PL EN
Skala Męskiej Depresji GSDS-26 – polska adaptacja i walidacja narzędzia oraz związki ze stereotypami płci
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii
 
2
Zakład Farmakologii i Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
3
Ludwig-Maximilians-Universität in München, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Niemcy
 
 
Data nadesłania: 12-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-09-2023
 
 
Data akceptacji: 29-09-2023
 
 
Data publikacji online: 15-01-2024
 
 
Data publikacji: 15-01-2024
 
 
Autor do korespondencji
Jan Chodkiewicz   

Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Badanie miało na celu stworzenie polskiej wersji skali do badania depresji u mężczyzn GSDS 26 AM Möller-Leimkühler i współpracowników oraz ocenę jej trafności i rzetelności. Narzędzie mierzy ogólny poziom depresji oraz następujące czynniki: depresyjność, odczuwanie stresu, agresywność, kontrola emocji, spożywanie alkoholu oraz zachowania ryzykowne. Sprawdzono również związki depresji mierzonej GSDS 25 z dostosowaniem się do stereotypowych ról męskich.

Metoda:
W badaniu wzięło udział 1087 osób - 746 mężczyzn oraz 341 kobiet z grupy nieklinicznej. Obok adaptowanej metody zastosowano Skalę Depresji Becka – BDI, Gotland Male Depression Scale GMDS Rutza, Conformity to Masculine Norms Inventory CMNI 22 Mahalika.

Wyniki:
Wyniki eksploracyjnej i konfirmacyjnej analizy czynnikowej potwierdziły przyjętą strukturę sześcioczynnikową. Współczynniki alfa Cronbacha były zadawalające i porównywalne z wersją oryginalną – wynik ogólny wynosił α =0,92, wynik dla pięciu z sześciu podskal α pomiędzy 0,80 a 0,85, a dla podskali spożywanie alkoholu α= 0,63. Wyniki GSDS 26, podobnie jak w oryginale, wykazywały słabe i umiarkowane związki z dostosowywaniem się do stereotypowych ról męskich

Wnioski:
GSDS ma zadawalające właściwości psychometryczne i nadaje się do wykorzystania w badaniach poziomu depresji charakterystycznej dla mężczyzn.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top