PL EN
Krótka Skala Poziomu Funkcjonowania Osobowości – wersja 2.0 (LPFS-BF 2.0): Trafność i rzetelność polskiej adaptacji
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Psychologii
 
2
University of Zurich, University Research Priority Program Social Networks
 
3
Viersprong Institute for Studies on Personality Disorders (VISPD), Halsteren, the Netherlands
 
 
Data nadesłania: 23-08-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-11-2021
 
 
Data akceptacji: 17-01-2022
 
 
Data publikacji online: 30-04-2023
 
 
Data publikacji: 30-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Patryk Łakuta   

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(2):247-260
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W badaniu dokonano oceny właściwości psychometrycznych polskiej adaptacji krótkiego formularza do oceny poziomu funkcjonowania osobowości (Level of Personality Functioning Scale – Brief Form 2.0; LPFS–BF 2.0), pozwalającego na pomiar nasilenia nieprawidłowości funkcjonowania w sferach intrapsychicznej (self) i interpersonalnej, zgodnie z wytycznymi dla diagnozy zaburzeń osobowości w Sekcji III DSM-5.

Metoda:
Badanie przeprowadzono w grupie nieklinicznej (N = 242 dorosłych; 52,9% kobiet; Mwiek = 30,63 lat; SDwiek = 11,81 lat). Do oszacowania trafności wykorzystano Inwentarz Osobowości PID-5 (Personality Inventory for DSM-5), Inwentarz Osobowości PiCD (Personality Inventory for ICD-11), Inwentarz AC (Agency-Communion-Inventory), oraz kwestionariusz MHC-SF (Mental Health Continuum–Short Form).

Wyniki:
Potwierdzono zasadność dwuczynnikowej struktury narzędzia pozwalającej na rzetelny pomiar dwóch zmiennych latentnych, odnoszących się do funkcjonowania w sferze intrapsychicznej i interpersonalnej. Analizy wykazały teoretycznie oczekiwane zależności LPFS-BF 2.0 z ogólnym wskaźnikiem nasilenia patologii osobowości, dysfunkcjonalnymi cechami osobowości, dobrostanem psychicznym oraz wymiarami sprawczości i wspólnotowości. Ponadto, przeprowadzone analizy dostarczyły danych świadczących o trafności przyrostowej narzędzia w stosunku do pięciu patologicznych cech z PID-5 w przewidywaniu dobrostanu.

Wnioski:
Polska adaptacja LPFS–BF 2.0 jest dobrym psychometrycznie i spójnym z podstawami teoretycznymi narzędziem, pozwalającym na charakterystykę nieprawidłowości w sferach intrapsychicznej i interpersonalnej, zgodnie z konceptualizacją zawartą w Sekcji III DSM-5. W przyszłości powinna zostać przeprowadzona replikacja badań w próbach klinicznych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top