PL EN
ARTICLE
Choroba Creutzfeldta-Jakoba o początkowym przebiegu naśladującym otępienie z ciałami Lewy’ego – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Neurologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa
 
2
Zakład Radiologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa
 
3
I Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 
4
Pracownia Patologii Niedokrwiennej i Zwyrodnieniowej Mózgu, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 
 
Data nadesłania: 02-12-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-05-2019
 
 
Data akceptacji: 20-07-2019
 
 
Data publikacji online: 30-06-2021
 
 
Data publikacji: 30-06-2021
 
 
Autor do korespondencji
Marta Nesteruk   

CSK MSW w Warszawie
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(3):621-627
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Otępienie z ciałami Lewy'ego jak również choroba Creutzfeldta- Jakoba rozpoznawane są na podstawie określonych kryteriów diagnostycznych. Jednakże wspólne objawy dla obu chorób takie jak : zespół otępienny, zespół pozapiramidowy, zaburzenia psychotyczne mogą sprawiać trudności diagnostyczne zwłaszcza w początkowej fazie choroby. Każda z tych chorób może mieć nietypowy początek, a dopiero dalszy jej przebieg i pojawienie się kolejnych objawów wskazuje właściwe rozpoznanie. Pomocne w diagnostyce różnicowej są badania dodatkowe, przede wszystkim elektroencefalogram, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego pod kątem białka 14-3-3. Przedstawiamy przypadek 66-letniej pacjentki, u której początkowo podejrzewaliśmy otępienie z ciałami Lewy'ego. Przy przyjęciu w badaniu neurologicznym stwierdzono spowolnienie psychoruchowe, dyzartrię, niewielką dysmetrię kończyn górnych, wzmożone pozapiramidowo napięcie w kończynach górnych , ataksję kończyn dolnych, powolny chód, chwiejną próbę Romberga. W skali przesiewowej MMSE 24 punkty, w badaniu neuropsychologicznym: początkowe stadium otępienia, objawy lękowo-depresyjne z okresowymi elementami wytwórczymi wzrokowo-słuchowymi. Po niespełna 3 tygodniach nastąpiło pogorszenie stanu neurologicznego: stwierdzono większe spowolnienie psychoruchowe, nasilenie dyzartrii, wystąpienie ataksji tułowia oraz nasilenie ataksji kończyn dolnych. Stwierdzono również znaczną progresję zaburzeń poznawczych, pełne badanie neuropsychologiczne było niemożliwe do wykonania, spadek w MMSE z 24 do 12 punktów. Przebieg choroby u naszej pacjentki oraz wyniki badań dodatkowych potwierdziły obecność sporadycznej postaci choroby Creutzfeldta- Jakoba.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top