PL EN
Właściwości psychometryczne polskiej wersji Listy Zaburzeń po Stresie Traumatycznym według DSM-5 – PCL-5
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
 
2
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 
 
Data nadesłania: 11-02-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-04-2022
 
 
Data akceptacji: 26-04-2022
 
 
Data publikacji online: 30-06-2023
 
 
Data publikacji: 30-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Zygfryd Juczyński   

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(3):607-619
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Wprowadzone w klasyfikacji DSM-5 zmiany w strukturze objawów PTSD wymagają posługiwania się odpowiednim narzędziem pomiaru. W tym celu skonstruowano i spopularyzowano Listę Zaburzeń po Stresie Traumatycznym (PTSD Checklist – PCL-5). W przedstawionych badaniach dokonano oceny właściwości psychometrycznych polskiej wersji PCL-5. Ponadto, odnosząc się do kontrowersji dotyczących konceptualizacji PTSD w oparciu o własne badania sprawdzono różne wskaźniki dopasowania pięciu modeli struktury PTSD.

Metoda:
W anonimowych badaniach uczestniczyły osoby (N = 1035), które doświadczyły różnych zdarzeń traumatycznych. Wszyscy wypełniali PCL-5 oraz inne kwestionariusze służące do oceny trafności PCL-5.

Wyniki:
Właściwości psychometryczne polskiej wersji PCL-5 są satysfakcjonujące. W diagnozie różnicowej optymalnym punktem dyskryminacji jest wynik ⩾ 33. Wyniki CFA wykazały, że wszystkie testowane modele PTSD spełniają podstawowe kryteria dopasowania. Model czteroczynnikowy wyjaśniał 58% wariancji, w tym zmiany w pobudzeniu i reaktywności 36%.

Wnioski:
Właściwości psychometryczne polskiej wersji PCL-5 są satysfakcjonujące. W diagnozie różnicowej optymalnym punktem dyskryminacji jest wynik ⩾ 33. Wyniki CFA wykazały, że wszystkie testowane modele PTSD spełniają podstawowe kryteria dopasowania. Model czteroczynnikowy wyjaśniał 58% wariancji, w tym zmiany w pobudzeniu i reaktywności 36%.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top