PL EN
Ujawnianie problemów ze zdrowiem psychicznym: zakres, predyktory i konsekwencje dla osób z rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna
 
2
Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna
 
3
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pedagogiki
 
 
Data nadesłania: 25-09-2021
 
 
Data akceptacji: 11-12-2021
 
 
Data publikacji online: 31-08-2022
 
 
Data publikacji: 31-08-2022
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Świtaj   

IPIN
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(4):787-804
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Analiza zakresu, społeczno-demograficznych i klinicznych predyktorów oraz konsekwencji ujawniania problemów ze zdrowiem psychicznym przez osoby z zaburzeniami psychotycznymi.

Metoda:
147 osób z rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych (kategorie F20-F29 wg ICD-10) zostało zbadanych za pomocą kwestionariuszy do oceny zakresu i konsekwencji ujawniania informacji o problemach psychicznych, funkcjonowania społecznego, objawów depresyjnych i globalnego nasilenia objawów psychopatologicznych.

Wyniki:
Większość respondentów otwarcie mówiła o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym rodzicom, małżonkom lub partnerom życiowym oraz lekarzom i innym pracownikom niepsychiatrycznej opieki zdrowotnej, natomiast zdecydowana mniejszość (mniej niż jedna piąta) – przypadkowo poznanym osobom, sąsiadom, nauczycielom i wykładowcom, współpracownikom, policjantom i strażnikom miejskim, przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości oraz urzędnikom. Analiza regresji wielokrotnej wykazała, że im ankietowani byli starsi, tym mniej chętnie ujawniali swoje problemy psychiczne innym osobom (β = –0,34; p < 0,05). Z kolei im dłużej chorowali, tym bardziej byli skłonni do ujawniania swoich problemów psychicznych (β = 0,29; p < 0,05). Ujawnienie informacji o problemach ze zdrowiem psychicznym miało zróżnicowany wpływ na relacje społeczne badanych – znaczna część nie dostrzegała różnicy w sposobie traktowania przez innych, inni zgłaszali pogorszenie lub poprawę w tym zakresie.

Wnioski:
Wyniki badania dostarczają klinicystom praktycznych wskazówek odnośnie wspomagania i wspierania pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi w procesie świadomego podejmowania decyzji o „wychodzeniu z ukrycia”.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top