PL EN
ARTICLE
Zmęczenie przewlekłe pielęgniarek w obliczu wyzwań współczesnej opieki psychiatrycznej. Czy temperament i środowisko pracy mają znaczenie?
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Psychologii, Zakład Psychologii Organizacji i Zarządzania
 
 
Data nadesłania: 21-12-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-02-2020
 
 
Data akceptacji: 26-02-2020
 
 
Data publikacji online: 31-10-2021
 
 
Data publikacji: 31-10-2021
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Sygit-Kowalkowska   

Wydział Psychologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(5):1047-1064
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem niniejszej pracy była próba określenia stopnia zmęczenia przewlekłego w grupie pielęgniarek psychiatrycznych. Celem badań jest określenie zależności między warunkami środowiska pracy oraz temperamentem a zespołem przewlekłego zmęczenia w grupie pielęgniarek psychiatrycznych.

Metoda:
Przebadano 85 pielęgniarek z ośrodków lecznictwa psychiatrycznego w województwie kujawsko-pomorskim. W pracy wykorzystano: Formalną Charakterystykę Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej FCZ-KT(R), Kwestionariusz Oceny Samopoczucia CIS20R, kwestionariusz osobowy dotyczący charakterystyk środowiska pracy.

Wyniki:
W najliczniejszej grupie badanych stwierdzono występowanie zmęczenia przewlekłego na poziomie średnim (48,23% osób badanych), następnie na poziomie wysokim (47,05%). Wytrzymałość jako cecha temperamentu ma znaczenie dla analizowania różnic w stanie zmęczenia przewlekłego w grupie pielęgniarek psychiatrycznych. Relacje pielęgniarskie, sprzeczność poleceń oraz przepływ informacji stanowią znaczące predyktory ogólnego poziomu zmęczenia przewlekłego, kształtowania się poziomu zaburzeń koncentracji oraz pogorszenia aktywności.

Wnioski:
Wyniki wskazują na duże rozpowszechnienie zjawiska zmęczenia przewlekłego. Jego natężenie tworzy szczególny obraz kondycji psychofizycznej personelu w obliczu wyzwań współczesnej opieki psychiatrycznej. Znaczącą rolę w kształtowaniu się zmęczenia przewlekłego pielęgniarek psychiatrycznych mają czynniki związane ze środowiskiem pracy a odnoszące się do kwestii współpracy i komunikacji między pracownikami. Istnieje potrzeba dalszej eksploracji problematyki z uwagi na dostrzegalne problemy w strukturach organizacji opieki psychiatrycznej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top