PL EN
Kierunki badań i rozwoju poznawczej teorii depresji
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Psychologii Stosowanej
 
2
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej
 
3
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 
 
Data nadesłania: 13-11-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-02-2023
 
 
Data akceptacji: 26-02-2023
 
 
Data publikacji online: 15-05-2023
 
 
Data publikacji: 15-05-2023
 
 
Autor do korespondencji
Krystyna Golonka   

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Psychologii Stosowanej
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Poznawczy model depresji Aarona T. Becka stał się podstawą analizy czynników poznawczych jako istotnych korelatów i predyktorów depresji. Psychologiczne mechanizmy depresji odnoszące się do depresyjnej triady poznawczej, specyfiki schematów poznawczych oraz błędów w przetwarzaniu poznawczym określiły kierunki kolejnych badań nad depresją. Przedstawiona analiza wybranych badań potwierdza i poszerza założenia Becka o roli czynników poznawczych w rozwoju i podtrzymywaniu objawów depresyjnych. Analiza badań psychologicznych, neuroobrazowych i biochemicznych określa szerszą perspektywę rozumienia zarówno etiologii, jak i mechanizmów podtrzymujących objawy depresji. Rozwój badań neuroobrazowych poszerzył wiedzę o mechanizmach mózgowych depresji – przedstawione badania łączą teoretyczne konstrukty poznawczej koncepcji depresji z charakterystyką aktywności struktur mózgowych i ich funkcjonalnych połączeń. Dla praktyki klinicznej szczególnie istotne wydają się następujące wnioski: 1) upośledzenie funkcji hamowania poznawczego w depresji ogranicza kontrolę negatywnych myśli automatycznych – istotne znaczenie ma wzmacnianie pamięci operacyjnej; 2) odmienne mózgowe mechanizmy przetwarzania nagród i kar u osób cierpiących na depresję i u osób zdrowych wyjaśniają kształtowanie samooceny – wiedza ta może być ważnym elementem psychoedukacji w pracy terapeutycznej; 3) badania neuroobrazowe wskazują na neuronalne korelaty zniekształceń poznawczych obserwowanych w depresji – dla dalszych badań nad depresją szczególnie istotne byłoby monitorowanie zmian aktywności mózgowej w przebiegu jej leczenia.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top