PL EN
EDITORIAL MATERIAL
Od Redakcji
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychoterapii
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jerzy A. Sobański   

Unierwsytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychoterapii
Data nadesłania: 18-07-2020
Data akceptacji: 29-06-2020
Data publikacji online: 30-06-2020
Data publikacji: 30-06-2020
 
Psychiatr Pol 2020;54(3):401–402
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
bez streszczenia
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674