PL EN
ARTICLE
Ocena zależności pomiędzy funkcjonowaniem poznawczym osób z osobowością chwiejną emocjonalnie typu borderline a ich ogólnym poziomem funkcjonowania
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatryczna Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM
 
 
Data nadesłania: 18-11-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-04-2016
 
 
Data akceptacji: 12-04-2016
 
 
Data publikacji online: 28-02-2018
 
 
Data publikacji: 28-02-2018
 
 
Autor do korespondencji
Anna Mosiołek   

Klinika Psychiatryczna Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(1):33-44
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było badanie zależności pomiędzy funkcjonowaniem poznawczym osób z osobowością chwiejną emocjonalnie typ borderline, a ich ogólnym poziomem funkcjonowania oraz nasileniem psychopatologii swoistej dla tego typu zaburzeń osobowości.

Metoda:
Przebadano 64 osoby w wieku 18-55 lat (M=30,09) z zaburzeniem osobowości chwiejnej emocjonalnie typ borderline wg. ICD-10. W badaniu korzystano z: kwestionariusza demograficzno - opisowego, ustrukturalizowanego wywiadu SCID-II, skali Borderline Symptom Checklist-23 oraz skali GAF. Oceny poznawczej dokonywano przy pomocy Testu 15 Słów Reya, Testu Figury Złożonej Reya, TMT A, TMT B, testu fluencji słownej, testu Stroopa oraz Frontal Assessment Battery.

Wyniki:
Średni wskaźnik GAF w badanej próbie wyniósł M=43,65. Wykryto istotne różnice pomiędzy wymienionymi grupami pod względem wskaźnika GAF (U Mann-Whitney=300,500, p=0,008) oraz szereg istotnych (p<0.05) związków korelacyjnych pomiędzy poziomem funkcji poznawczych, a funkcjonowaniem w grupie osób bez współzachorowalności.

Wnioski:
W grupie badanych osób z osobowością chwiejną emocjonalnie typ borderline utrzymywały się znaczące klinicznie zaburzenia w funkcjonowaniu ogólnym i społecznym. Uzyskane dane wydają się sugerować, że funkcje poznawcze wpływają na ogólne funkcjonowanie jedynie u osób ze współzachorowalnością psychiatryczną. U osób bez współzachorowalności psychiatrycznej wykazują powiązania jedynie z niektórymi aspektami swoistej dla BPD psychopatologii.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top