PL EN
Zaburzenia neuropsychiatryczne związane ze stwardnieniem guzowatym
 
Więcej
Ukryj
1
Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Fizjologii Człowieka, Pracownia Stosowanych Neuronauk Poznawczych
 
2
Gdański Uniwersytet Medyczny, Drugi Zakład Radiologii
 
3
Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
 
4
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Neurologii Dziecięcej
 
 
Data nadesłania: 23-06-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-12-2021
 
 
Data akceptacji: 31-01-2022
 
 
Data publikacji online: 31-08-2023
 
 
Data publikacji: 31-08-2023
 
 
Autor do korespondencji
Anna B. Marcinkowska   

Applied Cognitive Neuroscience Lab, Department of Human Physiology, Medical University of Gdańsk, Tuwima Str. 15 80-210, Gdańsk, Poland
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(4):823-842
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy było podsumowanie aktualnej wiedzy na temat zaburzeń neuropsychiatrycznych związanych ze stwardnieniem guzowatym (ang. Tuberous Sclerosis Complex, TSC). TSC jest rzadką chorobą genetyczną, zaliczaną do fakomatoz. Ze względu na szerokie spektrum objawów klinicznych wiele przypadków pozostaje niezdiagnozowanych. U zdecydowanej większości osób z mutacją w genach TSC1 lub TSC2 w ciągu życia dochodzi do rozwoju niektórych z objawów neuropsychiatrycznych. W pracy przedstawiono aktualne kryteria diagnostyczne TSC. Opisana została również patologia neuroanatomiczna i patofizjologia leżąca u podłoża objawów psychiatrycznych, neuropsychologicznych, rozwojowych i psychospołecznych występujących w TSC. Przedstawiono specyfikę padaczki w TSC i jej rolę w rozwoju neuropsychiatrycznym i neuropsychologicznym. Szczegółowo omówione zostały wszystkie poziomy (intelektualny, rozwojowy, behawioralny, psychiatryczny, szkolny, neuropsychologiczny i psychospołeczny) zaburzeń neuropsychiatrycznych związanych ze stwardnieniem guzowatym (ang. Tuberous Sclerosis Complex Associated Neuropsychiatric Disorders, TAND). W pracy opisane zostało narzędzie do oceny wszystkich potencjalnie zaburzonych aspektów funkcjonowania osób z TSC - Lista kontrolna TAND. Podkreślono wagę właściwej diagnozy zaburzeń neuropsychiatrycznych i multidyscyplinarnej opieki nad pacjentem.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top