PL EN
ARTICLE
Znaczenie aktywności fizycznej w prewencji zaburzeń depresyjnych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Lublin
 
2
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Pracownia Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej, Lublin
 
3
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin
 
 
Data nadesłania: 27-06-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-02-2020
 
 
Data akceptacji: 08-02-2020
 
 
Data publikacji online: 31-10-2021
 
 
Data publikacji: 31-10-2021
 
 
Autor do korespondencji
Anna Mazur   

Laboratory of Psychoprophylaxis and Psychological Support, University of Economics and Innovation
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(5):1025-1046
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Z uwagi na złożoną etiologię zaburzeń depresyjnych, uwzględniającą w ich powstawaniu i przebiegu interakcję czynników biologicznych i psychospołecznych, istotne jest kompleksowe oraz zintegrowane podejście do tego problemu zdrowotnego, uwzględniające poza tradycyjnymi metodami leczenia również dodatkowe formy oddziaływań, które mogą być pomocne w terapii. Jedną z nich jest zwiększenie aktywności fizycznej. Celem pracy jest przedstawienie znaczenia aktywności fizycznej w zapobieganiu i leczeniu zaburzeń depresyjnych w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w latach 2014 - 2019. Przeprowadzony przegląd badań wskazuje, iż dostosowana do potrzeb i stanu zdrowia aktywność fizyczna może pełnić rolę w zapobieganiu i uzupełniającą w terapii zaburzeń depresyjnych, w tym również tych, które występują w przebiegu schorzeń somatycznych. Rekomendując trening fizyczny w tej grupie osób, należy jednak mieć na uwadze, iż pochopne motywowanie pacjentów z ciężką postacią zaburzenia do tego typu aktywności, może uaktywniać ich poczucie winy z powodu trudności w sprostaniu wyzwaniu, prowokujące myśli i zachowania samobójcze.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top