PL EN
Polska adaptacja i walidacja wersji przesiewowej Skali Oceny Ryzyka Samobójstwa z Uniwersytetu Columbia (C-SSRS)
 
Więcej
Ukryj
1
Second Department of Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, Poland
 
2
First Department of Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, Poland
 
3
Maria Sklodowska-Curie Medical Academy in Warsaw
 
4
Department of Studies on Alcoholism and Drug Dependence, Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, Poland
 
 
Data nadesłania: 14-06-2023
 
 
Data akceptacji: 27-10-2023
 
 
Data publikacji online: 15-02-2024
 
 
Data publikacji: 15-02-2024
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Mokros   

Second Department of Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, Poland
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Przeprowadzenie polskiej adaptacji i psychometrycznej walidacji wersji przesiewowej Skali Oceny Ryzyka Samobójstwa z Uniwersytetu Columbia (Columbia-Suicide Severity Rating Scale - C-SSRS), wśród pacjentów przyjętych do szpitala psychiatrycznego.

Metoda:
Badanie jednoośrodkowe, obserwacyjne i przekrojowe. Po przyjęciu do stacjonarnego (ostrego) oddziału psychiatrycznego 318 kolejnych pacjentów wypełniło zestaw kwestionariuszy, który składał się z wersji przesiewowej Skali Oceny Ryzyka Samobójstwa z Uniwersytetu Columbia (C-SSRS) oraz narzędzi referencyjnych: Zrewidowanego Kwestionariusza Zachowań Samobójczych (SBQ-R), Skali Atrybucji Myśli Samobójczych (SIDAS), Zrewidowanej Skali Depresji Centrum Badań Epidemiologicznych (CESD-R), Skali Bólu Psychicznego, Skali Poczucia Sensu Życia (PIL) oraz testu przesiewowego nadużywania alkoholu (CAGE).

Wyniki:
Współczynnik α Cronbacha dla polskiej wersji C-SSRS wynosił 0,89. W analizie czynnikowej zidentyfikowano dwa czynniki latentne: (1) myśli, zamiary i plany samobójcze oraz (2) próby samobójcze w wywiadzie. Wystąpiły różnice w średnich wynikach wszystkich zastosowanych kwestionariuszy (mianowicie SBQ-R, Skali Bólu Psychicznego, CAGE, SIDAS, PIL i CESD-R) pomiędzy grupami ryzyka wg C-SSRS (p=0,01). Ryzyko samobójstwa wg C-SSRS miało związek z kategorią rozpoznania psychiatrycznego wg ICD-10 (p<0,001).

Wnioski:
Polska wersja przesiewowej Skali Oceny Ryzyka Samobójstwa z Uniwersytetu Columbia (C-SSRS) jest narzędziem o dobrych właściwościach psychometrycznych. Może służyć do oceny ryzyka samobójstwa wśród pacjentów hospitalizowanych psychiatrycznie.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top