PL EN
Wpływ powtarzalnej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej na negatywne objawy schizofrenii i surowiczy neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego
,
 
,
 
Zou Su 1
,
 
,
 
,
 
,
 
,
 
,
 
Chi Li 3
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Psychiatry, Wuhan Wudong Hospital, Wuhan 430084, China
 
2
Department of Psychiatry, Affiliated Wuhan Mental Health Center, Tong ji Medical College of Huazhong University Science & Technology, Wuhan 430022, China
 
3
Department of Science and Education Section, Wuhan Wudong Hospital, Wuhan 430084, China
 
4
Department of Laboratory, Wuhan Wudong Hospital, Wuhan 430084, China
 
5
Department of Pharmacy, Wuhan Wudong Hospital, Wuhan 430084, China
 
 
Data nadesłania: 13-04-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-08-2022
 
 
Data akceptacji: 30-08-2022
 
 
Data publikacji online: 31-12-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Qiuming Ji   

Wuhan Wudong Hospital
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(6):1293-1303
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Niniejsze badanie ma na celu zbadanie efektu terapeutycznego powtarzalnej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (rTMS) na negatywne objawy przewlekłej schizofrenii i neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowo-mózgowego (BDNF).

Metoda:
W sumie 86 pacjentów z przewlekłą schizofrenią hospitalizowanych od marca do października 2019 r. zostało losowo przydzielonych do aktywnej grupy rTMS i pozorowanej rTMS, po 43 pacjentów w każdej grupie. Wszystkim pacjentom podawano doustnie paliperydon w dawce 3–6 mg/dobę, a leczenie rTMS zastosowano w grupie aktywnej rTMS. Wynik w Skali Zespołów Pozytywnych i Negatywnych (PANSS) oraz stężenie BDNF w surowicy obliczono w obu grupach na początku badania oraz po dwóch i czterech tygodniach leczenia.

Wyniki:
Nie było statystycznie istotnych różnic w wynikach PANSS i stężeniach BDNF w surowicy między dwiema grupami przed leczeniem (P > 0,05). Jednak po czterech tygodniach leczenia zmiana wyniku w skali objawów negatywnych w grupie z aktywnym rTMS była większa niż w grupie pozorowanej rTMS (p < 0,05), a poziomy BDNF w surowicy w grupie z aktywnym rTMS były wyższe niż w grupie pozorowanej rTMS (P < 0,05).

Wnioski:
Cztery tygodnie ciągłego leczenia rTMS mogą skutecznie złagodzić objawy negatywne schizofrenii, a stężenie BDNF w surowicy wzrasta wraz ze wzrostem czasu leczenia rTMS.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top