PL EN
Zasady kwalifikacji pacjentów i zasady bezpieczeństwa stosowania terapii przezczaszkową stymulacją magnetyczną serią bodźców – stanowisko Sekcji Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Neurofizjologii Klinicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
2
Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
3
Groupe Hospitalier Universitaire Paris, Site Ste Anne, Paryż, Francja
 
4
Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych – Katedra Gerontologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
5
Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
6
Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
7
III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 22-07-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-10-2021
 
 
Data akceptacji: 21-11-2021
 
 
Data publikacji online: 31-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Jakub Maria Antczak   

Zakład Neurofizjologii Klinicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(6):1165-1184
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (ang. transcranial magnetic stimulation – TMS) jest rozwijaną od lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku metodą nieinwazyjnej stymulacji mózgu. TMS serią bodźców (ang. repetitive transcranial magnetic stimulation – rTMS) jest odmianą tej metody, wykorzystywaną coraz szerzej w leczeniu zaburzeń psychicznych. Od kilku lat, obserwuje się w Polsce wzrost liczby ośrodków oferujących terapię z użyciem rTMS oraz coraz większe zainteresowanie pacjentów leczeniem tą metodą. Obecny artykuł prezentuje stanowisko grupy roboczej powołanej przez Sekcję Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dotyczące kwalifikacji chorych i bezpieczeństwa stosowania TMS w leczeniu zaburzeń psychicznych. Lekarze i personel techniczny powinni,przed rozpoczęciem używania TMS, odbyć staż w ośrodku posiadającym odpowiednie doświadczenie. Aparatura do stymulacji powinna posiadać wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. Głównym, psychiatrycznym wskazaniem do stymulacji pozostaje depresja, włącznie z depresją lekooporną. Istniejący stan wiedzy pozwala także stosować rTMS w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, negatywnych objawów schizofrenii, omamów słuchowych w przebiegu schizofrenii, uzależnienia od palenia tytoniu, zaburzeń poznawczych i zaburzeń behawioralnych w przebiegu choroby Alheimera oraz zespołu stresu pourazowego. Siła bodźców stymulujących i dozowanie stymulacji powinny opierać się na zaleceniach opublikowanych przez Międzynarodową Federację Neurofizjologii Klinicznej. Głównymi przeciwwskazaniami, mogącymi skutkować dyskwalifikacją chorego z terapii pozostają obecność metalowych elementów w ciele, a zwłaszcza elektronicznych urządzeń medycznych w pobliżu cewki stymulującej, padaczka, zaburzenia słuchu, zmiany strukturalne w obrębie mózgu, potencjalnie związane z obecnością ognisk padaczkorodnych, przyjmowanie leków obniżających próg drgawkowy oraz ciąża. Artykuł wymienia także główne działania niepożądane jak indukcja napadu padaczkowego, omdlenia, ból i dyskomfort w trakcie stymulacji oraz wywołanie epizodu hipomanii lub manii z opisem odpowiedniego postępowania.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top