PL EN
ARTICLE
Przyjęcie małoletniego do szpitala psychiatrycznego w myśl polskiego prawa. Część I
 
Więcej
Ukryj
1
Uczelnia Łazarskiego, Katedra Prawa Cywilnego
 
2
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
 
Data nadesłania: 20-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-09-2020
 
 
Data akceptacji: 26-09-2020
 
 
Data publikacji online: 30-06-2021
 
 
Data publikacji: 30-06-2021
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Gałecki   

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(3):585-598
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W ramach problematyki ochrony zdrowia psychicznego liczne problemy praktyczne wywołuje kwestia udzielenia świadczeń zdrowotnych osobie małoletniej. Przyjęcie małoletniego do szpitala psychiatrycznego związane jest w praktyce z licznymi wątpliwościami. Ta część artykułu opisuje warunki przyjęcia do szpitala za zgodą pacjenta. Rozróżnia i opisuje dokładnie sytuacje, gdy osoba małoletnia jest przed albo po ukończeniu 16 roku życia. Dodatkowo wyjaśnia sytuacje, gdy występuje sprzeczność oświadczeń woli opiekunów prawnych w stosunku do przyjęcia, brak ich zdolności do czynności prawnych, lub sprzeczność oświadczeń małoletniego i opiekuna. Porusza aspekt odbierania pisemnej zgody w okresie epidemii COVID-19. Ponieważ zgoda taka stanowi oświadczenie woli będzie chodziło tu formę pisemną czynności prawnej uregulowaną w art. 78 par. 1 kodeksu cywilnego (zwykła forma pisemna), przy której obligatoryjne jest złożenie podpisu. Nie jest natomiast wymagane, aby oświadczenie woli wyrażające zgodę na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego zostało złożone w dokumentacji medycznej. Dopuszczalne jest (szczególnie w okresie zagrożenia epidemicznego) złożenie oświadczenia przez uprawnionego w odrębnym dokumencie, który następnie dołączony zostanie do dokumentacji medycznej.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top