PL EN
Przegląd wybranych psychoterapii PTSD, ich skuteczności i zaleceń terapeutycznych w terapii osób dorosłych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii PAN
 
2
Lazurowa Terapia Poznawczo-Behawioralna - prywatna praktyka
 
3
Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
 
 
Data nadesłania: 10-06-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-10-2022
 
 
Data akceptacji: 03-12-2022
 
 
Data publikacji online: 30-04-2024
 
 
Data publikacji: 30-04-2024
 
 
Autor do korespondencji
Joachim Kowalski   

Instytut Psychologii PAN
 
 
Psychiatr Pol 2024;58(2):315-328
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Około 2.5% mieszkańców Polski będzie miało w ciągu życia pourazowe zaburzenia stresowe (PTSD). Ostatnie wydarzenia na świecie, pandemia i wojna w Ukrainie, stanowią czynniki, które zwiększą liczbę osób zmagających się z tym zaburzeniem. Dlatego celem niniejszej pracy jest podsumowanie i przybliżenie dostępnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności stosowanych w Polsce psychoterapii PTSD.

Materiał i metody:
Przegląd metaanaliz randomizowanych badań z grupą kontrolną oraz przegląd najaktualniejszych zaleceń terapeutycznych (treatment guidelines) dotyczących terapii PTSD.

Wyniki:
Najlepsze dostępne dowody wskazują na wysoką skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) opartej na ekspozycji przedłużonej i terapii Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Pewną skuteczność w zakresie PTSD ma również terapia humanistyczna, ale mniejszą od terapii opartych o ekspozycję na bodźce i wspomnienia związane z traumą. Brakuje dowodów potwierdzających skuteczność terapii psychodynamicznej i terapii opartych o teorię poliwagalną. Organizacje przygotowujące zalecenie terapeutyczne rekomendują przede wszystkim stosowanie CBT i EMDR.

Wnioski:
Skuteczna psychoterapia PTSD powinna obejmować protokół postępowania zawierający komponentę ekspozycji na traumatyczne bodźce i wspomnienia. Zaleca się stosowanie tego rodzaju metod w psychoterapii PTSD.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top