PL EN
ARTICLE
Syndrom gotowości anorektycznej – o potrzebie wczesnego rozpoznania restrykcji żywieniowych. Wyniki badań pilotażowych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Psychologii
 
 
Data nadesłania: 12-01-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-04-2020
 
 
Data akceptacji: 10-04-2020
 
 
Data publikacji online: 31-10-2021
 
 
Data publikacji: 31-10-2021
 
 
Autor do korespondencji
Beata Katarzyna Ziółkowska   

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(5):1079-1091
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania pilotażowego było określenie nasilenia Syndromu gotowości anorektycznej w populacji dzieci od 8 do 17 roku życia, zmodyfikowanym narzędziem pod nazwą SGA-12.

Metoda:
Zastosowano następujące narzędzia: inwentarz Syndromu gotowości anorektycznej SGA-12, służący rozpoznawaniu skłonności anorektycznych u młodzieży w wieku od 8 do17 lat, inwentarz Eating Disorders in Youth – Questionnaire, EDY-Q autorstwa A. Hilbert i Z. van Dyck przeznaczony do pomiaru zaburzeń odżywiania u dzieci oraz metryczkę, w której respondenci podawali następujące informacje: data urodzenia, płeć, choroby przewlekłe, wzrost i masa ciała.

Wyniki:
W badanej próbie odnotowano większe nasilenie SGA u chłopców niż u dziewcząt. Wyższe wartości gotowości anorektycznej zaobserwowano u osób aktywnych sportowo i o niższym wskaźniku masy ciała. Inwentarz SGA-12 nie koreluje z EDY-Q-PL, ale I czynnik – „tendencje i sentencje anorektyczne” wykazuje istotne związki z sumą wyników w EDY-Q-PL.

Wnioski:
Wydaje się, że inwentarz SGA-12 może w większym stopniu niż dotychczasowe narzędzie przyczynić się do identyfikowania dzieci i młodzieży (w tym chłopców) ujawniających SGA, a przy tym pozwala ustalić nasilenie zachowań anorektycznych w ramach dwóch czynników, wskazując jednocześnie obszary interwencji psychoprofilaktycznej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top