PL EN
ARTICLE
Elektromiograficzna analiza czynności mięśni żwaczy i skroniowych u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
 
Więcej
Ukryj
1
Gabinety „Diamante Clinica” Stomatologia w Lubinie
 
2
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”, Poradnia dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych
 
3
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra Ortodoncji, Zakład Ortodoncji
 
4
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra Protetyki i Stomatologii Zintegrowanej, Zakład Stomatologii Zintegrowanej
 
5
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra Protetyki i Stomatologii Zintegrowanej, Zakład Protetyki
 
 
Data nadesłania: 12-07-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-02-2019
 
 
Data akceptacji: 05-07-2019
 
 
Data publikacji online: 30-06-2021
 
 
Data publikacji: 30-06-2021
 
 
Autor do korespondencji
Adam Aleksander Nowicki   

Diamante Clinica Stomatologia w Lubinie
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(3):607-620
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było określenie zmian czynności elektrycznej mięśni żucia u osób przyjmujących substancje psychoaktywne.

Metoda:
Badanie Elektromiograficzne zostało przeprowadzone za pomocą urządzenia Zebris EMG-8 Bluetooth (Zebris Medical GmbH, Niemcy). Elektrody zostały umieszczone na brzuścach mięśni żwaczy, a następnie pacjent wykonywał ruchy: lateralnie prawo/lewo, protruzyjny, zwarcie zębów, rejestracja w spoczynku oraz MVC. Następnie elektrody były umieszczane na przednich częściach m. skroniowych, a wszystkie ruchy powtórzone.

Wyniki:
Mięśnie w spoczynku Wzmożona aktywność elektryczna została zaobserwowana u pacjentów z grupy A w stosunku do grupy kontrolnej oprócz mięśnia żwacza po stronie prawej (RM). Ruch protruzyjny Wystąpiła wzmożona aktywność EMG wszystkich mięśni grupy A oprócz RM, lecz istotność statystyczna wystąpiła tylko dla mięśni skroniowych. Laterotruzja w prawą stronę Obie grupy pacjentów wykazały większą aktywność elektromiograficzną (A>O oprócz LM, w grupie O RM niższe nieznacznie od grupy kontrolnej) zgodną ze wzorcem skurczu dla laterotruzji. Laterotruzja w lewą stronę Podczas tego ruchu obie grupy pacjentów wykazały większą aktywność elektromiograficzną (A>O, w grupie O RM nieznacznie niższe od grupy kontrolnej) zgodną ze wzorcem skurczu dla laterotruzji.

Wnioski:
1. Podczas ruchów żuchwy, w zapisie EMG stwierdzono wzmożoną czynność elektryczną mięśni żwaczy i przednich brzuśców mięśni skroniowych u osób uzależnionych od alkoholu, w porównaniu do grupy kontrolnej. 2. Podczas ruchów żuchwy, w zapisie EMG nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w napięciu mięśni żwaczy i przednich brzuśców mięśni skroniowych u osób uzależnionych od opiatów, w porównaniu do grupy kontrolnej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top