PL EN
Schizofrenia plus – jednoczasowe rozpoznawanie schizofrenii i zaburzeń osobowości. Refleksje praktyka klinicysty
 
 
Więcej
Ukryj
1
III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 01-12-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-03-2021
 
 
Data akceptacji: 21-11-2021
 
 
Data publikacji online: 31-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Marek Jarema   

Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(6):1153-1164
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Jednoczasowe rozpoznanie schizofrenii oraz zaburzeń osobowości u tego samego pacjenta, budzi kontrowersje. Kryteria diagnostyczne schizofrenii oraz kryteria diagnostyczne zaburzeń osobowości dotyczą tych samych obszarów funkcjonowania psychicznego, za wyjątkiem obecności typowych objawów psychotycznych w schizofrenii (omamów, urojeń, zachowań katatonicznych). Natomiast kontrowersyjne wydaje się rozpoznanie jednocześnie schizofrenii i zaburzeń osobowości, bowiem obie te kategorie diagnostyczne dotyczą osobowości. Skoro schizofrenia to psychoza o przeważająco przewlekłym przebiegu, z zaostrzeniami i okresami o przebiegu stałym, to jednoczesne rozpoznanie u tego samego chorego zaburzeń osobowości które to zaburzenia też mają charakter „stały”, a których znaczna część dotyczy tych samych obszarów funkcjonowania psychicznego, jest co najmniej kontrowersyjne. Oddziaływanie terapeutyczne u chorych na schizofrenię opiera się głównie na farmakoterapii, ale oddziaływania psychoterapeutyczne i praca z rodziną chorego, mają również znaczenie. Farmakoterapia zaburzeń osobowości praktycznie nie jest efektywna, a głównym kierunkiem postępowania jest psychoterapia. Nie stanowi to jednak uzasadnienia dla stosowania tych rozpoznań jednoczasowo u tego samego chorego.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top