PL EN
„Psychiatria Polska” jest organem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, czasopismem naukowym publikującym przede wszystkim prace z zakresu psychiatrii. W kwalifikacji prac do druku uwzględniane są zasady Deklaracji Helsińskiej, w przypadku publikacji prac badawczych – oceny komisji bioetycznych i stosowanie międzynarodowych reguł prowadzenia eksperymentów na zwierzętach.
Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Dominika Dudek
1.7
IF
100
MNiSW
153
ICV
2.4
CiteScore
0.414
SJR
0.707
SNIP

Bieżący numer

2/2024 vol. 58
 
 
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top