PL EN
Polska adaptacja Samoopisowej skali mądrości (SAWS). Wersja do badania osób starszych
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Psychologii
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii
 
3
Langara College, Psychology Department, Vancouver, Canada
 
 
Data nadesłania: 10-12-2021
 
 
Data akceptacji: 10-04-2022
 
 
Data publikacji online: 31-08-2023
 
 
Data publikacji: 31-08-2023
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Brudek   

Katedra Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii, KUL Jana Pawła II
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(4):853-871
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W artykule przedstawiono wyniki prac nad polską adaptacją Samoopisowej Skali Mądrości (SAWS). Przedstawiono właściwości psychometryczne polskiej wersji narzędzia.

Metoda:
Badanie miało charakter ilościowy i zostało przeprowadzone w schemacie korelacyjnym. Respondenci wypełnili zestaw kwestionariuszy. W badaniu wzięło udział 880 osób w wieku od 60 do 80 lat (M = 68,15, SD = 5,96). Oprócz SAWS zastosowano sześć innych metod psychologicznych. Dobór narzędzi pomiarowych był celowy.

Wyniki:
Ostateczna polska wersja SAWS zawiera z 40 pozycji (w tym 36 diagnostycznych), które składają się na 5 wymiarów mądrości: (1) Doświadczenia życiowe, (2) Regulacja emocjonalna, (3) Reminiscencja i refleksyjność, (4) Otwartość i (5) Humor. Współczynnik rzetelności dla całej skali (36 pozycji) wyniósł a = 0,92 (bardzo wysoki). Rzetelności (α-Cronbach) dla poszczególnych skal waha się od α=0,60 do α=0,84. Trafność skali oceniano za pomocą analizy konfirmacyjnej.

Wnioski:
Wyniki są zgodne z pierwotną wersją skali, wykazano zatem, że polska wersja SAWS spełnia wymagania psychometryczne stawiane testom psychologicznym. Skalę z powodzeniem można stosować badaniach naukowych dotyczących osób starszych

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top