PL EN
REVIEW
Ayahuaska – potencjalne właściwości terapeutyczne w psychiatrii. Przegląd badań
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, Oddział Psychiatrii i Psychoterapii
 
2
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii
 
 
Data nadesłania: 16-10-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-01-2019
 
 
Data akceptacji: 25-01-2019
 
 
Data publikacji online: 30-04-2020
 
 
Data publikacji: 30-04-2020
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Barabasz-Gembczyk   

Odział Psychiatrii i Psychoterapii Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(2):381-389
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Ayahuaska, zwana również „lianą duszy”, „pnączem duszy” to rytualny psychodelik podawany tradycyjnie w formie wywaru roślinnego, od stuleci stosowany przez rdzenną ludność Ameryki Południowej, a w ostatnich 25 latach również w krajach Europy, Azji, Afryki, Australii, w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jej aktywność biologiczna wynika z zawartości N,N- dimetrylotryptaminy (DMT), działającej głównie jako nieselektywny agonista receptorów serotoninowych oraz alkaloidów betakarbolinowych, będących silnymi i krótkodziałającymi inhibitorami monoaminooksydazy typu A (MAOI-A). Od wielu lat pojawiają się doniesienia zarówno o działaniu przeciwlękowym i przeciwdepresyjnym ayahuaski, jak również wskazujące na możliwość jej wykorzystania w leczeniu uzależnień. Obiecujące wydają się być zwłaszcza wyniki badań jej skuteczności w depresji lekoopornej, porównywalnej zdaniem niektórych autorów z efektem terapeutycznego działania ketaminy. W artykule staramy się przybliżyć złożony profil działania i wynikające z niego potencjalne korzyści, ale również ryzyko interakcji i działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem ayahuaski, co jest istotne biorąc pod uwagę dużą zmienność gatunków roślin stosowanych do wytworzenia wywaru.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top