PL EN
Przekonania metapoznawcze polskiej młodzieży w trakcie pandemii COVID – 19. Właściwości psychometryczne narzędzia MCQ-A
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji
 
2
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia
 
 
Data nadesłania: 22-04-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-03-2023
 
 
Data akceptacji: 13-06-2023
 
 
Data publikacji online: 25-01-2024
 
 
Data publikacji: 25-01-2024
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Kulik   

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Struktura wewnętrzna adaptowanego narzędzia została zbadana za pomocą konfirmacyjnych analiz czynnikowych. Przetestowano trzy rodzaje modeli czynnikowych. Najlepsze dopasowanie uzyskał model zakładający pięcioczynnikową strukturę skali bez czynnika wyższego rzędu. Polskie narzędzie powinno liczyć 28 itemów, a uzyskane właściwości psychometryczne są porównywalne z wynikami prezentowanymi przez autorów angielskiej wersji MCQ-A 30. Celem niniejszego badania jest dostarczenie informacji o właściwościach psychometrycznych narzędzia MCQ-A dla polskiej młodzieży, potwierdzenie struktury czynnikowej narzędzia względem oryginalnej skali oraz przedstawienie nasilenia dysfunkcyjnych przekonań metapoznawczych młodzieży badanej podczas pandemii.

Metoda:
W badaniu wzięło udział 375 osób w wieku 12–18 lat (M = 15,38; SD = 1,63). Badani uzupełniali metryczkę, Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży – CDI2, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku – STAI oraz adaptowany do warunków polskich Kwestionariusz Przekonań Metapoznawczych – MCQ-A.

Wyniki:
Trafność strukturalna została zbadana za pomocą konfirmacyjnych analiz czynnikowych. Przetestowano trzy rodzaje modeli czynnikowych. Najlepsze dopasowanie uzyskał model zakładający pięcioczynnikową strukturę skali bez czynnika wyższego rzędu. Polskie narzędzie powinno liczyć 28 itemów a uzyskane właściwości psychometryczne są porównywalne z wynikami prezentowanymi przez autorów angielskiej wersji MCQ-A 30.

Wnioski:
Niniejsze badania wykazały, że polska adaptacja MCQ-A jest wiarygodnym narzędziem do badania przekonań metapoznawczych u młodzieży.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top