PL EN
ARTICLE
Przyjęcie małoletniego do szpitala psychiatrycznego w myśl polskiego prawa. Część II
 
Więcej
Ukryj
1
Uczelnia Łazarskiego, Katedra Prawa Cywilnego
 
2
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
 
Data nadesłania: 20-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-09-2020
 
 
Data akceptacji: 26-09-2020
 
 
Data publikacji online: 30-06-2021
 
 
Data publikacji: 30-06-2021
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Gałecki   

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(3):599-605
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych wśród osób małoletnich systematycznie wzrasta w naszym kraju, a także w Europie. Kontakt osoby małoletniej z psychiatryczną służbą zdrowia, a szczególnie przyjęcie takiej osoby w trybie pilnym do szpitala psychiatrycznego rodzi jednak wiele kontrowersji zarówno prawnych, jak i medycznych. Przyjęcie w trybie pilnym pozwalana na pominięcie zgody zarówno osoby małoletniej oraz jej opiekuna prawnego. Artykuł porusza kwestie prawne związane z bezpośrednim zagrożeniem życia u małoletnich z powodów psychiatrycznych, a także przedstawia warunki jakie muszą wystąpić by przyjęcie w trybie bez zgody nie było obarczone deliktem prawnym. Przyjęcie małoletniego do szpitala psychiatrycznego w trybie tzw. pilnym oznacza umieszczenie w szpitalu bez zgody uprawnionego przedstawiciela ustawowego i bez zgody samego małoletniego powyżej 16 roku życia, a nawet wbrew ich woli. Tryb ten ma zastosowanie w ściśle określonych przypadkach. Pierwszy z nich sformułowano w art. 22 ust. 2a u.o.z.p. Zgodnie z tym przepisem w przypadkach nagłych osoba, o której mowa w ust. 2 może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez wcześniejszego uzyskania zgody sądu opiekuńczego. Sytuacja druga ma miejsce wówczas, gdy pacjent wyraża stanowczy sprzeciw i wówczas stosuje się podobne zasady, jakie obowiązują przy przyjęciu do szpitala bez zgody na podstawie art. 23 u.o.z.p.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top