Redakcja (Editors)

 

KOLEGIUM REDAKCYJNE „PSYCHIATRII POLSKIEJ”

„PSYCHIATRIA POLSKA” EDITORIAL BOARDRedaktor naczelny (Editor-in-Chief):
prof. dr hab. Dominika Dudek, Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM

Zastępca red. naczelnego (vice Editor-in-Chief):
dr n. med. Jerzy A. Sobański, Zakład Psychoterapii Katedry Psychoterapii UJ CM


Sekretarz redakcji (Managing Editor):
mgr Katarzyna Klasa, Zakład Psychoterapii SU w Krakowie

e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 


Członkowie redakcji (redaktorzy tematyczni): 

Editorial Board Members (co-editors):


Adrian Chrobak, Edyta Dembińska, Agata Dimter, Rafał Jaeschke,
Michał Mielimąka, Sławomir Murawiec, Łukasz Müldner-Nieckowski,
Le
ch Popiołek, Wojciech Rachel, Justyna Rzeczycka, Zuzanna Szmuc,
Anna TereszkoWYDAWCA (PUBLISHER)
Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

(Polish Psychiatric Association Editorial/Publishing Commitee)

Jerzy Aleksandrowicz,
Jacek Bomba,
Dominika Dudek,
Mariusz Furgał,
Krzysztof Rutkowski,
Jerzy A. Sobański,
Andrzej Zięba

Adres (Address):
31-138 Kraków ul. Lenartowicza 14
e-mail: biuro@krwptp.pl  tel. 518-330-994


PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

Adres redakcji (Editorial Board's Address):
31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14
kontakt - e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl  


Redakcja tekstów anglojęzycznych (English Texts Edition):
Katarzyna Cyranka


Adiustacja (Language Editor):
Aneta Tkaczyk


Korekta (proof reading):
Anna Ławrynowicz

 

Redakcje statystyczne (Statistical Editor):
Agnieszka Pac

Projekt okładki (cover):
Jadwiga MajOFERTA KRW PTP 2018

 

W sprawie dostępności i zamówień roczników archiwalnych prosimy o kontakt z wydawnictwem.

 

Zamówienia prosimy kierować na adres email (poniżej) lub składać je telefonicznie bądź pisemnie na adres wydawnictwa:

Komitet Redakcyjno Wydawniczy PTP, 31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14

tel. kom. 518-330-994,

email: biuro@krwptp.pl  

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.6 par.1 KC. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 5% 


Zadanie
Zakup, wdrożenie i obsługa oprogramowania antyplagiatowego w procesie redagowania dwumiesięcznika Psychiatria Polska finansowane w ramach umowy 877/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Czasopismo dofinansowane
ze środków DUN MNiSW
Inne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,010)

Medline/Index Medicus
MNiSW (15 pkt)
Scopus/SCImago
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO, DOAJ
Index Copernicus (18.59)
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports+48  518-330-994
kontakt z Biurem KRW PTP