PL EN
Kwestionariusz postrzegania procesu psychoterapii przez psychoterapeutę (KPPP) – wstępna prezentacja narzędzia
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 31-01-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-03-2023
 
 
Data akceptacji: 23-03-2023
 
 
Data publikacji online: 11-06-2023
 
 
Data publikacji: 11-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marta Szwajca   

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowie
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Reakcje emocjonalne terapeuty w procesie leczenia stanowią rdzeń pracy terapeutycznej, ale w obszarze badawczym są słabo reprezentowane. Artykuł przedstawia wyniki prac nad stworzeniem nowego narzędzia Kwestionariusza Postrzegania Procesu Psychoterapii Przez Psychoterapeutę (KPPP).

Metoda:
W serwisie internetowym umieszczono Kwestionariusz obejmujący 267 stwierdzeń oceniających reakcje poznawcze, afektywne i behawioralne psychoterapeutów w interakcji z konkretnym pacjentem. Link wysłano do członków poszczególnych Towarzystw Psychoterapeutycznych z prośbą o wypełnienie kwestionariusza. W badaniu wzięło udział 159 terapeutów, pracujących głównie psychodynamicznie (91,95%). Zastosowano analizę podstawowych statystyk opisowych pozycji testowych i eksploracyjną analizę czynnikową metodą głównych składowych z rotacją varimax.

Wyniki:
W wyniku przeprowadzonych prac stworzono narzędzie składające się z 75 itemów, pogrupowanych w 6 skalach: Pozytywna współpraca z pacjentem, Terapeuta obciążony zaangażowaniem, Terapeuta w centrum negatywnego zainteresowania, Terapeuta bez przestrzeni na interwencję, Terapeuta przytłoczony/przeciążony, Terapeuta bezradny/niezaangażowany. Wykazano wysoką rzetelność alfa-Cronbacha wszystkich wyróżnionych czynników na poziomie od 0,79 do 0,94. Analiza danych umożliwiła stworzenie wstępnych norm stenowych dla terapeutów pracujących w nurcie psychodynamicznym.

Wnioski:
Skonstruowano narzędzie oceniające reakcje terapeuty w relacji z klientem. KPPP zawiera ogólnie zrozumiałą terminologią, niezależną od dominującej modalności terapeuty. Kwestionariusz może mieć wiele zastosowań praktycznych – zarówno naukowych jak i klinicznych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top