PL EN
Profil objawów nerwicowych u pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych z historią urazów głowy
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychoterapii
 
 
Data nadesłania: 20-01-2021
 
 
Data akceptacji: 22-02-2021
 
 
Data publikacji online: 31-08-2022
 
 
Data publikacji: 31-08-2022
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Konop   

Katedra Psychoterapii Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(4):805-821
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena powiązania występowania uszkodzeń mózgu z objawami zaburzeń nerwicowych, zgłaszanych przez pacjentów psychoterapeutycznego dziennego oddziału leczenia nerwic i zaburzeń osobowości przed podjęciem leczenia.

Metoda:
Analiza współwystępowania objawów nerwicowych z przebytym uszkodzeniem głowy lub tkanki mózgowej. Uraz ten zgłaszany był w wywiadzie ustrukturowanym (Ankieta Życiorysowa), wypełnianym przed leczeniem w dziennym oddziale leczenia nerwic. Przeprowadzone analizy regresji wykazały istotne statystycznie powiązania między uszkodzeniami mózgu (spowodowanymi urazami, udarem itp.), a objawami z kwestionariusza objawowego KO„0”.

Wyniki:
W grupie 2582 kobiet i 1347 mężczyzn, część badanych zgłosiła (w samodzielnie wypełnianej Ankiecie Życiorysowej) przebyty uraz głowy lub mózgu. Badani mężczyźni przebyty uraz zgłaszali znacznie częściej niż kobiety (20,2% vs 12,2%, p<0,0005). Pacjenci, którzy mieli historię urazu głowy uzyskali istotnie wyższą wartość globalnego nasilenia dolegliwości nerwicowych (OWK) w kwestionariuszu objawowym KO „0”, niż pacjenci bez urazów głowy. Dotyczyło to zarówno grupy mężczyzn, jak i kobiet. Analizy regresji wykazały istotny związek między urazami głowy, a grupą objawów lękowych i somatoformicznych. W obu grupach (mężczyzn i kobiet) częściej występowały objawy „paraneurologiczne”, dysocjacyjne, derealizacyjne, lękowe. Mężczyźni częściej zgłaszali trudności w zakresie kontroli ekspresji emocji, skurcze i napięcie mięśni, objawy obsesyjno-kompulsywne, dolegliwości skórne i alergiczne, objawy zaburzeń depresyjnych. Kobiety częściej zgłaszały wymioty w sytuacjach zdenerwowania.

Wnioski:
Pacjenci z historią urazów głowy mają wyższe globalne nasilenie zaburzeń nerwicowych, niż osoby bez takiej historii. Mężczyźni częściej, niż kobiety doznają urazów głowy, a ryzyko wystąpienia u nich symptomów zaburzeń nerwicowych jest wyższe. Wydaje się, iż pacjenci z urazami głowy są szczególną grupą jeśli chodzi o zgłaszanie niektórych objawów psychopatologicznych, zwłaszcza w grupie mężczyzn.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top