PL EN
ARTICLE
Charakterystyka deficytów neuropsychologicznych u pacjentów z rozpoznaną encefalopatią manganową zażywających efedron – analiza przypadków
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 
 
Data nadesłania: 18-03-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-09-2018
 
 
Data akceptacji: 06-03-2019
 
 
Data publikacji online: 30-04-2020
 
 
Data publikacji: 30-04-2020
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Kałwa   

Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(2):359-380
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
W pracy przedstawiono charakterystykę neuropsychologiczną 16 osób z zespołem parkinsonowskim spowodowanym zatruciem manganem, w związku z dożylnym używaniem efedronu.

Materiał i metody:
Wykonano badanie przesiewowe oraz pełne badanie neuropsychologiczne z zastosowaniem baterii elastycznej w celu pomiaru szeregu funkcji poznawczych (uczenia się werbalnego, pamięci wzrokowej, pamięci operacyjnej, funkcji wykonawczych oraz funkcji konstrukcyjnych i wzrokowo-przestrzennych). Przeprowadzono również dokładną diagnozę zaburzeń dyzartrycznych mowy. Wszyscy badani wypełnili Skalę Depresji Becka (BDI) w celu określenia poziomu nastroju.

Wyniki:
Wszystkie osoby badane miały ewidentne dyzartryczne zaburzenia mowy, z obecną (u większości pacjentów) palilalią i zaburzeniami pisania (mikrografią). Przesiewowa diagnoza neuropsychologiczna nie wykazała ogólnego obniżenia funkcjonowania poznawczego na poziomie zaburzeń otępiennych. Stwierdzono nieznaczne zaburzenia procesów uczenia się werbalnego i pamięci wzrokowej oraz zaburzenia praksji ideomotorycznej bez zaburzeń praksji konstrukcyjnej. Wyniki badania pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych wskazywały na obniżenie elastyczności poznawczej, zdolności logicznej konceptualizacji oraz przełączania z jednego kryterium na drugie; były znacznie zróżnicowane u poszczególnych pacjentów. Czas używania efedronu okazał się nieistotny dla funkcjonowania poznawczego. Przeciętny wynik BDI wskazywał na umiarkowany poziom obniżenia nastroju. Wyższy poziom depresyjności był związany z ogólnym obniżeniem funkcji poznawczych, pogorszeniem zdolności uczenia się werbalnego i wzrokowego a także niższym poziomem fluencji fonemicznej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top