PL EN
Przesłanki przyjęcia osoby chorej psychicznie bez jej zgody do szpitala psychiatrycznego w trybie wnioskowym
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
2
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ul. K. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
 
3
Collegium Medicum Uniwersytet Zielonogórski, ul. Zyty 28, 65-046 Zielona Góra
 
 
Data nadesłania: 16-11-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-04-2022
 
 
Data akceptacji: 10-04-2022
 
 
Data publikacji online: 30-06-2023
 
 
Data publikacji: 30-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Karkowska   

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(3):577-589
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem niniejszego artykułu jest zamieszczenie autorskich komentarzy w zakresie analizy przesłanek przyjęcia osoby chorej do szpitala psychiatrycznego wbrew jej woli na podstawie orzeczenia wydanego przez sąd opiekuńczy w ramach postępowania wszczętego na wniosek podmiotu uprawnionego, a założenia w nim zawarte oparte są o obowiązujące akty normatywne.

Metoda:
Wykorzystano metodę analizy aktualnych przepisów prawa medycznego i przepisów prawa zabezpieczenia społecznego. Zebrano, zaprezentowano i rozważono orzecznictwo sądowe, w szczególności Sądu Najwyższego, które stanowią praktyczną wskazówkę w zakresie oceny spełnienia lub niespełnienia przesłanek umieszczenia pacjenta bez zgody w szpitalu psychiatrycznym.

Wyniki:
Umieszczenie osoby chorej psychicznie w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody, w sytuacji kiedy osoba ta nie przejawia bezpośredniego zagrożenia dla swojego zdrowia i życia, ani dla zdrowia i życia osób trzecich, ani nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, jest dość specyficznym ograniczeniem prawa człowieka do wolności, usankcjonowanym przez państwo.

Wnioski:
Przepis art. 29 ust.1 u.o.z.p. jest przepisem szczególnym, powinny być wykładany ściśle, bez odwoływania się do zasad wykładni rozszerzającej bądź analogii, a naczelną dyrektywą działania sądów winien być wymóg celowości orzeczenia z punktu widzenia dobra i interesu osoby, której postępowanie dotyczy .

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top