PL EN
ARTICLE
Styl radzenia sobie ze stresem u strażaków narażonych na ciężki stres
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ratownictwa i Medycyny Katastrof, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
2
Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
3
Zakład Psychologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 10-11-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-05-2017
 
 
Data akceptacji: 17-05-2017
 
 
Data publikacji online: 30-06-2018
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
Autor do korespondencji
Marta Czarnecka-Iwańczuk   

Zakład Psychologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Bukowska 70, 60-812 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(3):543-555
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Zawody pomocowe takie jak strażacy, policjanci wiążą się z narażeniem na ciężki stres, który może spowodować pogorszenie funkcjonowania i rozwój takich zespołów chorobowych, jak zespół stresu pourazowego PTSD. Celem pracy była ocena sposobu radzenia sobie ze stresem przez strażaków narażonych na ciężki stres, ocena występowania zespołu PTSD w badanej grupie strażaków, oraz korelacji ze sposobami radzenia sobie ze stresem.

Metoda:
Badania przeprowadzono w grupie 147 polskich strażaków.. Do oceny sposobów radzenia sobie ze stresem zastosowano Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych. Drugim zastosowanym narzędziem badawczym był Kwestionariusz do Pomiaru Zaburzenia po Stresie Traumatycznym (K-PTSD) w polskiej wersji językowej.

Wyniki:
Wykazano, że strażacy najczęściej podejmują próby aktywnego radzenia sobie z napięciem stresowym. Natomiast najmniej chętnie stosują metody polegające na koncentrowaniu się na sobie i negatywnych przeżyciach emocjonalnych.

Wnioski:
Blisko jedna trzecia badanych strażaków cierpiała z powodu objawów syndromu stresu pourazowego, a najczęściej stwierdzaną wśród nich strategią radzenia sobie ze stresem był styl skoncentrowany na unikaniu. Jednocześnie wiek okazał się być czynnikiem związanym z gotowością do podejmowania zachowań zaradczych wobec napięcia stresowego; starsi strażacy łatwiej podejmują zachowania zaradcze.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top