PL EN
Patologiczne cechy osobowości z ICD-11 a przywiązanie – porównanie 10 modeli wymiarów przywiązania
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
 
 
Data nadesłania: 18-02-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-04-2023
 
 
Data akceptacji: 08-05-2023
 
 
Data publikacji online: 13-07-2023
 
 
Data publikacji: 13-07-2023
 
 
Autor do korespondencji
Jan Cieciuch   

Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania była analiza związków między zaburzeniami osobowości w nowym dymensjonalnym ujęciu ICD-11 a przywiązaniem różnie konceptualizowanym w dziesięciu modelach i operacjonalizowanym w siedmiu kwestionariuszach.

Metoda:
Badanie zostało przeprowadzane online i uczestniczyła w nim grupa niekliniczna N = 391 (68% kobiet, 30% mężczyzn i 2% osób które zaznaczyły kategorie ,,inna’’ w wieku od 16 do 65 lat; M = 24,91; SD = 7,8). Przywiązanie mierzone było za pomocą siedmiu kwestionariuszy, a do pomiaru zaburzeń osobowości wykorzystano polską adaptację Kwestionariusza PICD (pomiar zaburzeń osobowości wg ICD-11).

Wyniki:
Przeprowadzona analiza regresji ujawniła spójny obraz związków między przywiązaniem pozabezpiecznym (niezależnie od modelu) a zaburzeniami osobowości. Negatywny Afekt i Rozhamowanie wiążą się z przywiązaniem lękowym a Izolacja oraz Dyssocjalność z unikającym. Anankastyczność wykazała jedynie sporadyczny związek z przywiązaniem.

Wnioski:
Przywiązanie kształtujące się w dzieciństwie ma istotny związek z występowaniem zaburzeń osobowości u dorosłych. W przeprowadzonym badaniu uzyskano spójny obraz zależności dzięki zastosowaniu wielu konceptualizacji i operacjonalizacji przywiązania.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top