PL EN
ARTICLE
Związek między zachowaniami żywieniowymi, obrazem ciała a dysregulacją emocjonalną: podobieństwa między osobami z nadmierną i prawidłową masą ciała
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii
 
2
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Instytut Psychologii
 
 
Data nadesłania: 22-10-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-02-2020
 
 
Data akceptacji: 08-03-2020
 
 
Data publikacji online: 31-10-2021
 
 
Data publikacji: 31-10-2021
 
 
Autor do korespondencji
Anna Brytek-Matera   

Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(5):1065-1078
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Założono, że poziom wysokiego niezadowolenia z ciała można przewidzieć na podstawie poziomu stylu jedzenia, świadomego jedzenia i rozregulowania emocjonalnego u osób z nadmierną i prawidłową masą ciała. Ponadto założono, że przy braku bezpośredniego związku między niezadowoleniem z ciała a innymi wyżej wymienionymi zmiennymi, świadome jedzenie będzie ważnym moderatorem tych relacji wśród pacjentów z nadmierną masą ciała, a także u osób z prawidłową masą ciała.

Metoda:
Dwieście dziewięćdziesiąt osiem uczestników wypełniło ankietę online. W badaniu wykorzystano cztery kwestionariusze: Body Attitude Test, Three Factor Eating Questionnaire, Difficulties in Emotion Regulation Scale oraz Mindful Eating Scale.

Wyniki:
W obu grupach (nadmierna masa ciała versus prawidłowa masa ciała) przewidywano wysoki poziom niezadowolenia z ciała w oparciu o wysoki poziom niekontrolowanego jedzenia i niski poziom świadomego jedzenia. Jednak wśród pacjentów z nadwagą i otyłością związek między zmiennymi był silniejszy i istniał dodatkowy znaczący predyktor w modelu regresji (jedzenie emocjonalne). Model ten wyjaśniał w większym stopniu wariancje niezadowolenia z ciała (nadmierna masa ciała: 59% w porównaniu do prawidłowej masy ciała: 49%). Ponadto, uważne jedzenie miało ogromne znaczenie u pacjentów z nadmierną masą ciała. Dowodem na to był znaczący efekt moderujący świadomego jedzenia w związku między niezadowoleniem z ciała a restrykcyjnym jedzeniem, a także rozregulowaniem emocjonalnym, ale tylko w przypadku osób z nadwagą i otyłością.

Wnioski:
W celu zwiększenia skuteczności leczenia zaburzeń obrazu ciała, nieprawidłowych nawyków żywieniowych i rozregulowania emocjonalnego u pacjentów z nadwagą i otyłością w procesie terapeutycznym należy zwrócić większą uwagę na umiejętność świadomego jedzenia.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top