PL EN
Ocena realizacji psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych z okresu przed i po wprowadzeniu pilotażowych centrów zdrowia psychicznego w Polsce z wykorzystaniem wskaźników monitorujących
,
 
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Instytut Psychologii, Toruń, Polska
 
2
Dolnośląska Szkoła Wyższa, Kolegium Studiów Psychologicznych, Wrocław, Polska
 
3
Ministerstwo Zdrowia, Departament Analiz i Strategii, Warszawa, Polska
 
4
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Sekcja Kształcenia Specjalizacyjnego, Wrocław, Polska
 
5
Europejskie Towarzystwo Psychiatryczne, Early Career Psychiatrists Committee
 
 
Data nadesłania: 06-04-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-06-2022
 
 
Data akceptacji: 19-06-2022
 
 
Data publikacji online: 31-12-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Ewelina Cichoń   

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Instytut Psychologii
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(6):1213-1229
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W badaniu oceniono funkcjonowanie Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP) w porównaniu z wcześniejszymi niezintegrowanymi placówkami ochrony zdrowia psychicznego.

Metoda:
W badaniu wykorzystano dane NFZ osób powyżej 18 lat leczonych w 27 ośrodkach (styczeń 2017 – luty 2020 r.). Porównano wskaźniki efektywności z 19 miesięcy przed (N = 124 497) i po rozpoczęciu działalności CZP (N = 182 789) dla opieki ambulatoryjnej, zespołów leczenia środowiskowego, oddziałów stacjonarnych i dziennych.

Wyniki:
Całkowita liczba pacjentów otrzymujących psychiatryczne świadczenia zdrowotne wzrosła w porównaniu do okresu przed powołaniem CZP, natomiast liczba hospitalizacji spadła o 6%, a liczba osobodni na osobę spadła o 9%. W opiece dziennej zaobserwowano wzrost liczby przyjęć po wprowadzeniu CZP o 14%, przy spadku o 5% liczby osobodni na osobę. Odsetek pacjentów w opiece środowiskowej wzrósł o 86%, w ambulatoryjnej o 62%, a w dziennej o 14%. Liczba pacjentów pierwszorazowych po wprowadzeniu CZP wzrosła, a liczba pacjentów kolejnych spadła. Dla wszystkich grup zaburzeń psychicznych wskaźnik priorytetowości w opiece szpitalnej zmalał, natomiast w opiece ambulatoryjnej i środowiskowej dla większości grup zaburzeń wskaźnik priorytetowości wzrósł.

Wnioski:
Wyniki potwierdziły skuteczność realizowanego projektu NPOZP w odniesieniu do dostępności i ograniczenia lecznictwa szpitalnego poprzez CZP. Zastosowana metodologia może być wykorzystana do oceny efektywności działalności CZP w kolejnych etapach pilotażu.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top