PL EN
Polska adaptacja samoopisowych narzędzi do badania cech osobowości borderline – FFBI i FFBI-SF
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Psychologii
 
2
University of Zürich, University Research Priority Program Social Networks
 
 
Data nadesłania: 25-04-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-05-2022
 
 
Data akceptacji: 25-05-2022
 
 
Data publikacji online: 31-12-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Paweł Brud   

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Psychologii
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(6):1247-1262
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W artykule przedstawiono wyniki badań polskiej adaptacji samoopisowych kwestionariuszy FFBI (Five Factor Borderline Inventory) i FFBI-SF (Five Factor Borderline Inventory – Short Form), które zostały opracowane do pomiaru cech osobowości borderline.

Metoda:
Badanie, które składało się z dwóch sesji, obejmowało niekliniczną próbę N = 527 dorosłych (1 sesja: N = 527; Mwiek = 32,74 lat; SDwiek = 10,12 lat; 44% mężczyzn; 2 sesja: N = 315; Mwiek = 33,56 lat; SDwiek = 10,71 lat; 48,6% mężczyzn). W celu zweryfikowania trafności zbieżnej i różnicowej zastosowano Borderline Personality Disorder Checklist (BPD Checklist), Screening Instrument for Borderline Personality Disorder (SI-Bord), Borderline Personality Inventory (BPI) i Personality Inventory for ICD-11 (PiCD).

Wyniki:
Wyniki wykazały, że polskie adaptacje FFBI i FFBI-SF są rzetelne i trafne. Współczynnik alfa Cronbacha dla wyników skal FFBI/FFBI-SF wahał się od 0,80 do 0,94/0,67 do 0,91 (Mα = 0,89/Mα = 0,84). Uzyskano dwunastoczynnikową strukturę pozycji testowych FFBI/FFBI-SF. Wszystkie cechy FFBI/FFBI-SF są powiązane w oczekiwany sposób z aspektami borderline mierzonymi za pomocą BPD Checklist, SI-Bord, BPI oraz patologicznymi cechami osobowości mierzonymi za pomocą PiCD.

Wnioski:
Uzyskane wyniki wykazują zadowalającą spójność wewnętrzną, trafność czynnikową, oraz trafność zbieżną i różnicową polskich adaptacji FFBI i FFBI-SF w próbie nieklinicznej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top