PL EN
Osobowość borderline – od psychoanalizy do epigenetyki. Biologiczne podłoże więzi
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii
 
2
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 
Data nadesłania: 16-02-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-05-2023
 
 
Data akceptacji: 24-05-2023
 
 
Data publikacji online: 25-07-2023
 
 
Data publikacji: 25-07-2023
 
 
Autor do korespondencji
Monika Talarowska   

Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W rozumieniu teorii relacji z obiektem, zaburzenie osobowości borderline (borderline personality disorder, BPD) charakteryzuje się strukturalną nieprawidłowością tożsamości, sprzecznymi reprezentacjami siebie i innych oraz dezorganizacją przywiązania – konstruktu zakorzenionego we wczesnych doświadczeniach jednostki, kluczowego dla nawiązywanych w późniejszym życiu relacji. Szczególną rolę w powstawaniu stylu przywiązania przypisuje się relacji z opiekunem, trudnym doświadczeniom bądź traumom z wczesnych etapów rozwojowych. Doświadczenia te stanowią nie tylko psychologiczne podłoże rozwoju pozabezpiecznego stylu przywiązania, ale również pozostawiają w organizmie biologiczny ślad w postaci modyfikacji epigenetycznych. Choć badania dotyczące modyfikacji epigenetycznych w BPD nie są liczne, rosnąca ilość dowodów ukazuje znaczenie w etiologii BPD oksytocyny - „ socjalnego peptydu ” leżącego u podstaw przywiązania. Uważamy, że badania modyfikacji epigenetycznych wpływających na działanie oksytocyny w grupie klinicznej BPD pozwolą na lepsze zrozumienie podłoża i procesu rozwoju zaburzenia, a także wskażą kierunek terapeutyczny pozwalający na skuteczną pracę w najważniejszych obszarach BPD.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top