ CM


Sekretarz redakcji (Managing Editor):
mgr Katarzyna Klasa, Zakład Psychoterapii SU w Krakowie

e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 


Członkowie redakcji (redaktorzy tematyczni): 

Editorial Board Members (co-editors):


Adrian Chrobak,  Edyta Dembińska, Agata Dimter, Rafał Jaeschke,
Michał Mielimąka, Łukasz Müldner-Nieckowski, Le
ch Popiołek,
Zuzanna Szmuc, Krzysztof Tokarz, Tomasz Zyss


WYDAWCA (PUBLISHER)

Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego:

(Polish Psychiatric Association Editorial/Publishing Commitee)
Adres (Address):
31-138 Kraków ul. Lenartowicza 14


Przewodniczący (Chairman)
Jerzy W. Aleksandrowicz


Sekretarz (Secretary)
Dominika Dudek
(redaktor naczelny Psychiatrii Polskiej)

(Psychiatria Polska Editor-in-Charge)


Członkowie komitetu (Commitee Members):


Kazimierz Bierzyński

(redaktor naczelny Psychoterapii)

(Psychoterapia Editor-in-Charge)


Jacek Bomba


Jerzy A. Sobański

(zastępca red. naczelnego Psychiatrii Polskiej i red. naczelny Psychiatria i Psychoterapia)

(Psychiatria Polska vice Editor-in-Charge, and Psychiatria i Psychoterapia Editor-in-Charge)Andrzej Zięba

(editor of serie Biblioteka Psychiatrii Polskiej)


PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

Adres redakcji (Editorial Board's Address):
31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14
tel.: (012) 633-12-03, (012) 633-38-69, (012) 633-72-16

e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl  


Redakcja tekstów anglojęzycznych (English Texts Edition):
Katarzyna Cyranka


Adiustacja (Language Editor):
Anna Maria Kolasińska


Korekta (proof reading):
Anna Ławrynowicz

 

Redakcje statystyczne (Statistical Editor):
Maciej Sobański

Projekt okładki (cover): Jadwiga MajOFERTA KRW PTP 2016

 

W sprawie dostępności i zamówień roczników archiwalnych prosimy o kontakt z wydawnictwem.

 

Zamówienia prosimy kierować na adres email (poniżej) lub składać je telefonicznie bądź pisemnie na adres wydawnictwa:

Komitet Redakcyjno Wydawniczy PTP, 31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14

tel/fax 012 633-40-67,

email: biuro@krwptp.pl  

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.6 par.1 KC. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 5% ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Inne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 0,753)

Medline/Index Medicus
MNiSW (15 pkt)
Scopus/SCImago
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO, DOAJ
Index Copernicus (18.59)
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

Psychiatria Polska
is an open access journal


We recommend:
Pharmacological Reports+48 12 633 40 67
telefon kontaktowy