PL EN
Wymiar sprawiedliwości wobec osób z rozpoznaniem choroby psychicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego
 
 
Data nadesłania: 01-09-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-12-2021
 
 
Data akceptacji: 15-01-2022
 
 
Data publikacji online: 30-06-2023
 
 
Data publikacji: 30-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Anna Więcek-Durańska   

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(3):591-605
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przestępczość osób chorujących psychicznie jest zagadnieniem bardzo trudnym. Z jednej bowiem strony mamy do czynienia z naruszeniem jakiegoś dobra, działaniem szkodliwym, powodującym cierpienie oraz stratę (fizyczną, ekonomiczną, moralną) po stronie osób pokrzywdzonych (społeczeństwa). Z drugiej strony, osoby chorujące psychicznie traktowane są przez wymiar sprawiedliwości w nieco inny sposób, co oznacza, że nie ponoszą odpowiedzialności w takim samym zakresie i na takich samych zasadach jak osoby zdrowe. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, na problem rosnącej liczby przestępstw popełnianych przez osoby chore psychicznie. Według danych międzynarodowych szacunki dotyczące występowania chorób psychicznych wśród populacji więziennej stanowią coraz bardziej nieproporcjonalną liczbę osób w więzieniach na całym świecie. Według danych szacunkowych nawet co czwarty skazany może mieć rozpoznanie choroby psychicznej. Warto zwrócić uwagę na wskaźniki recydywy osób chorych psychicznie, gdyż są one również wyższe w ogólnej populacji recydywistów. U przestępców z rozpoznaniem choroby psychicznej wskaźnik recydywy wynosi w granicach od 60 do 80 procent. Celem niniejszego artykułu było pokazanie sytuacji osób z rozpoznaniem choroby psychicznej w Polsce. Odnosząc się do dostępnych danych statystycznych oraz badań międzynarodowych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top