PL EN
LETTER
List do Redakcji. Międzynarodowe inicjatywy w zakresie szkolenia w użytkowaniu rozdziału ICD-11 dotyczącego zaburzeń psychicznych
 
Więcej
Ukryj
1
WHO Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health, University of Campania L. Vanvitelli, Naples, Italy
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Francesco Perris   

University of Campania "L. Vanvitelli", Naples, Italy
Data nadesłania: 24-11-2021
Data akceptacji: 24-11-2021
Data publikacji online: 31-10-2021
Data publikacji: 31-10-2021
 
Psychiatr Pol 2021;55(5):1187–1189
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
bez streszczenia
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674