PL EN
Autoimmunologiczne zapalenie mózgu jako możliwa przyczyna hospitalizacji psychiatrycznej nastolatków
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 05-12-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-03-2022
 
 
Data akceptacji: 19-06-2022
 
 
Data publikacji online: 31-08-2023
 
 
Data publikacji: 31-08-2023
 
 
Autor do korespondencji
Anna Konopka   

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(4):843-852
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Autoimmunologiczne zapalenie mózgu (autoimmune encephalitis - AE) to rzadko występująca choroba, charakteryzujące się m.in. szybko postępującymi zaburzeniami pamięci krótkotrwałej i innych funkcji poznawczych, którym mogą towarzyszyć różnorodne objawy związane z zajęciem układu limbicznego. Pierwsze symptomy AE mogą sugerować występowanie zaburzenia psychicznego, co może opóźniać rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Opis przypadku: 15- letni pacjent został przyjęty do oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży ze wstępnym rozpoznaniem ostrych zaburzeń psychotycznych. Prezentował on początkowo omamy wzrokowe i wypowiadał liczne treści o charakterze urojeniowym. Był pobudzony psychoruchowo, skarżył się na kłopoty ze snem i nieustający ból głowy. Badanie neurologiczne wykazało osłabioną siłę mięśniową kończyn górnych. W związku z nietypowym obrazem klinicznym oraz brakiem efektu leczenia przeciwpsychotycznego, u chorego wykonano badania laboratoryjne w tym panel przeciwciał, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego oraz rezonans magnetyczny mózgu. Całość obrazu klinicznego przemawiała za rozpoznaniem autoimmunologicznego zapalenia mózgu. W leczeniu zastosowano sterydoterapię, immunoglobuliny i plazmaferezę. Schemat leczenia powtarzano do uzyskania remisji.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top