PL EN
Kondycja psychiczna wolontariuszy w trakcie wojny w Ukrainie – badanie ankietowe.
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Psychiatrii Dorosłych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Psychiatrii Dorosłych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Data nadesłania: 04-01-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-07-2023
 
 
Data akceptacji: 20-08-2023
 
 
Data publikacji online: 30-10-2023
 
 
Data publikacji: 30-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Patryk Rodek   

Katedra i Klinika Psychiatrii Dorosłych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy była ocena wpływu wolontariatu na kondycję psychiczną wolontariuszy w trakcie wojny w Ukrainie.

Metoda:
Wykorzystując platformę społecznościową "Facebook" woluntariusze zostali poproszeni o wypełnienie autorskiego kwestionariusza, dotyczącego ich kondycji psychicznej. Link do ankiety pozostawał otwarty od kwietnia do maja 2022 roku. W sumie uzyskano 867 odpowiedzi, z czego do ostatecznej analizy włączono odpowiedzi 703 respondentów. Uczestnicy badania zostali podzieleni na trzy grupy w zależności od tego w jaki sposób wolontariat wpłynął na ich zdrowie psychiczne. Następnie wyodrębniono dwie grupy: woluntariuszy działających na terenie Ukrainy oraz tych przyjmujących uchodźców pod swój dach. W każdej z grup oceniono wpływ wolontariatu na kondycję psychiczną wolontariuszy.

Wyniki:
U 45.10% uczestników badania wolontariat miał pozytywny wpływ na kondycję psychiczną, 35.56% respondentów nie stwierdziło żadnego wpływu, a u 19.35% wolontariuszy doszło do pogorszenia kondycji psychicznej. Somatyczne objawy lęku występowały w 11.10% przypadków, a osiągały znaczne nasilenie w 8.25%. 14.10% uczestników częściej sięgało po substancje psychoaktywne. Wśród wolontariuszy przyjmujących uchodźców do swoich domów 52.23% odczuwało nasilone wewnętrzne napięcie i irytację. 18% wolontariuszy działających na terytorium Ukrainy zgłaszało potrzebę pomocy psychiatrycznej lub psychologicznej.

Wnioski:
Wpływ wolontariatu na jednostkowe zdrowie psychiczne wolontariuszy waha się od pozytywnego do negatywnego. Wyjściowy nastrój ma znaczący wpływ na kondycję psychiczną po zakończeniu wolontariatu. Zjawisko traumy pośredniej jest wciąż niewystarczająco poznane i wymaga dalszych badań.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top