PL EN
Pomiar zaburzeń osobowości w systemie diagnostycznym ICD-11: Polska adaptacja Inwentarza osobowości PiCD
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Psychologii
 
2
University of Zurich, University Research Priority Program Social Networks
 
3
Stony Brook University, Department of Psychiatry and Behavioral Health
 
4
University of Kentucky, Department of Psychology
 
 
Data nadesłania: 10-04-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-06-2021
 
 
Data akceptacji: 04-06-2021
 
 
Data publikacji online: 31-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Jan Cieciuch   

Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(6):1185-1202
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Artykuł prezentuje wyniki badania, którego celem była polska adaptacja Inwentarza Osobowości PiCD, skonstruowanego do pomiaru patologicznych cech w ramach nowego dymensjonalnego modelu zaburzeń osobowości, zaproponowanego w ICD-11.

Metoda:
Badanie zostało przeprowadzone w nieklinicznej grupie N = 597 dorosłych (51,4% kobiet, M = 30,24 lat, SD = 12,07 lat). W celu oszacowania trafności zbieżnej i różnicowej wykorzystano Inwentarz Osobowości PID-5 (Personality Inventory for DSM-5; Krueger et al., 2012) oraz Inwentarz BFI2 (Big Five Inventory-2; Soto & John, 2017).

Wyniki:
Wyniki wskazują na to, że polska adaptacja PiCD jest rzetelna i trafna. Alfa Cronbacha dla skal PiCD waha się od 0,77 do 0,87 (M⍺ = 0,82). Została potwierdzona czteroczynnikowa struktura PiCD z trzema jednobiegunowymi czynnikami (Negatywny Afekt, Izolacja i Dyssocjalność) i jednym dwubiegunowym czynnikiem (Anankastyczność vs Rozhamowanie). Wszystkie cechy osobowości, mierzone za pomocą PiCD, wiążą się w teoretycznie oczekiwany sposób z dysfunkcjonalnymi cechami mierzonymi przez PID-5 oraz cechami osobowości zdrowej, mierzonymi przez BFI-2, zarówno w analizie korelacji, jak i w analizie czynnikowej.

Wnioski:
Uzyskane dane potwierdzają satysfakcjonującą spójność wewnętrzną, trafność czynnikową oraz trafność zbieżną i różnicową polskiej adaptacji PiCD w grupie nieklinicznej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top