PL EN
Aktywność fizyczna jako metoda terapeutyczna postępowania niefarmakologicznego w leczeniu schizofrenii: systematyczny przegląd literatury
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Szkoła Doktorska
 
 
Data nadesłania: 08-04-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-06-2021
 
 
Data akceptacji: 07-07-2021
 
 
Data publikacji online: 31-08-2022
 
 
Data publikacji: 31-08-2022
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Cempa   

Szkoła Doktorska, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(4):837-859
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem niniejszego systematycznego przeglądu była klasyfikacja, porównanie i scharakteryzowanie wybranych rodzajów aktywności fizycznych mających pozytywny wpływ na przebieg procesu leczenia schizofrenii (w tym jej skutków odległych).

Materiał i metody:
Przegląd literatury na potrzeby niniejszej pracy został przeprowadzony w bazach naukowych: PubMed/MEDLINE, Web of Science oraz EBSCO. Analiza i dalszy opis został opracowany na podstawie protokołu PRISMA.

Wyniki:
Podczas analizy baz danych wyszukano 330 pozycji potencjalnych źródeł wiedzy do przygotowania przeglądu literatury w temacie aktywności fizycznej wykorzystywanej w leczeniu schizofrenii. Po procesie weryfikacji i kwalifikacji do badania zostało włączonych 17 pozycji.

Wnioski:
Włączenie aktywności fizycznej do procesu leczenia chorych na schizofrenię wykazywało pozytywny wpływ na odczuwane objawy i dolegliwości związane z przebiegiem choroby oraz wspomagało powrót chorych do społeczeństwa.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top