PL EN
Tajemnica lekarska w polskim systemie prawa: realne czy iluzoryczne narzędzie ochrony prywatności pacjenta?
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra Psychiatrii WNMZ, Zakład Psychoprofilaktyki
 
2
Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach
 
3
Wydział Medyczny Akademii Śląskiej w Katowicach, Katedra Psychiatrii i Seksuologii
 
4
Uniwersytet Śląski w Katowicach. Instytut Nauk Prawnych
 
 
Data nadesłania: 28-02-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-05-2023
 
 
Data akceptacji: 15-05-2023
 
 
Data publikacji online: 14-08-2023
 
 
Data publikacji: 14-08-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Burdzik   

Centrum Psychiatrii im. dr K. Czumy w Katowicach
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Informacje o stanie zdrowia przekazywane przez pacjentów w gabinecie lekarskim należą do sfery ich życia prywatnego. Tajemnica lekarska ma zapobiegać nieuzasadnionej ingerencji w treść tych informacji, zarówno przez organy państwa jak i podmioty prywatne. Tajemnica lekarska jest zarazem narzędziem ochrony konstytucyjnego prawa do prywatności jednostki jak i gwarancją skutecznego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Z tych względów dostęp do informacji objętych tajemnicą lekarską powinien mieć charakter wyjątkowy, zwłaszcza, że dane te mają wysoce sensytywny charakter. Dotyczy to zwłaszcza tajemnicy psychiatrycznej. Wbrew tym, wydawałoby się oczywistym założeniom, polski prawodawca wprowadza do systemu prawa coraz więcej rozwiązań prawnych, które poważnie ingerują w sferę informacji o stanie zdrowia jednostki. Taki stan czyni z tajemnicy lekarskiej (psychiatrycznej) instytucję o charakterze iluzorycznym i godzi w konstytucyjne prawo do prywatności pacjenta. Wpływa też negatywnie na skuteczność procesu diagnostyczno-terapeutycznego, który wymaga pełnego zaufania w relacji lekarz-pacjent, a co za tym idzie zagwarantowania poufności. W artykule omówiono ratio legis tajemnicy lekarskiej oraz wzajemną relację tajemnicy psychiatrycznej i tajemnicy lekarskiej, a także przesłanki pozwalające na uchylenie tych sekretów. Następnie omówiono też relację jaka zachodzi pomiędzy tajemnicą lekarską a innymi obowiązkami prawnymi spoczywającymi na lekarzach. Na kanwie tych rozważań poddano analizie rozwiązania prawne, które są wyrazem tendencji do osłabiania ochrony prawnej tajemnicy lekarskiej, a tym samym stanowią realne zagrożenie dla informacji nią objętych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top