PL EN
Polska adaptacja i walidacja Krótkiej skali problemów (SIP-2L)
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
 
 
Data nadesłania: 03-02-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-08-2022
 
 
Data akceptacji: 01-09-2022
 
 
Data publikacji online: 31-12-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Jan Chodkiewicz   

Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(6):1263-1276
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem prezentowanych badań było przeprowadzenia polskiej adaptacji i walidacji Krótkiej Skali Problemów (Short Inventory of Problems, SIP2l) autorstwa Millera i współpracowników (1995). SIP 2l jest popularną metodą samoopisową, służącą do pomiaru negatywnych konsekwencji picia alkoholu w 5 domenach obejmujących negatywne konsekwencje: fizyczne, interpersonalne, intrapersonalne, społeczne oraz w zakresie kontroli impulsów. Adaptowana wersja metody analizuje szkody związane z używaniem alkoholu powstałe na przestrzeni całego życia.

Metoda:
Badania przeprowadzono z udziałem 256 osób uzależnionych od alkoholu – 71 kobiet i 185 mężczyzn. W badaniu wykorzystano obok SIP-2l polskie wersje Kwestionariuszy AUDIT, MAST oraz KOEP-R stanowiącego adaptację CEAQ – Comprehensive Effects of Alcohol Questionnaire.

Wyniki:
Konfirmacyjna analiza czynnikowa potwierdziła, iż najlepiej dopasowany był zakładany model pięcioczynnikowy. Rzetelność zarówno całej skali (α Cronbacha = 0,868), jak i poszczególnych podskal okazała się satysfakcjonująca, podobnie jak trafność konwergencyjna.

Wnioski:
Wyniki potwierdzają, iż polska wersja SIP-2L posiada dobre własności psychometryczne i może z powodzeniem mierzyć konsekwencje picia wśród osób uzależnionych od alkoholu.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top