PL EN
Czy psychoterapia wspomagana metylenodioksymetaamfetaminą (MDMA) okaże się przełomowa w terapii opornego na leczenie zespołu stresu pourazowego? Krytyczny przegląd narracyjny
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Oddziale Klinicznym Psychiatrii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Data nadesłania: 16-10-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-03-2021
 
 
Data akceptacji: 03-03-2021
 
 
Data publikacji online: 31-08-2022
 
 
Data publikacji: 31-08-2022
 
 
Autor do korespondencji
Gniewko Więckiewicz   

Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(4):823-836
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zespół stresu pourazowego (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD) jest powszechnie występującym zaburzeniem psychicznym powstającym na skutek traumatycznych doświadczeń. Pomimo wielu dostępnych możliwości pomocy, obejmujących zarówno farmakoterapię, jak i psychoterapię, działania te niejednokrotnie nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. W ciągu ostatnich lat przemysł farmaceutyczny nie był w stanie zaoferować nowych opartych na wielu mechanizmach działania rozwiązań, stąd uwaga części badaczy skierowała się w stronę zsyntezowanych przed laty, a następnie zdelegalizowanych środków psychoaktywnych. Aktualnie przeprowadzane są próby kliniczne z zastosowaniem metylenodioksymetaamfetaminy (MDMA) jako związku wspomagającego psychoterapię prowadzoną w nurcie poznawczo-behawioralnym, której przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) ze względu na dotychczas uzyskane wyniki, zostało przypisane znaczenie terapii przełomowej (Breakthrough Therapy). Prezentowane przez autorów informacje, przedstawiając mechanizmy działania, uzasadniają jego terapeutyczne zastosowanie i opisują przebieg leczenia, a także konfrontują się z potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z przyjmowania tej substancji. Jeżeli aktualnie trwające badania 3. fazy zakończą się oczekiwanymi rezultatami, spełniając odpowiednie kryteria efektywności, leczenie to będzie mogło być zatwierdzone przez FDA najwcześniej w 2022 roku.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top