PL EN
Motywy utrzymywania abstynencji a metapoznanie i emocje samoświadomościowe u osób uzależnionych od alkoholu
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 18-05-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-07-2022
 
 
Data akceptacji: 25-07-2022
 
 
Data publikacji online: 31-12-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Sławomir Ślaski   

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(6):1277-1291
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem niniejszego badania było pokazanie związku między czasem, motywami utrzymywania abstynencji a metapoznawczymi przekonaniami na temat alkoholu i samoświadomowościowymi emocjami

Metoda:
W badaniu wzięło udział 91 osób uzależnionych od alkoholu, które obecnie utrzymują abstynencję. Do pomiaru poszczególnych zmiennych wykorzystano trzy instrumenty: RALD wykorzystano do zbadania motywów utrzymywania abstynencji, MPA wykorzystano do pomiaru poziomu indywidualnych przekonań metapoznawczych na temat alkoholu, a SUM 5 wykorzystano do pomiaru poziomu samoświadomowościowych emocji u osób uzależnionych, które utrzymują abstynencję. Przeprowadzono analizy korelacji i zbadano różnice w średnich rangach metapoznania i samoświadomości dla dwóch niezależnych prób

Wyniki:
Wykazano, że wszystkie przekonania metapoznawcze są ujemnie skorelowane z czasem abstynencji. Niektóre przekonania metapoznawcze były negatywnie powiązane z motywami abstynencji. Ponadto stwierdzono pozytywne związki emocji samoświadomowościowych z motywami czasu i abstynencji. Zarówno przekonania metapoznawcze, jak i samoświadomowościowe emocje mają różny średni poziom w zależności od czasu trwania abstynencji

Wnioski:
Badanie ujawniło, że oba konstrukty są związane z utrzymywaniem abstynencji i mogą być twórczo wykorzystywane w dalszych analizach powrotu do zdrowia po uzależnieniu i prewencji nawrotów uzależnienia

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top