PL EN
Trauma relacyjna
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna
 
 
Data nadesłania: 01-08-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-11-2022
 
 
Data akceptacji: 19-11-2022
 
 
Data publikacji online: 12-04-2023
 
 
Data publikacji: 12-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Draczyńska   

Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest krótkie przedstawienie aktualnej wiedzy na temat definicji traumy relacyjnej, miejsca w klasyfikacjach, rozpowszechnienia, konsekwencji oraz stosowanych metod terapeutycznych. Raporty z wielu krajów informują, iż w relacji z dorosłymi, zwykle rodzicami, od których dziecko jest zależne przez wiele lat, może dochodzić do różnych form krzywdzenia związanych nie tylko z przemocą, ale także z zaniedbaniem w sferze emocjonalnej, fizycznej, intelektualnej. Poza nimi, ukryty jest nierejestrowany obszar awersyjnych doświadczeń dzieci, które z doświadczeniem traumy relacyjnej wkraczają w dorosłość. Te wczesnodziecięce doświadczenia urazowe w znaczący sposób wpływają na ich całościowe funkcjonowanie w dorosłości. Badacze zjawiska od lat zwracają uwagę na istnienie odrębnej jednostki nozologicznej związanej z traumą relacyjną. 11 edycja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11, ang. International Classification of Diseases) wprowadza nowe rozpoznanie: złożony zespół stresu pourazowego (Complex PTSD, cPTSD, ang. complex Post-Traumatic Stress Disorder). Pojawiają się nowe metody oddziaływania terapeutycznego, a walidacja tych metod i wyjaśnianie mechanizmów działania to praca badawcza na najbliższe lata.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top