PL EN
Ryzyko zaburzeń lękowych u kobiet w pierwszym roku po porodzie – wyniki programu profilaktycznego depresji poporodowej „Przystanek MAMA”
 
Więcej
Ukryj
1
University of Gdansk, Poland
 
2
Institute of Psychology University of Gdańsk
 
 
Data nadesłania: 14-07-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-10-2022
 
 
Data akceptacji: 27-11-2022
 
 
Data publikacji online: 31-12-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Chrzan-Dętkoś   

University of Gdansk, Poland
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(6):1231-1246
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było zbadanie nasilenia objawów lękowych oraz współwystępowania zaburzeń lękowych i zaburzeń nastroju w grupie kobiet w pierwszym roku po porodzie uczestniczących w programie profilaktyki depresji poporodowej.

Metoda:
W badaniu wzięło udział 1514 kobiet, które zostały przebadane przez położne podczas wizyty patronażowej i brały udział w badaniu follow-up oraz 10 454 kobiet, które wzięły udział w badaniu przesiewowym online przeprowadzonym na stronie internetowej projektu. Do badań przesiewowych wykorzystano Edynburską Skalę Depresji Poporodowej, w tym analizę czynnikową do oceny podskali lęku (ESDP 3 A) oraz kwestionariusz GAD-2.

Wyniki:
Wyniki wskazujący na ryzyko zaburzeń lękowych uzyskało 9,5 % kobiet podczas badania patronażowego oraz, w zależności od metody badania 21,2%. (ESDP 3 A) lub 13.2 % (GAD 2) w badaniu follow up do 9 miesiąca po porodzie. W badaniu online wyniki wskazujące na duże ryzyko zaburzeń lękowych uzyskało 62.8% kobiet. Dla porównania, wynik 12 punktów i więcej wskazujący na ryzyko depresji uzyskało 6,3% w pierwszym miesiącu po porodzie i 14,3% w badaniu follow up. Zaburzenia lękowe i zaburzenia nastroju są ze sobą istotnie powiązane (r =0,631, p<0,01).

Wnioski:
Ryzyko zaburzeń lękowych po porodzie jest wyższe lub podobnie wysokie jak zaburzeń nastroju. Uzasadnione jest rozszerzenie badań przesiewowych o badanie w kierunku zaburzeń lękowych oraz opracowanie szybkiej ścieżki wczesnej interwencji psychologicznej/psychiatrycznej dla potrzebujących kobiet.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top